27 de xaneiro de 2015: Día Internacional da Memoria das Vítimas do Holocausto


Texto da Resolución 60/7 aprobada na Sesión Plenaria da Asemblea Xeral de Nacións Unidas o 1 de novembro de 2005 e na que declara todos os 27 de xaneiro como días para a conmemoración e recordo da memoria das vítimas do Holocausto. http://www.un.org/es/holocaustremembrance/res607.shtml

Comentarios