EDUCAR PARA O ODIO ETERNO

Os programas infantis poden non só educar, senon tamén manipular á infancia. Para mostra, dramática mostra, un botón procedente da televisión palestina Al Aqsa.

Comentarios