ISRAEL NON É O PROBLEMAPor Florentino Portero

.

Ceder agora só aumentará a inestabilidade na zona e a inseguridade da única democracia en Oriente Medio. Israel non debe aceptar que Estados Unidos o utilice como moeda de cambio nunha estratexia condenada ao fracaso. O presidente Obama e a súa Administración non se enganan sobre o reto que o islam expón hoxe á estabilidade global nin sobre a dificultade de resolver algunha das frontes abertas, como Iraq, Irán ou Afganistán. Están convencidos de que a política seguida por Bush foi un erro e tratan, con mellor ou peor éxito, de establecer unha nova. Os obamitas teñen unha grande fe na comunicación e na forza de vontade. A diferenza dos clintonitas son idealistas na súa visión da política exterior. O seu punto de partida foi como non un discurso, que indubidablemente é o que mellor saben facer. Con todas as súas contradicións e ambigüidades, as palabras de Obama ante a comunidade académica do Cairo tentaron ser un punto de partida para establecer un novo entendemento co islam en xeral e o Mundo Árabe en particular.

.

Para os musulmáns o discurso foi unha rectificación da política norteamericana e iso pareceulles moi ben. Para unha sociedade que creceu na idea de que a responsabilidade dos seus problemas é sempre dos demais, que un presidente norteamericano se desprace até Exipto para entoar un mea culpa é un xesto apropiado. Pero non só de palabras vive o home. É tempo de obras, de demostrar con actos a boa disposición da nova Administración norteamericana. Obama quere contar co bloque árabe para xestionar as tres frontes territoriais abertas -Iraq, Irán e Afganistán- así como o problema xeral do terrorismo yihadista e para iso ten que demostrar a súa boa disposición alí onde os intereses das partes chocan abertamente: Palestina. Obama pediu a Netanyahu que conxele as construcións nos asentamentos. O feito é en si enormemente sintomático. Até a data a diplomacia occidental concentrouse en lograr concesións paritarias. Clinton tentou un acordo total e fracasou. Bush, desde a experiencia do seu predecesor, optou por unha aproximación por etapas, nas que as mutuas concesións debían xerar confianza e facilitar novos avances. Tamén fracasou. Agora Obama opta por un novo enfoque: primeiro debe ceder Israel e logo xa veremos. A nova filosofía parte de dúas ideas importantes: que o problema é Israel e que a cuestión palestina é instrumental. Nacións Unidas ofreceu a xudeus e musulmáns a posibilidade de dispor dun Estado na Palestina Occidental ou Cisxordania ao mesmo tempo. Uns aceptárono e os outros non. Desde entón Israel sufriu seis guerras, dúas intifadas e unha feroz actividade terrorista constante, todo iso por exercer o dereito a ser un Estado democrático. O que os palestinos vivan en peores condicións que os israelís é responsabilidade propia, a consecuencia de erros, de "non perder a oportunidade de perder unha oportunidade" en soada frase de Abba Eban. O seu rexeitamento á creación de Israel, o seu intento de aniquilar o novo Estado pola forza, a falta de grandeza política de Arafat en Camp David, o desprezo dos seus dirixentes polo seu propio pobo ao que utilizan como moeda de cambio, o absurdo mantemento de campos de refuxiados en Estados árabes... todo iso abocou á presente situación. Ante iso Obama rompe o principio de paridade e non só non se ocupa da vítima senón que presiona sobre ela para que dea o primeiro paso. Israel é presentado á comunidade internacional como o obstáculo que impide avanzar cara á paz, cando a realidade é exactamente a contraria. O xesto de Obama é racional, aínda que profundamente inmoral. Israel é máis vulnerábel á súa presión que Arabia Saudita e, sobre todo, xa conta coa súa alianza. O goberno de Xerusalén necesita da axuda que lle fornece a Administración de Washington para sobrevivir. A curto prazo a ameaza iraniana é capital e só Estados Unidos está en condicións de facela desaparecer ou de fortalecer a capacidade defensiva do estado xudeu.

.

A dependencia israelí da axuda norteamericana faille potencial obxecto de abusos. A "conxelación" dos asentamentos en Cisxordania é un xesto que esconde a gravidade da situación. O problema que bloquea hoxe o proceso de paz non é a posición de firmeza do goberno Netanyahu sobre este tema senón dous feitos evidentes a todo o mundo: a falta de autoridade do goberno palestino para participar nunha negociación definitiva e o rexeitamento a aceptar a existencia de Israel por parte de Hamás. Unha vez máis a pelota está no campo palestino, pero agora a situación é moito máis complicada que nos días de Arafat ante a fractura provocada polo auxe do islamismo. Non hai unha posición palestina. De que valerían os xestos de Netanyahu? Só para facilitar os intereses da Administración Obama na rexión e esta si é a clave dos movementos diplomáticos aos que estamos a asistir. Onde a racionalidade norteamericana non se fai tan evidente é no plano estratéxico. O Mundo Árabe é calquera cousa menos un bloque, por tanto hai que ser moi escéptico á hora de buscar a súa colaboración. O feito determinante da situación actual é o descrédito dos chamados gobernantes moderados e o auxe do islamismo. Os radicais crecen polo desprestixio dos seus rivais, pero tamén porque contan con axudas importantes. Os Irmáns Musulmáns reciben fondos de Arabia Saudita cos que desenvolven a súa actividade. O goberno exipcio ven de iniciar unha nova campaña para perseguilos e debilitalos. O director dos servizos de intelixencia marroquís, Yassine Mansouri, recoñeceu publicamente que a estabilidade do seu país está ameazada por Arabia Saudita e Irán, a través da acción dos wahabitas e de Hizboláh, os mesmos que están detrás de Hamás en Palestina. A pesar de todo iso, Washington trata de acougar ao goberno de Israel explicándolle que as concesións que se lle solicitan facilitarán a consecución dun obxectivo esencial para a súa seguridade, o bo entendemento cos seus veciños árabes. Pero, hai alguén en Israel capaz de crer algo así? Calquera sabe que Exipto ou Xordania poden converterse en estados islamitas en calquera momento, que acordos supostamente estratéxicos poden transformarse en fume en moi pouco tempo. Doutra banda, de que valen eses acordos se Hamás segue recibindo axuda e bloqueando o proceso negociador? A paz na rexión pasa por combater o radicalismo e fortalecer as institucións representativas e os procesos de modernización. Obama optou polo atallo de facilitar o diálogo, pero non é bo confundir medios con fins. Está moi ben falar francamente con Arabia Saudita dos problemas rexionais, pero mentres a Casa de Saud continúe facilitando a chegada de fondos inxentes a formacións radicais ao longo e ancho do planeta só se estará perdendo o tempo. Arabia Saudita non é parte da solución senón parte do problema palestino, pero cando as prioridades son outras, cando se quere contar con Riad para tratar de resolver outros problemas este feito deixa de ser determinante. As presións norteamericanas sobre Israel, tal e como foron expostas, son un exemplo de apaciguamento ante o Mundo Árabe que o goberno de Xerusalén debe rexeitar de plano. Non se trata agora de resolver se o crecemento de determinados asentamentos é correcto, lexítimo ou legal. Pola miña banda non tiven nunca dubida en afirmar que a creación de asentamentos foi o erro máis grave que cometeu o estado de Israel ao longo da súa curta historia. Pero ceder agora só aumentará a inestabilidade na zona e a inseguridade da única democracia en Oriente Medio. Israel non debe aceptar que Estados Unidos o utilice como moeda de cambio nunha estratexia condenada ao fracaso. Sharon tívolle que lembrar en certa ocasión a Bush que Israel non era Checoslovaquia. A situación debeu ser violenta, pero o tempo demostrou que aquel comentario era moi oportuno.

Comentarios