Hannah Arendt e Von Trotta, paralaxe e equidistancia

Por Txema Montero, *AvogadoA recente estrea nas nosas pantallas da película da directora alemá Margarethe von Trotta, baseada en secuencias da biografía da filósofa alemá Hannah Arendt, lévame a unha primeira recomendación: é unha película perfectamente prescindíbel, non acudan a vela salvo que lles entre un comezón de irreprimible curiosidade ao ler esta crítica de intruso. A película céntrase no debate e vive Deus, que debate! tras a publicación na revista americana New Yorker dunha serie de artigos que Arendt redactara con motivo da súa asistencia como observadora ao xuízo seguido perante un tribunal en Xerusalén contra o asasino nazi Adolf Eichmann. Por certo, entre os xornalistas destacados para cubrir a noticia atopábase o sacerdote nacionalista vasco Iñaki de Azpiazu, como enviado especial do rotativo arxentino “Correo de la Tarde”. Azpiazu, exiliado da Guerra Civil, asentouse en Arxentina, onde chegou a ser un dos vascos máis influíntes. Íntimo do xeneral Pedro Eugenio Aramburu, cuxo secuestro e asasinato polos Montoneros constituíu o pistoletazo de inicio da guerra aberta contra os guerrilleiros, Azpiazu está á espera dun biógrafo que conte as súas andainas. Sempre en contacto co Goberno vasco no exilio, tamén enviou informes a J. Rezola e ao lehendakari Leizaola do xuízo a Eichmann, sobre cuxo perfil biográfico e circunstancias da detención, enxuizamento e execución remítome ao relato conmemorativo titulado "La levedad de la culpa: Eichmann" que co gallo do cincuentenario do acontecemento publiquei en DEIA (9-6-12).

Os artigos de Arendt no New Yorker foron a base do libro “Eichmann en Xerusalén” co subtitulo "Un informe sobre a banalidade do mal", en referencia a persoas como Eichmann, convertidos en asasinos a escala millonaria que non resultaban ser diaños senón simples funcionarios do crime sen outro atributo que "unha dilixencia pouco común por facer todo aquilo que puidese axudarlle a prosperar". Estariamos xa que logo ante arribistas que eran quen do asasinato en masa administrativo "por orde superior", como invocaron na súa defensa cando foron levados a xuízo nos procesos de Nüremberg, ou que decidían operativos sen ordes superiores pero "na dirección do Führer", como peroraban entre si cando críanse os amos do universo nos momentos cenitais do nazismo.

A expresión acuñada por Arendt, "banalidade do mal", ademais de ser pegadiza, xerou á autora a metade dos seus desgustos. A outra metade tivo a súa causa no debate suscitado polo papel que atribuíu aos Judenrat ou Consellos xudeus. Ao seu parecer, cooperaran con Eichmann na deportación dos seus conxéneres con tal dilixencia que estes "verían a poucos alemáns no camiño que lles levaba á morte nos campos de exterminio". Esta acusación de coparticipación cos nazis, todo o obrigada que se queira pero efectiva para a finalidade xenocida perseguida polo hitlerismo, foi o acabouse e Hannah Arendt terminou enfrontándose cos seus amigos xudeu-alemáns do exilio en Nova York e, máis doloroso aínda, con quen desde Israel acusabanlle de "facer borrosa a fronteira entre vítimas e verdugos"; algo equiparable á acusación de "equidistancia" tan recorrente hai anos no debate sobre o terrorismo en Euskadi.

A controversia cos pensadores en Israel foi agre a moreas. Un íntimo amigo de Arendt, o profesor excomunista e posteriormente ideólogo sionista Kurt Blumenfeld, acabou rompendo unha amizade cimentada sobre anos de comúns experiencias ben amargas: desterrados, pobres e apátridas. Neste punto, a película de Von Trotta é fidedigna. O encontronazo viña de lonxe, pois a Arendt reprochábanselle as súas críticas ao nacionalismo xudeu durante a batalla pola creación do Estado de Israel. Sobre este asunto, Arendt era totalmente coherente xa que se definía internacionalista, como Rosa Luxemburgo, a quen admiraba, e reclamaba a "Paz perpetua das nacións", influencia da filosofía do gran pensador alemán Emmanuel Kant, nacido en Könisberg (actualmente Kaliningrado), de onde proviña a familia Arendt e lugar no que ela mesma crecera. Os seus adversarios, especialmente Gershom Scholem, argumentaban que a vida, antes que observación intelectual, é loita e na loita estamos obrigados a definirnos ante o ben e o mal, a liberdade e a submisión. Arendt, ao parecer de Scholem, non elexía senón que se limitaba a describir e levantar acta dos feitos cal notario particularmente dotado. Chegados a ese punto, sosteño que tal debate se pode trasladar ao actual existente entre israelís e palestinos e en puridade a calquera conflito humano que encadea a loita pola existencia da nación, a atribución de responsabilidades consecuencia desa loita xeralmente violenta e a maneira de atopar unha solución concordada. Quen entende que nunha contenda bélica ou ideolóxica só pode haber vencedores e vencidos non ten interese algún en solucións, a submisión que segue á derrota é o seu obxectivo. Quen sostén, como o novelista e pensador israelí Amos Oz, que as traxedias se resolven á maneira de Shakespeare, co escenario cheo de cadáveres, ou á de Anton Chejov, con todo o mundo infeliz, amargado e desilusionado pero vivo, optan pola solución chejoviana. Niso andan Amos Oz e os pacifistas israelís; e niso andamos, un pouco aos tombos, os vascos de hoxe.


Non sei se Arendt podería ser cualificada como pacifista. Desde logo, non é o caso do premio Nobel Imre Kertész, xudeu-húngaro que sufriu o acoso do nazismo e do comunismo e deixou dito: "Meu Deus, que ben que poida ver a estrela xudía sobre os tanques israelís e non cosida sobre a miña roupa como en 1944". Kertész non era militarista, simplemente constataba que o xudeu, séculos despois da destrución de Xerusalén, era por fin capaz de defenderse. E aquí volvemos ao cerne da cuestión suscitada por Arendt no seu libro, que non profundada por Von Trotta na película. Máis aló de feitos puntuais, como a insurrección de Varsovia ou a guerrilla nos bosques e pantanos do leste europeo, por que non resistiron os xudeus ao xenocidio? Por que os seus dirixentes colaboraron coa pretensión de tranquilizar aos nazis ou aletargar ao seu pobo para facerlles máis levadío o tránsito ao seu fatal destino? Por que os comandos especiais de presos xudeus ofrecíanse para levar a outros xudeus até a cámara de gas? O antigo rabino de Berlín Leo Baeck dixera que era mellor para os xudeus non saber o seu destino xa que a espera da morte só sería máis dura. A resposta de Arendt resultou esclarecedora e a explicala dedicou a súa obra máis celebrada, “As orixes do totalitarismo”. No nazismo, vén dicir, produciuse un investimento completo do sistema xurídico; os crimes e asasinatos en masa eran a regra, o terror, o aire que se respiraba, de tanta densidade que o xénero humano non desenvolvera pulmóns para metabolizarlo. O mal absoluto, a aniquilación do pobo xudeu na súa totalidade, era tan imposible de comprender que fascinaba ás súas vítimas, como a mirada dunha serpe, e leváballes á parálise e a ser conducidas en manda e en multitude aos campos de exterminio para ser literalmente gaseadas. E isto executábano persoas tan normais e correntes, tan banais, como o propio Eichmann.

Que por que critico a película? Sen entrar en detalles técnicos que están fóra do meu coñecemento e pasando no bico dos pés sobre o relato que se ofrece sobre a relación con Martín Heiddeger, filósofo, mestre e amante de Arendt, representado como un panoli nas cousas do amor, recoñezo a dificultade de levar ao cinema un debate filosófico e político de envergadura como o suscitado polo libro de Arendt. O que ocorre é que Von Trotta converte os diálogos, cal mala obra de teatro, en soporíferos discursos que amuerman até ao máis interesado dos espectadores. Os astrónomos chaman paralaxe aos distintos aspectos que asume un obxecto cando se lle contempla desde dous ángulos distintos. Ante o astro do pensamento que era Hannah Arendt, Von Trotta enfoca a cámara desde a posición que Arendt desexaría: abanderada do pensamento libre pese a quen pese, que non eran outros que os do pobo xudeu, maioritariamente estupefacto ante a impresionante capacidade de Arendt para observar desde o espazo exterior sen pór pé en Terra Santa. O outro ángulo, o dos adversarios de Arendt, queda esvaido entre cheas de palabras sen intelixencia nin alma. Á película fáltalle paralaxe, o resultado da visión desde diferentes puntos de observación. Así que por esta vez, lean a Arendt e Scholem e non vexan a Von Trotta. Que lle imos facer.

Comentarios