Carta de Stalin á Axencia Xudía de América sobre o antisemitismo.

Resposto ao seu requirimento.
O chovinismo nacional e racial é unha supervivencia dos costumes antihumanas propias do canibalismo.
O antisemitismo, como unha forma extrema do chovinismo racial, é o vestixio máis perigoso do canibalismo.
O antisemitismo é útil aos explotadores como pararraios que preserva ao capitalismo do golpe dos traballadores.

O antisemitismo é perigoso para os traballadores como falso carreiro que os desvía do camiño acertado e condúceos á selva. Por iso, os comunistas, como consecuentes internacionalistas, non poden por menos de ser inimigos implacables e acérrimos do antisemitismo.
Na Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, a lei persegue do modo máis rigoroso o antisemitismo como fenómeno profundamente hostil ao réxime soviético. As leis da Ou.R.S.S. castigan coa pena de morte aos antisemitas activos.

Josif Stalin
12 de xaneiro de 1931.
Obras Completas, Tomo XII, Paxina 12.

Comentarios