LIBERMAN CONFIGURA UNHA NOVA POLÍTICA EXTERIOR


A Oficina do Ministro de Relacións Exteriores, Avigdor Liberman, elaborou un memorando secreto que demanda unha reorientación radical da política exterior de Israel cara ao mundo en desenvolvemento. O documento, que foi desenvolvido nas últimas semanas a petición de Liberman, céntrase en tres grandes cambios na política exterior: Ampliar os vínculos coas partes do mundo esquecidas polos Gobernos anteriores, baixar as expectativas internacionais dun avance rápido nas negociacións cos palestinos e a creación dunha tolerancia cero para a política de expresións antisemitas en todo o mundo.

.

O Ministro de Relacións Exteriores ten previsto analizar o documento con funcionarios do máis alto nivel do Ministerio nos próximos días, para comezar a discutir sobre a aplicación do que se describe como "directrices da política exterior no seu conxunto". A nova política implica deixar de lado a "solitaria dependencia" cos Estados Unidos como un aliado estratéxico, o desenvolvemento de relacións máis amplas e máis estreitas con outras potencias mundiais e co mundo en desenvolvemento. Nun informe publicado en Israel asúmese a autocrítica do Ministerio de Relacións Exteriores por "converterse no Ministerio de Asuntos Palestinos, coa política exterior israelí case totalmente consumida por este único tema". O enfoque case exclusivo da diplomacia no conflito árabe-israelí "danou os intereses de Israel na area internacional e nas nosas relacións cos Estados Unidos e Europa", afirma o informe. "Non hai substituto para as relacións especiais de Israel cos Estados Unidos porque, sen dúbida, é o mellor amigo de Israel no mundo. Pero, a dependencia en solitario dos Estados Unidos non é sa para ambos bandos e presenta dificultades para a Casa Branca. Israel debe construír coalicións con outros Estados sobre a base de intereses compartidos. Deste xeito, ampliarase e fortalecerá o círculo de apoio, algo que será un alivio para os EEUU. En particular, a nota cualifica como "inconcibible" que as relacións de Israel cos USA "céntrase só na cuestión palestina. Hai moitos outros temas importantes que enfrontan os dous Estados, incluída a seguridade rexional, a loita contra o terrorismo e a cooperación na investigación científica, económica e cultural". O documento fai autocrítica da política de Israel no pasado en relación co resto do mundo. "Durante décadas, Israel descoidou a rexións enteiras e continentes, incluíndo América Latina, África, Europa Oriental, os Balcáns, Centroamérica e o sueste asiático. O custo desta neglixencia foi inmensa e foi evidente nas Nacións Unidas e outros foros internacionais". Segundo o documento, "é difícil aceptar a afirmación que as dificultades de Israel nos foros internacionais se deben a que o mundo está contra nós cando somos nós os que abandonamos vastas rexións do planeta".

.
O memorando tamén pretende introducir un novo enfoque na loita contra o antisemitismo en todo o mundo. "Ademais das formas clásicas do antisemitismo, estamos a ver como se manifesta tamén no boicot de produtos israelís e as institucións académicas, e en demandas legais contra os dirixentes políticos e o persoal militar de visita en Europa". Por último, fai un chamado para "unha política de tolerancia cero cara a expresións antisemitas e libelos de sangue contra os xudeus e Israel".

Tirado de Hebreos.net

Comentarios