Álvaro Cunqueiro e os xudeus galegos

Álvaro Cunqueiro fálanos sobre o seu libro (nunca publicado) sobre os xudeus galegos. Nunca publicado e até onde nós sabemos, nunca escrito como tal. Mágoa sen dúbida. Porque da maxia de orfebre das palabras de Don Álvaro poderia ter saído unha xoia sobre os nosos xudeus de outrora.

Comentarios