Publicacións

QUEN SE DEBE DESCUPAR E DE QUE?

PALABRAS DE BORGES PARA ISRAEL.

OS REFUXIADOS

AUSCHWITZ

A INVENCIÓN DOUTRA TRADICIÓN: ANTISEMITISMO E ANTISIONISMO.

OS PROTOCOLOS DE SION. (A mentira que prendeu a mecha).

GOZA ISRAEL DOS MESMOS DEREITOS QUE CALQUERA ESTADO MEMBRO DAS NACIÓNS UNIDAS?

QUE SABE VOSTEDE DE SABRA E SHATILA?