Agora en letra pequena

                                

Comparen o tratamente das novas: Ao non ser Israel, os civis e os nenos, agora en letra pequena.

Comentarios