CiU PIDE QUE A SHOÁH TEÑA PRESENZA NO ENSINO


Convergència i Unió-CiU pide que os profesores de historia de secundaria teñan acceso á formación na memoria do Holocausto.
.
Agustí López ven de presentae unha Proposta de Resolución ao Parlament de Catalunya que insta ao Departamento de Educación a chegar acordos coa Casa Sefarad-Israel. O deputado de CiU no Parlament de Catalunya e alcalde de Sort, Agustí López, presentou unha Proposta de Resolución para a súa discusión e votación na Comisión de Educación e Universidades que "insta o Goberno da Generalitat, mediante o Departamento de Educación, a chegar a acordos con Casa Sefarad-Israel, organismo dependente do Ministerio de Asuntos Exteriores, co fin de facilitar aos profesores de historia dos institutos de ensino secundario de Catalunya o acceso á formación na memoria do Holocausto xudeu e noutros xenocidios practicados durante o século XX". López expón que "o coñecemento da historia da humanidade é un dos fundamentos da cultura" e, ao mesmo tempo, "unha ferramenta imprescindible para o libre desenvolvemento do ideario da xente nova co obxectivo de propiciar a reflexión e o espírito crítico". Neste sentido, subliña que "hai episodios históricos que hai que manter presentes co fin de evitar que caian no pozo do esquecemento e, sirvan de recordatorio dos erros do pasado". As graves repercusións dos réximes totalitarios que se impuxeron en Europa a partir dos anos corenta do século pasado, e moi especialmente da Shoah, o Holocausto xudeu executado pola Alemaña nazi, "constitúen un capítulo histórico de enorme transcendencia que reclama un labor continuado e persistente de información co fin de manter vivo o seu recordo e as causas que o provocaron", argumenta o deputado de CiU, que engade: "é ben coñecido que a memoria sobre o exterminio de millóns de persoas ordenado polo réxime nazi está presente en todos os países que o sufriron e especialmente en Alemaña".
.
Agustí López lembra que o Estado francés creou no seu día un organismo de memoria do Holocausto, chamado Mémorial da Shoah, a institución maior de Europa dedicada á Shoah, que desenvolve con éxito a tarefa de manter vivo o recordo da aniquilación polo réxime nazi de 6 millóns de xudeus. Ademais, o goberno francés concedeu importantes compensacións económicas aos familiares de xudeus ou republicanos españois, que o Goberno de Vichy deportou a Alemaña de Hitler e que morreron nos seus campos de exterminación. O Ministerio de Asuntos Exteriores español participou no ano 2006 na creación de Casa Sefarad-Israel que pretende ser un instrumento da diplomacia pública completando a rede institucional formada por Casa América, Casa Asia, Casa Árabe e Casa África para reforzar o armazón de referencia para a acción exterior de España. Entre os seus obxectivos básicos, explica Agustí López, atópanse "o fomento do coñecemento do Holocausto entre os escolares polo cal se organizan cursos de formación da memoria da Shoah dirixidos a profesores de historia de institutos de ensino secundario".
.
O deputado de CiU explica que en 1º de Bacharelato, á modalidade de humanidades e Ciencias Sociais e á materia "Historia do mundo contemporáneo", no seu bloque nº. 3 "conflitos e cambios na primeira metade do século XX", aparece a unidade "Antisemitismo: a singularidade do xenocidio xudeu". E máis, entende que "a formación e a profundización do coñecemento dos profesores cataláns sobre este odioso episodio histórico obviamente pode perfeccionar os contidos que teñen que recibir aos novos estudantes". Tamén destaca que nos diferentes seminarios dirixidos aos ensinantes do Estado español que Casa Sefarad-Israel organizou en Madrid ou en París, e mesmo ás visitas ao Museo do Holocausto de Xerusalén, "a presenza de ensinantes dos centros de Catalunya é moi reducida". En cambio, "en moitos países europeos e nalgunhas comunidades autónomas españolas, os profesores de historia de secundaria lévanse a cabo cursos de formación e especialización sobre o recordo do xenocidio xudeu".

Comentarios