Publicacións

Un paseo por Xerusalén con Iehuda Amijai

O duplo raseiro da Unión Europea

Un "cura comunista" na Asemblea Xeral de Nacións Unidas

Oriana Fallaci entrevista a Golda Meir

Curso UNED en Monforte: "Holocausto e Memoria Histórica"

O PC do Brasil acompañou á URSS

"Rebeldes e Ynobedientes". Carta de Apartamento dos xudeus de Ourense (1487)