A esquerda e o Estado de IsraelPor Jorge García Monsalve  
Avogado e membro da Executiva en Asturias de AMSO-PSOE

O meu espertar ao mundo da política, aló polos inicios da década do oitenta do pasado século, coincidiu, entre outros acontecementos, co apoxeo da guerra civil no Líbano e o enfrontamento palestino-israelí. A matanza, o 16 de setembro de 1982, de milleiros de refuxiados palestinos nos campos de Sabra e Chatila, levada a cabo polas milicias falanxistas cristiás libanesas, coa tolerancia do exército israelí dirixido por Ariel Arik Sharón, supuxo un punto de inflexión e unha aldrabada na conciencia de miles de adolescentes que, coma min, incorporabámonos á vida adulta tomando partido por todas as causas máis ou menos revolucionarias daquela época. (Aínda hoxe en día estremece a lectura de Catro horas en Chatila, do grande escritor francés Jean Genet, testemuña directa do masacre). A partirres de entón a loita do pobo palestino pasou a formar parte, xunto coa loita contra o apartheid do goberno racista surafricano ou a batalla do goberno sandinista fronte á contra nicaraguana, do frontispicio das miñas loitas persoais por un mundo mellor e máis xusto. O certo é que xa por aquel entón, a esquerda europea e polo tanto a española, era inequivocamente prol-árabe. Con todo, non sempre foi así. Como sinala o profesor da Universidade de Londres, Colin Shindler, «en 1945, canto máis de esquerdas era alguén, máis posibilidades tiña de ser sionista. Hoxe sucede xustamente o contrario». E iso, porque, sen ningunha dúbida, a creación do Estado de Israel é obra da esquerda. O Partido dos Traballadores da Terra de Israel (MAPAI) e o seu sucesor, o Partido Laborista, foron maioritarios na Knésset durante tres décadas e proporcionaron os catro Primeiros Ministros do novo Estado xudeu, (David Ben-Gurión, Moshe Sharet, Levi Eskhol e Golda Meir). Doutra banda, a poboación xudeu estadounidense, fundamental na creación do Estado de Israel, formaba parte do sector máis esquerdista da sociedade norteamericana. Co seu inglés trufado de termos yiddish, e habitando maioritariamente en barrios da cidade de New York, como o vello Lower East Side de Manhattan, ou Brooklyn, estes centos de miles de traballadores e pequenos profesionais liberais (avogados, médicos, dentistas), nutriron o Partido Comunista dos Estados Unidos, formaron parte dos gobernos máis progresistas da historia do país, caso do neoyorkino Henry Morgenthau Jr., secretario do tesouro de F.D. Roosvelt e cerebro gris, do New Deal, e alcanzaron a alcaldía da Gran Mazá na década do setenta e oitenta, con personaxes como Abraham Abe Beame e o carismático Ed Koch, ocupando a á máis esquerdista do todopoderoso Partido Demócrata do Estado de Nova York.

Así pois, nun primeiro momento, a esquerda europea apoiou sen reservas a creación de Israel, mostrando a súa admiración por movementos orixinais do novo estado xudeu como a colectivización democrática a través dos Kibbutz, exemplo máximo de socialización dos medios de produción e alternativa clara ao capitalismo dominante. Con todo, a partir da Guerra do Seis Días (1967), a cousa cambiou. A ocupación por parte do Tsahal dos territorios de Gaza, Cisxordania, Xerusalén Este e os Altos do Golán, xunto co trato aos palestinos e a política de asentamentos de colonos xudeus nos territorios ocupados, así como o crecente auxe dos partidos nacionalistas e ultraortodoxos, orixinou que a esquerda europea xa non vise ao sionismo como un movemento nacionalista e socializador senón como unha ideoloxía racista, colonizadora e monicreque dos Estados Unidos.

A postura da esquerda española foi aínda moito máis antisionista, se cabe. Así, mentres España renovaba relacións diplomáticas coa mesmísima Unión Soviética nunha época tan temperá da transición como o ano 1977, non foi ate o ano 1986, durante o segundo goberno socialista de Felipe González, cando se estableceron relacións diplomáticas entre o Reino de España e o Estado de Israel, e iso como consecuencia das presións da por entón Comunidade Económica Europea (C.E.E.), que advertiu a países como Grecia e a propia España que a normalización das relacións con Israel era un requisito ineludible para o seu acceso de pleno dereito ás institucións comunitarias. A pesar deste tardío recoñecemento, a hostilidade da esquerda española cara a Israel non fixo máis que medrar e alcanzou o seu punto culminante durante a segunda intifada, cando Zapatero se fotografou cunha keffiya palestina, mentres o portavoz do partido socialista, o todopoderoso Xosé Blanco, acusaba ao Goberno israelí de buscar intencionadamente obxectivos civís, o que significaba, nin máis nin menos, que imputar ao goberno israelí da comisión de crimes de guerra. Todo iso, dito sexa de paso, mentres se mantiñan as mellores relacións cos sátrapas do Golfo Pérsico, cuxos gobernos non teñen empacho algún en colgar homosexuais dos guindastres nin en lapidar publicamente a mulleres. Así mesmo, actuacións ben recentes, como o boicot ao Estado de Israel aprobado polo pleno do Concello de Xixón, co voto unánime dos tres partidos de esquerdas da corporación, non fixeron máis que profundar na, para min, incomprensible hostilidade da esquerda democrática cara ao único Estado da zona que respecta a protección social, a pluralidade política ou as distintas liberdades públicas, entre elas, a relixiosa ou a sexual. Basta unha simple mirada aos Estados limítrofes, para mostrarnos que os mesmos non aguantan unha comparación dos mínimos estándares democráticos e de respecto aos dereitos humanos co pequeno Estado nado no ano 1948. Así, Israel atópase rodeado por países como o Líbano, que se recupera a duras penas dunha guerra fratricida e no que a milicia chiita e proiraní de Hezbolláh xoga un papel dominante; Exipto, onde transcorridos seis anos desde a chamada primavera árabe a poboación volve estar baixo unha ditadura militar, co xeneral Al Sisi á cabeza; Siria, un estado errado, inmerso nunha guerra civil que xa vai por máis de 300.000 mortos e millóns de desprazados. E por último, Xordania, un país monicreque, cunha dinastía, a Hachemita, a soldo da C.I.A. desde a fundación da antiga Transxordania e cuxo exército, baixo as ordes do rei Hussein, causou a maior matanza de palestinos da historia, durante aquel Setembro Negro de 1970. Sobran os comentarios,

Certamente, a esquerda ten razóns para criticar a Israel, fundamentalmente en todo o relacionado coa súa política de novos asentamentos. Pero unha cousa é a esixencia lóxica do cumprimento das resolucións do Consello de Seguridade das Nacións Unidas na materia e outra ben distinta levar a cabo bastos xestos e innecesarias actuacións que caen no antisemitismo máis primario. Aínda estamos a tempo, pois, de emendar este histórico erro. Poñámonos xa man a obra.

Comentarios