Por qué xurdiu Israel como democracia nunha zona tan anti-democrática?Por Shlomo Avineri
11.09.2012 

Esta pregunta fixéronma máis dunha vez: "Os teus escritos académicos e políticos, afirman que o éxito de sociedades en desenvolver e manter os réximes democráticos esta relacionado co patrimonio histórico ou coa súa ausencia, xa sexa en Rusia ou Exipto. Se é así, como explicar as raíces da democracia Israeli? Ten ela raíces históricas?

En moitos libros de ciencias políticas a resposta a esta pregunta é afirmativa, Israel é unha democracia porque os fundadores, procedentes na súa maioría de Europa, adoptaron as tradicións europeas dos procesos democráticos e construíron as institucións do Estado por nacer segun eles...

Este argumento é problemático, xa que os primeiros xudeus sionistas non proviñeron de Noruega ou o Reino Unido. Viñan de países non democráticos onde os xudeus foron discriminados e perseguidos: da Rusia zarista ou comunista, de Polonia do mariscal Pilsudski, dos países árabes, a Alemaña nazi e a Austria ocupada polos nazis. Se eles houbesen traido consigo as tradicións políticas que coñecían, o que se houbese establecidó aquí non seria unha democracia. Por suposto, pódese argumentar que eles trouxeron ideas democráticas, pero en decenas de novos Estados establecidos no Terceiro Mundo despois da Segunda Guerra Mundial, e que adoptaron as ideas occidentais de democracia, esta non durou moito. Non é suficiente con que haxa ideas. O éxito da democracia depende das institucións sociais, a configuración social, a existencia da sociedade civil, a tolerancia e o pluralismo.

O intento de atopar as raíces da democracia na Biblia ou o Talmud non ten sentido. Os Reinos do primeiro e segundo Templo non eran democráticos e non puideron selo, e o aferrarse ao significado das expresións esporadicas nesas fontes é irrelevante, como as afirmacións de que Xesús era socialista, ou que o Islam de Muhammad era democrático

Esta cuestión ten unha importancia especial, porque desde a súa independencia, Israel enfróntase a desafíos, externos e internos, que son máis difíciles que os que enfrontan outros países novos: a hostilidade dos seus veciños, as guerras repetidas, enormes ondas de inmigración, a existencia dunha minoría nacional. Estes desafíos, mesmo nunha dose máis baixa provocaron en moitos países o xurdimento de ditaduras militares ou réximes despóticos.

Para entender as raíces da democracia israeli hai que recoñecer que esta non foi establecida coa creación do Estado en 1948, senón que era unha continuación da operación institucional no movemento sionista e na comunidade xudía que vivia en Israel durante o Mandato Britanico. Desde os anos 20 houbo unha Asemblea elixida en eleccións multipartidarias, asi como no Movemento Sionista, que se baseou desde os seus inicios en eleccións. A existencia de partidos politicos nos primeiros anos de Israel eran unha continuación da actividade pre-estatal, e, por tanto, a transición entre o que se chama "o Yishuv organizado" e as institucións estatais foi relativamente fácil.

Pero como crecio tal marco de acción na comunidade xudía e o movemento sionista? Os líderes da comunidade non adoptaron un modelo externo. Os inmigrantes que chegaron a Israel construíron unha sociedade representativa baseada na tradicion das institucións da comunidade xudía na diáspora. En ausencia de estado ou institución relixiosa xerárquica, os xudeus na diáspora organizaron as súas vidas sobre unha base voluntaria. Se os xudeus en tal ou cal poblacion querian establecer unha sinagoga, unha institución educativa ou un cemiterio, a única maneira de facelo era organizarse e elixir ás súas propios líderes (líderes comunitarios).Se querian un mestre relixioso, tiñan que elixir un Rabino.

Toda comunidade xudía era como uns polis en miniatura: eles estableceron as súas regras, os seus membros decidiron quen tiña dereito a votar e a ser elixido, as súas institucións, recadaban impostos, e regulaban as súas relacións coas autoridades. Como non habia unha institución central que fixase normas -o carácter das comunidades non era uniforme. Habia comunidades máis igualitarias e democráticas, e as habia máis oligárquicas. Os rabinos eran nomeados pola comunidade e poderían ser despedidos ou trasladados dos seus postos. Cando habia controversias, habia membros que se separaban e formaban a súa propia sinagoga ou unha comunidade separada. Na maior concentración de xudeus en Polonia, formar durante xeracións un organismo que representaba á totalidade das Comunidades Xudías, chamado "Consello do Catro Terras". Este comité se reúnia unha vez ao ano, analizaba as relacións coas autoridades, a fiscalidade, asuntos de educación xeral e, se era necesario, tamén axudaba ás comunidades desfavorecidas ou vulnerables, especialmente en tempos de crises e de pogroms.

Por tanto, mesmo sen un estado, a vida xudía concentrouse en instituciónes comunitarias, que eran esencialmente políticas e baseadas en representacion dos habitantes. Non era unha representacion democrática e igualitaria na súa forma moderna. As mulleres non elexian, e só aos contribuíntes se lles permitia elixir. Pero a representatividade era a infraestrutura e os xudeus vivian nun ambiente de eleccións, loitas políticas e coalicións. Era algo de grande importancia que a comunidade podia remover aos líderes dos seus postos.

Hai aqui un paradoxo, xa que moitos dos inmigrantes a Israel, especialmente na segunda e terceiro onda, eran seculares. Eles rebeláronse contra o marco tradicional da "shtetl", cidade do leste europeo, pero utilizaron as súas institucións como exemplo. Así que, cando se estableceron ou fundaron Tel Aviv e as colonias chamadas kibbutzim ou moshavim, o primeiro que fixeron foi convocar unha asemblea xeral para elixir un presidente, un secretario e un tesoureiro, e determinar por si mesmos as regras e principios de conduta. Ás veces houbo loitas duras e amargas no camiño.

Eleccións e representatividade,que foron o fundamento da vida pública xudía no exilio, foron fáciles de copiar á realidade revolucionaria en Israel, e esta tradición co tempo permitiu a absorción das inmigracións de masas neses marcos de representación. Tamén se conservaron algúns dos aspectos menos simpáticos da comunidade, como a politiquería. Toda esa tradición non figuraba en textos sacros, senón en realidades sociais concretas, e foi adaptada á nova realidade.

Esta é a resposta ás preguntas sobre as orixes da democracia Israeli e a súa lexitimidade interna, a que permitiu a supervivencia en condicións difíciles no país e no estranxeiro. Con todos os defectos da democracia israelí, esta nunca experimentou unha crise constitucional e nunca houbo nela un movemento anti-democrático declarado.

Con todo, non se pode ignorar o feito de que a democracia Israeli está hoxe enfrontando retos, e principalmente dous: En primeiro lugar, o feito de que Israel controla xa hai máis de catro décadas á poboación conquistada en Cisxordania creou modelos de comportamento que ameazan con repercutir no país mesmo. Non é simplemente que a ocupación corrompe, senón que quen non están afeitos utilizar ferramentas demócraticas na súa vida diaria, comezan a comportarse así en Israel. Este comportamento pode ser visto en grupos de colonos, ou nos organismos de seguridade e no público en xeral. En última instancia, non se pode ser ao mesmo tempo un ocupante e un demócrata.

En segundo lugar, os cambios demográficos na poboación xudía han aumentado o poder dos factores que derivan a súa lexitimidade doutras fontes, como o extremismo en partes da comunidade relixiosa, e ás veces -en modelos do mundo da Unión Soviética ou post soviética que existian nas súas paises de orixe.

Contra estas tendencias hai que loitar coa axuda da conciencia das profundas raíces da democracia na historia xudía. Tradición de eleccións e reprentatividad non son alleos ao Pobo Xudeu.

Comentarios