ABRIUSE A VEDA DE ISRAEL


Por Israel Harel
.
Avigdor Lieberman é unha molestia - unha molestia para os que esconden a cabeza na area e negan que unha tormenta se está formando ao redor de nós. Lieberman rompeu a conspiración de silencio oficial en Israel fronte á campaña de desprestixio que se está librando en todo o mundo, a través de diversos medios de comunicación e dun sen número de organizacións sen fins de lucro (incluídas as de Israel), e que está a preparar á opinión pública - e os gobernos seguen á opinión pública - para que vexan ao estado xudeu como un virus que pon en perigo a paz mundial. Só a causa do alboroto que Lieberman fomentou a opinión pública israelí tomou conciencia do fanatismo anti-Israel de moitas desas organizacións non gobernamentais, que se financian, entre outras formas, grazas ás doazóns de potencias petroleiras árabes, a grandes fundacións occidentais, como a Fundación Ford, e a países como Gran Bretaña, os Países Baixos, España, Suíza, e a Unión Europea.
.
O ataque ao IFD por parte do xornal sueco forma parte dunha campaña mundial de difamación baseada en libelos de sangue. Cando os participantes desta campaña comprenden a organizacións que se presentan como gardiáns mundiais dos dereitos humanos, deixa de ser simplemente absurdo (o tráfico de órganos do IDF e o asasinato de mulleres e nenos que axitaban bandeiras brancas), e convértese noutro elo da cadea de depredación. Millóns de persoas en todo o mundo son bombardeados mañá, tarde e noite cun lote de artigos e reportaxes calumniosos, emisións cheas de burdas mentiras e repletas de odiosas caricaturas. A linguaxe utilizada para criticar ás peores tiranías do planeta nin sequera se aproxima á linguaxe repleta de odio utilizado en contra de Israel. Se un xornal sueco, aínda que fose un tabloide, decidiu publicar este libelo sobre o tráfico de órganos, iso significa que o autor e o editor consideraban posible que iso realmente sucedese. Se o diario Los Angeles Times publicou un artigo de opinión dun académico israelí que instaba a un boicot total do seu propio país, só hai unha conclusión posible: un boicot global de Israel sería perfectamente lexítimo. De feito, desde os informes emitidos por Breaking the Silence (unha organización israelí) e Human Rights Watch (organización internacional) que incluían acusacións de crimes de lesa humanidade cometidos por membros dunha nación que foi ela mesma unha vítima deses crimes tan só 70 anos atrás, parece adecuado impor un boicot.
No pasado, antes de que a demonización de Israel lograse implantarse, mesmo na prensa seria, ningún diario estadounidense tería soñado con publicar un artigo de opinión como ese [en referencia ao do académico Neve Gordon pedindo o boicot ao seu propio país]. A resposta de Lieberman ao caso do diario sueco non foi o pistoletazo de saída dunha campaña global contra a deshumanización de Israel. Parece dubidoso que as súas declaracións logren romper a conspiración que trata de negar a gravidade do problema, mesmo dentro do seu propio ministerio. O Ministerio de Asuntos Exteriores, mesmo se o ministro lle asignase esta tarefa, non se dedica - principalmente debido a unha falta de motivación e de fe na xustiza da causa de Israel - a levar a cabo unha campaña estratéxica multilateral contra os tentáculos das numerosas organizacións cuxo obxectivo principal, e quizais inclusive o único, é provocar o colapso de Israel. Este é un feito: non foi o Ministerio de Asuntos Exteriores, cos seus centos de empregados, quen reuniu a maior parte da información que temos sobre esas organizacións, senón ONG Monitor, unha pequena organización non lucrativa dirixida polo profesor Gerald Steinberg, a cal obtivo esa información a través dun paciente e dilixente traballo de campo. As palabras, berraba a principios desta semana "Paz Agora", poden matar.
.
Iso é certo. E que hai dos millóns de palabras denunciando a Israel que esta organización, e outras como ela, exportan ao estranxeiro, onde serven como armas de propaganda contra Israel. (En 2007, por pór un exemplo, o goberno británico doou máis de 4 millóns de Euros a organizacións como Paz Agora e Breaking the Silence para financiar esas palabras. E iso sen falar do diñeiro de doantes privados, da Unión Europea e de diversas fundacións.) Seica estas palabras non matan? Polo que se sabe, a Intelixencia Militar e o Mossad non identificaron ao odio globalizado anti-Israel como unha ameaza estratéxica. Tampouco o "sexteto", formado polos ministros crave do gabinete, nunca se ocupou deste problema, aínda que cada un deles entende persoalmente que a deslexitimación de Israel socava a motivación do mundo para enfrontarse aos gobernantes de Irán respecto o programa nuclear dese país. Quizais agora que o Consello de Seguridade Nacional está baixo a dirección de Uzi Arade, e asume unha autoridade e unha visión estratéxica da que carecía antes da súa chegada, haberá alguén capaz de identificar correctamente a magnitude da ameaza. Pero só a identificación non é suficiente. Esta actual, organizada, mundial e completamente desenfreada campaña de demonización de Israel é responsábel de que finalmente se desencadee unha nova licenza para o xenocidio, contra nós.

Comentarios