POLA BOCA MORRE O PEIXE: PIO BAROJA E NESSI


Este escritor español nacido en 1872 e morto en 1956, foi causa de vivas polémicas por mor da súa obra "Comunistas, xudeus e demais ralea". Devandita obra é unha recompilación de artigos claramente fascistas e antisemitas, e os intentos dos seus descendentes por borrar estas liñas das súas obras completas foron infrutuoso.

"O xudeu ten un fondo de rancor contra Europa, considera que o europeo ofendeulle e entra con pracer en todo o que pode desacreditar o noso continente. Así se lle ve figurar no teatro, na novela e no cine erótico, no cubismo, nas falsificacións e na lexitimación do homosexualisno con Freud e os seus discípulos. O comunismo é hoxe a gran cruzada que a raza xudía fai contra o mundo europeo e a súa cultura cun fín catequista. Ao xudeu, para mandar, estórbanlle as diferenciacións nacionais de Europa que foron humillantes para eles. De aquí ese fondo de odio semítico contra as nacións europeas, o desexo de que se afundan. O xudeu quere pasar a ser apisoadora polo continente, que non haxa particularismo, que non haxa máis valor que o diñeiro. Os xudeus tiveron sempre demasiado amor ao poder para ter afección á ciencia ou á arte. O xudeu que non foi case nunca inventor, senón máis ben compilador e divulgador, aceptou con gran entusiasmo a teoría comunista dun home da súa raza, como Karl Marx e propagouna e difundiuna coa arte que ten para iso. O xudeu cre que está destinada para el a soberanía dos pobos. Ten unha gran idea da súa superioridade, un profundo desprezo polos demais e é home de poucos escrúpulos".
("Comunistas, xudeus e demais ralea")

Comentarios