Texto do Acordo de Tregua entre Israel e Hamas


Tradución do denominado Acordo de Entendemento para un cesamento do fogo na Faixa de Gaza alcanzado ente entre Israel e o grupo islamista Hamas, distribuído pola presidencia exipcia.

1. (Non hai título para este apartado)

A) Israel debe deter todas as hostilidades na Faixa de Gaza, por terra, mar e aire, incluíndo as incursións e ataques contra as persoas.
B) Todas as faccións palestinas deben deter todas as hostilidades desde a Faixa de Gaza contra Israel, incluíndo os ataques con foguetes, mísiles e todos os ataques ao longo da fronteira.
C) Apertura de todos os pasos fronteirizos e a facilitación do movemento de persoas e bens nas cruces, non restrición ao movemento de poboación nin ataques preto da zona fronteiriza, co inicio da implementación 24 horas despois da entrada en vigor do acordo.
D) Outros asuntos que poidan ser solicitados deberán ser abordados.

2 Mecanismo de implementación

A) Aplicación do cesamento das hostilidades.
B) Exipto deberá obter garantías de todas as partes de que se comprometen a cumprir os puntos acordados.
C) Todas as partes deben comprometerse a non levar a cabo acciones unilaterais que vulneren devanditos acordos, con Exipto como referencia para as denuncias de incumprimento

Os pasos fronteirizos

Respecto da apertura de pasos fronteirizos, ademais do paso de Rafah con Exipto, Gaza ten seis puntos fronteirizos con Israel, dos que só dous están actualmente operativos, no marco do bloqueo israelí á Faixa, establecido en 2006 e relaxado catro anos despois.

Trátase de Erez, o único para persoas e que Israel só permite cruzar a casos moi excepcionais, e Kerem Shalom, polo que entran a diario mercadorías e combustible, salvo aqueles produtos que Israel considera que poden ter un "dobre uso" civil e militar.

Os pasos de Karni, o principal para mercadorías, Nahal Oz, destinado a combustibles, e Sufa, un paso alternativo para bens, atópanse pechados.

El Cairo, 21.11.2012

Comentarios