ENTREVISTA CON BERNARD LEWIS


Bernard Lewis, é un dos maiores expertos mundiais no islam e en Oriente Medio. Nesta entrevista comparte os seus pensamentos acerca de Iraq, o islamofascismo, as raíces do terrorismo e as dúas maiores ideas equivocadas sobre a fe musulmá.

Foreign Policy: Cal considera que é a idea máis equivocada sobre o islam?
Bernard Lewis: Ben, hai dúas. ás veces predomina unha e ás veces a outra; segundo cando e onde. Eu chamaríaas a negativa e a positiva. A primeira ve aos musulmáns como bárbaros sedentos de sangue que dan a elixir entre o Corán ou a espada, e que normalmente levan a tiranía e a opresión alí onde van. E a outra é xusto o contrario, poderiamos chamala a versión aséptica, que presenta ao islam como unha relixión de amor e paz, como os cuáqueros pero sen a súa agresividade. A verdade, como sempre, está a medio camiño entre ambos extremos.
FP: Cre na teoría do choque de civilizacións de Samuel Huntington? O mundo islámico e Occidente están destinados a chocar?
BL: Ben, non me meto no destino. Son historiador e ocúpome do pasado. Pero, desde logo, creo que hai algo de verdade no choque de civilizacións. O que levou ao islam e á cristiandade a enfrontarse non foron tanto as súas diferenzas como as súas similitudes. No mundo hai moitas relixións, pero case todas son rexionais, locais, étnicas ou como un queira denominalas. Só o cristianismo e o islam reclaman para si a verdade universal. Os cristiáns e os musulmáns son os únicos que afirman ser os afortunados destinatarios da mensaxe definitiva de Deus á humanidade, que teñen o deber, non de gardalo para si mesmos, como os xudeus, os hindús ou os budistas, senón de propagalo ao resto do mundo, derrubando calquera obstáculo que atopen no camiño. Así que temos dúas relixións cunha percepción similar de si mesmas, unha historia parecida, vivindo unha á beira da outra; o conflito parece inevitable.
FP: No capítulo sobre o islamismo radical, escribe que a maioría dos musulmáns non son fundamentalistas e que a maioría dos fundamentalistas non son terroristas. Pero iso non resulta tan evidente para todo o mundo, pode explicalo un pouco máis?
BL: Evidentemente, escoitamos falar dos actos terroristas. Ninguén escribe nunca un titular que diga "un millón de persoas dedicáronse ás súas cousas pacíficamente e non fixeron nada". O terrorismo ten moito de noticia do momento, de ameaza do momento. é real e non desexo restarlle importancia nin minimizar a súa gravidade de ningún xeito. Con todo, presupor que iso é todo no que consiste o islam é unha enorme equivocación, porque o terrorismo provén só dunha rama desta relixión, e mesmo esta vertente non está comprometida enteiramente co terrorismo. Pero para crear un movemento terrorista non se necesita gran apoio popular.
FP: Deime de conta de que usa o termo islamofascismo nas conclusións do seu libro. Trátase dun concepto moi polémico. Que pensa vostede? é daniño ou útil?
BL: Non o uso; discútoo. Creo que hai que afrontar o feito de que este termo se utiliza. A min non me gusta, porque resulta insultante para os musulmáns. Para eles é unha ofensa que se relacione o nome da súa relixión coa máis detestable de todas as ideoloxías europeas. é útil en tanto permite diferenciar o auténtico islam do islamofascismo, pero a min a conexión non deixa de parecerme insultante, así que prefiro usar o termo "islamismo radical".
FP: Moitos analistas, e isto é algo que se escoita en boca dos líderes políticos do mundo musulmán, din que o islam non ten nada que ver co terrorismo, que son asuntos totalmente diferentes. Comparte esta opinión? Moita xente di que o terrorismo é causado, en gran parte, pola ocupación ou por reaccións fronte ás políticas de EE UU, non por esta relixión.
BL: Ben, non comparto esa opinión desde o momento en que os propios terroristas afirman actuar en nome do islam. Hai pouco, un líder musulmán dixo que é un erro falar de terrorismo islámico, xa que alguén que comete un acto terrorista non é un musulmán. Iso está moi ben, pero tamén podería interpretarse no sentido de que se quen comete o acto é un musulmán, entón non é terrorismo. Cando grande parte do mundo islámico estaba sob o dominio estranxeiro, podía dicirse que o terrorismo era consecuencia do imperialismo e a ocupación. Pero na actualidade, case a totalidade do mundo musulmán conseguiu a independencia. Non poden seguir botando a culpa a outros do que lles vai mal. Teñen que afrontar a realidade das súas propias vidas onde viven. Quedan uns poucos lugares en disputa, como Chechenia ou Israel, pero son relativamente pequenos se falamos do mundo islámico no seu conxunto.
FP: Iraq, que era gobernado por un sunnita, agora estao por xiítas. Que significa isto no contexto da historia do islam?
BL: Creo que ten moita relevancia. Pero o importante non é que gobernen os xiítas, senón que o faga un Executivo elixido democraticamente e que ten enfronte a unha oposición libre. Isto demostra o que tantas veces se cuestiona, que sexa posible que se desenvolvan institucións democráticas nun país árabe musulmán. Moitos din: "Non, é imposible. Non pode funcionar. Non son capaces". Ben, é moi difícil, pero non imposible, e creo que Iraq é a proba diso. Paréceme moi alentador o que ocorre alí. Evidentemente, a reacción en cadea a partir de Iraq ten alarmados aos ditadores que gobernan nos países [da rexión]. Se funciona alí, podería funcionar en calquera outro lugar, e isto é moi inquietante [para os ditadores].
FP: Pasou moito tempo estudando o Imperio Otomán, a historia do islam e da rexión. O futuro desta relixión ten implicacións persoais profundas para vostede? Onde cre que se encamiña o mundo musulmán na próxima década?
BL: Non son relixioso. Pero observo cousas boas e alentadoras. Durante os últimos catorce séculos, o islam encheu de dignidade e significado millóns de vidas grises e empobrecidas. Creou unha grande civilización que atravesou por diversas fases en diferentes países. Agora está inmerso nunha grande crise, e pode evoluir en calquera dirección. Podería dexenerar nunha tiranía fanática, o cal sería devastador para os musulmáns e unha ameaza para o resto do mundo. Ou pode conseguir desenvolver a súa propia clase de democracia. Cando falamos da posibilidade de que exista democracia no mundo islámico, non ten por que ser do mesmo tipo que a nosa. Ésta é resultado da nosa historia e institucións. Non é un modelo universal. eles poden, e creo que así o farán, desenvolver a súa propia variante e entendo como tal un goberno limitado, civilizado e responsable. Xa hai signos diso.

*Bernard Lewis é profesor emérito da Universidade de Princeton (Estados Unidos) e autor de decenas de libros, o máis recente deles "Islam: The Religion and the People" (Wharton School Publishing, Upper Saddle River, Nova Jersey, EE UU, 2008), do que é coautora Buntzie Ellis Churchill.
Entrevista publicada na edición española de Foreign Policy

Comentarios