Corán en Kenia


Por Gabriel Albiac

Un 83% de poboación cristiá, un 11,2% de musulmáns. Quen non teña á vista esas cifras dificilmente alcanzará a entender a atrocidade en Nairobi. 

Mulleres, nenos, homes, na indolencia dun centro comercial en fin de semana. Mulleres, nenos, homes, a quen se asasina en masa, sen motivo algún e en impecable indiferenza. É horrible o que sucede en Nairobi? O é para a racional mirada dun home ilustrado. Pero iso, no islam, non existe. Ao miliciano dos Mozos Muyahidines (Al-Sabbaab) non lle turba a execución masiva e sen sentido de non crentes. Non se aten a lóxicas racionais o yihadista. Atense ao Libro, no cal está prescrito todo. Todo: o prohibido, o permitido, o obrigado. Todo: tamén o que debe ser feito nun antro de infieis como Nairobi.

O Corán é unha coartada infalible para o sacrificio. Unha matanza en masa e sen obxectivos só pode ser perpetrada sen receo baixo o ditado da tolemia ou dun deus exterminador. A un miliciano da Al-Sabbaab ou Al-Qaeda, varrer a escoria que non acepta a Aláh é achegar o mundo ao Paraíso. Dar morte aos que non cren non é, así, asasinato: é yihad, sacrificio ante Aláh, aplicación do que manda o seu Libro. E ese libro existe desde toda a eternidade xunto a Aláh, antes de ser ditado ao seu Profeta, é voz intemporal súa, idéntica a El: non admite cambios, matices nin interpretacións.

O que ese Libro inalterable dita desde a súa idéntica eternidade con Aláh, no que se refire á vida ou morte do infiel, é -en fría literalidade- isto:

"Non digades de quen foron mortos no camiño de Deus que están mortos. Non. Están vivos, pero non sodes conscientes diso" (II, 154). "Deus non ama aos transgresores. Matádeos alá onde os atopedes. Se vos combaten, matádeos: tal é a retribución dos incrédulos" (II, 191). "O combate estavos prescrito. Deus sabe o motivo, aínda que vós non o saibades" (II, 216). "E, sobre todo, non creas que quen caeron no camiño de Deus están mortos. Están vivos" (III, 169). "Que aqueles que entregan a vida presente a cambio da futura combatan no camiño de Deus. Concederemos unha recompensa sen límites a quen combata no camiño de Deus, xa morra, xa sexa vitorioso". (IV, 74). "Non sodes vós quen matades. É Deus quen mata". (VIII, 17). "Matade aos politeístas, alá onde os atopedes". (IX, 5). "Combatédeos! Deus castigaraos mediante as vosas mans". (IX, 14). "Combatede aos que non cren en Deus nin no Día Final, aos que non declaran ilícito canto Deus e o seu Profeta declararon ilícito; a aqueles que, entre as xentes do Libro, non practican a verdadeira relixión". (IX, 29). "Deus comprou aos crentes as súas persoas e os seus bens para darlles o Paraíso a cambio. Combaten no camiño de Deus: matan e son matados". (IX, 111)

É o Corán. Idéntico a Aláh desde a eternidade. Inalterable. Aplícase. E ninguén que non sexa musulmán (un 88,8% da poboación kenyana) é inocente para un yihadista.

Comentarios