Publicacións

A necedade de negar a existencia dun pobo xudeu

Na Sinagoga de Viena

Despois de Auschwitz

El País, entre a contradicción e a descontextualización

Stergios Patakiuta, testemuño do Holocausto

Antisionismo: a xudeofobia politicamente correcta

A Shoah. Unha curtametraxe

Jenin, 10 anos dunha farsa

Que tristeza o cerebro

O sectarismo de Günter Grass

Testemuño: Ania Horszowski

Antisemitismo

O kibbutz bate un record

Os únicos sirios libres

Jorge Semprún sobre Günter Grass: "Non debeu falar tanto e de todo".

Fragas do Eume. Israel ofrece a súa colaboración á Xunta

A falsedade da "limpeza étnica"