Parlamentario de Hamas confesa que usan nenos coma escudos humanos

Comentarios