Manuel Colmeiro e Israel

En novembro de 1948, publica o pintor e galeguista exiliado na Arxentina, Manuel Colmeiro unha carta de agradecemento na revista DAVAR voceiro da SHA (Sociedade Hebraica Arxentina) dirixida á comunidade xudía. 

Manuel Colmeiro tiña exposto xa as súas obras nas salas da Hebraica, e toma entón a decisión de en agradecemento doar unha delas para o nacente Estado de Israel. Na devandita carta Colmeiro escribe: "... y como reconocimiento del apoyo que la colectividad judía prestó a la causa republicana española, ofrezco una obra mía, un óleo "Sega", para que disponga de ella a favor del Estado de Israel."

A sega (1932)

Comentarios