VIEIROS E O AVESTRUZ


Para Vieiros http://www.vieiros.com/ e a pesar de ter recibido puntualmente toda a información ao respecto, non existe, nin está tendo lugar en Vigo, a Primeira Semana do Cinema Israelí en Galicia Certamente ben pouco di en favor do seu xornalismo, actitudes censoras como a do "barrio galego" de Vieiros. Que sentido ten este silenciamento? Pretende Vieiros que se "a nova non sae en Vieros non suceda"? En fi, triste panorama de quen pretende ser o portal de referencia en galego. Vieiros e o avestruz.

Comentarios