A paisaxe de Israel contada por Mark Twain en 1867

"Non hai nin unha aldea solitaria a través de toda a extensión do val de Jezreel, Galilea; non por trinta millas en calquera dirección... Un pode percorrer dez millas na rexión sen ver unha alma viva. Para experimentar o tipo de soidade que causa tristeza, vide a Galilea... Nazareth é total abandono... *Jericó xace en abatida ruína... Bethlehem e Bethania, na súa pobreza e aldraxe... desposuídas de toda criatura vivinte... Unha rexión abatida cuxo chan é rico, pero completamente desposuído de todo... unha expansión silenciosa, lúgubre... unha desolación abismal... Nunca vimos un ser humano en todo o percorrido... Dificilmente vese unha árbore ou un arbusto nalgún lado. Incluso a oliveira e o cactus, aqueles amigos do chan árido e indigno, desertaron destas terras...Palestina xace en silicio e cinzas...abatida e desamorada...".
Mark Twain, "The Innocents Abroad", 1867

Comentarios

Liliana Lucki dixo…
Mark :

Que sorpresa te llevarías !!!!

La imaginación sumada al trabajo y esperanza no

tienen limite...salvo el cielo.