A XUDEOFOBIA NOS MEDIOS DE COMUNICACIÓN EUROPEOS


Por Daniel Laks Adler

Se repetimos unha mentira unha e outra vez, a xente terminará por crela.
Joseph Goebbels
Unha gran parte dos que traballan nos medios de información europeos se consideran a si mesmos, non só xornalistas, senón tamén cruzados ideolóxicos. Non están no mundo do xornalismo só polo xornalismo. Queren facer un ben á humanidade. Teñen planos.
Alon Ben-David
Sempre chamoume poderosamente a atención os mecanismos polos que as versións oficiais, os medios de información en teoría independentes ou os intelectuais e analistas que supostamente se pronuncian a título individual, pero que en realidade actúan como un bloque de opinión sólido e sen fisuras, son capaces de dar un xiro de 180 graos ao relato da realidade. Ate o punto de despoxar aos feitos mesmos do seu protagonismo para convertelos en elementos accesorios, secundarios ou, en ocasiones, alleos ao relato. Ate o extremo de secuestrar a verdade. En xeral, estes mecanismos son moito máis sinxelos e transparentes do que un imaxínase. Se ben non existen regras que vallan para todos e cada un dos casos, pódense identificar algúns elementos que case sempre concorren e contribúen á difusión incuestionada deste tipo de falseamentos. Un deles é que o relato terxiversado ou adulterado debe apoiarse nunha serie de prexuízos ou mitos suficientemente arraigados no imaxinario colectivo ou, no seu defecto, nunha falta absoluta de información previa. Se no seu día o nazismo obtivo un apoio maioritario para a posta en práctica da súa Solución Final, non foi porque convencese ao pobo que o elixira da maldade intrínseca das xudeus e, polo tanto, da necesidade de eliminalos. Moito antes de que Hitler formase o embrión do seu partido, na colectiva superstición alemá os xudeus eran un cancro que estaba facendo metástase no corpo da nación e levando ao país -ora por obra dunha conspiración comunista, ora por culpa de seu rapacidade capitalista- á ruína. (O verdadeiro papel dos 500.000 xudeus alemáns, a súa condición maioritariamente de extracción media, a súa plena integración no conxunto da sociedade e as súas extraordinarias achegas á arte, a cultura e a ciencia alemáns, non contaban para nada.) Xa que logo, o nazismo non fixo máis que colleitar e explotar un terreo que atopou fértil á súa chegada. Un segundo elemento sempre presente é o que poderiamos denominar de «obxetivización inducida da información»: a idea errónea de que se todos ou case todos os medios de difusión coinciden no tratamento dun mesmo feito noticioso, o máis probable é que sexa verdade. Cando, case no seu conxunto, a prensa puxo en marcha unha verdadeira campaña de calumnias contra Israel a raíz dos feitos de Yenín, Kofi Annan, secretario xeral da ONU, fixo un chamamento para que Israel detivese as operacións militares. «Todo o mundo non pode estar equivocado», afirmou. No caso de réximes totalitarios, esta obxetivización inducida queda garantida polo monopolio dos medios. Pero, que ocorre cando este fenómeno si produce a escala planetaria, coa participación da gran maioría de medios de información das sociedades democráticas?Pouco despois de que, en abril de 1999, a prensa internacional lanzase a súa campaña de apoio moral aos asépticos bombardeos da OTAN sobre a ex Iugoslavia, o escritor austríaco Peter Handke chamaba a atención -voz case solitaria en medio dunha ofensiva ideoloxicamente homoxénea de noticias, editoriais e análises- sobre o feito curioso de que, por primeira vez no século XX, non producísense fisuras no tratamento da información, nin entre rotativos e cadeas de televisión de distintas correntes dun mesmo país, nin entre os distintos medios máis prestixiosos do planeta. Os principais creadores de opinión coincidiron en chamar «intervención humanitaria» en favor da vila kosovar, que supostamente estaba sendo vítima de «limpeza étnica» e «exterminio» por parte do aparello militar serbio, ao que non foi máis que o golpe de graza a unha Iugoslavia xa estragada por sucesivas escisións incitadas e financiadas, fundamentalmente, por unha Alemaña en plena expansión económica. Perpetrada a destrución -é dicir, asasinados asépticamente centenares de civís, reducido a entullo o aparello produtivo do país e anulados os esforzos militares serbios por evitar unha nova fragmentación territorial do seu Estado-, a única limpeza étnica verificable sobre o terreo foi a que perpetrou a propia OTAN: do 20 por cento de serbios que vivían en Kosovo antes dos bombardeos, miles tiveron que fuxir ou foron expulsados, cando non asasinados, polos seus veciños musulmáns e polo ELK, esa banda de independentistas, traficantes de heroína e tratantes de brancas ligada á Conferencia Islámica á que supostamente se quixera defender da prepotencia dos serbios. Sen embargo, realidades como esta quedaron convenientemente relegadas a notas diminutas en seccións marxinais dalgún xornal máis ou menos independente. En xeral, aínda hoxe, catro anos despois dos bombardeos, o mundo segue sen saber por que se coaligaron tantos países contra a ex Iugoslavia e cal foi o telón de fondo de semellante febre destrutora. E non serán, precisamente, os medios de información os que aclárennos este punto final con broche de ouro ao século dos totalitarismos.E, por último, hai que destacar o tremendo poder do silencio, é dicir, do que non se di nin se mostra. Aparentemente inocente, pois podería atribuírse a unha neglixencia ou á exigüidade do tempo para narrar unha vertixinosa sucesión de acontecementos, esta práctica, xeneralizada e utilizada sempre na mesmo enderezo, ten a capacidade de deformar por completo a realidade.Que é o que determina esta perfecta unicidade no relato da noticia que transmiten os distintos medios? Por que coinciden todos en destacar determinados feitos, máis ou menos reais, máis ou menos sacados de contexto, e en escamotear outros, sempre os mesmos? O poder omnímodo dun puñado de axencias de noticias e a crecente tendencia á monopolización dos medios de comunicación occidentais podería explicar en parte este fenómeno, pero non abonda para aprehendelo. A resposta a esta pregunta non é sinxela e probablemente habería que buscala nunha mestura de elementos que van a partir do prexuízo e a estulticia ata a conspiración informativa e a vasalaxe político, pasando, que dúbida cabe, polas adhesións ideolóxicas (tanto de esquerdas como de dereitas) dos que, tanto nos seus cómodos despachos en ultramar como no terreo no que se produce a noticia, síntanse diante dun teclado.Se hai un caso no que resulta singularmente flagrante esta coincidencia practicamente absoluta e absolutista na falsificación da realidade é no tratamento das noticias que xera a diario Oriente Próximo. Cando desta zona do Mediterráneo trátase, aos elementos antes citados cabe engadir un que non vailles á zaga en importancia: a xudeofobia arraigada na prensa, en termos institucionais, e nos xornalistas, en termos individuais . E a información que chéganos despois de pasar por este filtro ideolóxico non se pode definir senón como «propaganda»: unha feroz ofensiva propagandística antixudía a cuxo fin non escatímanse medios, por moi irracionais e pouco éticos -aínda a partir do punto de vista do código deontolóxico da profesión xornalística- que sexan.Posto que o marco dun artigo impide remontarse ao principio do conflito entre xudeus e palestinos, entre árabes e israelís, limitareime a describir o tratamento que os medios de comunicación viñeron dando a algúns fitos que marcan a traxectoria da última Intifada -a denominada polos palestinos «de Al-Aqsa»-, desta guerra que ata a data provocou case 3.000 mortos, miles de feridos, un profundo deterioración social e económico a ambos lados da fronteira e un importante retroceso -ata fai relativamente pouco, impensable- nas conquistas acadadas -polo menos así o críamos- polas partes involucradas no proceso de paz xurdido de Oslo.OS MÉTODOS DA DESINFORMACIÓNNo proceso de terxiversación deliberada dos feitos narrados ou comentados como parte do tratamento do conflito israelo-palestino e árabe-israelí, podemos identificar algunhas prácticas habituais, todas as cales violan o máis elemental código deontolóxico do xornalismo :1) Uso de terminoloxía enganosa. Un bo exemplo de iso é o emprego de expresións distintas, por parte dun mesmo medio de información, para referirse ao fenómeno do terrorismo, segundo o conflito do que se trate. Se a BBC non ten ningún reparo en chamar terrorista ao membro da IRA que pon unha bomba contra obxectivos militares británicos, e a maioría de cadeas de televisión españolas fan o propio para sinalar ao membro de ETA que atenta contra unha casa cuartel da garda civil, todos eles utilizan consistente e sistematicamente as expresións militante ou activista para referirse ao palestino que fai voar polos aires un autobús cargado de civís israelís. Que quere dicir militante? O que milita nun partido político ou nunha causa? E activista? O que está involucrado nalgunha actividade política? En calquera caso, non son termos que un asocie naturalmente á comisión de atentados . Outro exemplo, bastante cómico se non fose polas intencións que oculta, é a atribución de condición ou filiación relixiosa ás armas do exército israelí. Para certa prensa española, os palestinos son atacados por avións e tanques xudeus. É de supoñer que estas armas son obxecto de circuncisión antes de participar en operacións militares. Tamén resulta sorprendente o uso da expresión omnipresente territorios ocupados para referirse ao que, incluso atendendo ás resolucións do Consello de Seguridade da ONU, non son outra cousa que territorios en disputa, xa que non foron arrebatados a soberanía nacional algunha recoñecida pola comunidade internacional. E non somos poucos os que asistimos con perplexidade ao uso que os medios de información europeos fan nestes días da expresión resistencia (con evidente menosprezo do que supuxeron os verdadeiros movementos europeos de resistencia ao nazismo, ao fascismo e ao terror durante a Segunda Guerra Mundial) para referirse aos atentados que diariamente cometen en Iraq os residuos fascistas do Baaz e as células fundamentalistas de Al Qaeda.2) Desequilibrio deliberado no tratamento das noticias que, por se fóra pouco, preténdese presentar como equilibrado. O habitual, polo que respecta a esta práctica, é a concesión de espazos de duración moi distinta á difusión dun e outra visión do conflito, no mellor dos casos, ou a presentación dun só lado da historia, no peor. Un exemplo particularmente insidioso é a inclusión dun «representante» dunha parte que se limita a confirmar a versión da outra parte. En España, O País é especialista neste tipo de «xornalismo»: publica unha dura crítica das políticas israelís, asinada por un palestino, e, a seguir, unha dura crítica das políticas israelís, asinada por unha israelí. O The Guardian de Londres publicou fai un ano un artigo titulado «Israel non ten dereito a existir», e posteriormente atacou ao Estado xudeu citando ao rabino Jonathan Sacks, escudándose na idea de que as opinións dun rabino son argumentos inobxetables se van contra a súa propia xente.Por desgraza, periódicos como o británico The Guardian e o español O País non son os únicos en valerse habitualmente destas prácticas.3) Opinións disfrazadas de noticia. Cada vez é máis delgada a liña que separa noticia de opinión no manexo da información que xera Oriente Medio. Os correspondentes, os enviados especiais, os redactores non poden evitar adxetivar a crónica, cando non verter descaradamente as súas opinións persoais facéndoas pasar por «conclusións inevitables».4) Falta de contexto. Mal endémico nos medios, a ausencia de contexto serve para ocultar convenientemente todos aqueles elementos da información que, de estar presentes, modificarían radicalmente a interpretación do feito noticioso en favor da parte en conflito á que se pretende desprestixiar ou condenar. 5) Omisión selectiva. Ao optar por informar sobre certos sucesos e non sobre outros, de igual importancia, os medios de información controlan o acceso á información e manipulan a opinión pública. Un exemplo de iso é o feito de que, desde que estoupase a Segunda Intifada, os medios occidentais non deixan de sinalar a visita de Sharon á Explanada das Mesquitas como causa detonante da violencia. A pesar da admisión de varios altos cargos da ANP de que a Segunda Intifada planificouse moito antes. Outro exemplo foi a difusión a bombo e prato, por parte de Reuters e Associated Press, o 8 de setembro de 2003, dun informe de Amnesty International que condenaba, entre outras prácticas das Forzas de Defensa Israelís, a detención administrativa de palestinos activos en organizacións terroristas. Sen embargo, non atoparon valor noticioso algún no anuncio do goberno israelí de que os palestinos que perpetraron os atentados do 8 de setembro en Tsrifim (7 mortos e 30 feridos) e no café Hilel de Xerusalén (8 mortos e 50 feridos), ambos obxecto de detención administrativa no seu día, foran postos en liberdade seis meses antes en cumprimento dos pasos sinalados na Folla de Ruta. 6) Utilización de falacias. Ao respecto, véxase infra A «masacre» de Yenín.7) Utilización de feitos reais para extraer falsas conclusións. Ao respecto, véxase infra Iconos ao servizo do odio.8) Uso de titulares enganosos. Os xornalistas saben que unha porcentaxe importante dos lectores de prensa consume titulares e non se detén no contido das noticias. Así, por exemplo, cando, en xaneiro de 2002, un palestino percorreu durante tres horas o centro de Israel nun coche roubado, atropelando ao seu paso a policías, soldados e viandantes, antes de ser finalmente abatido, o Times de Londres publicou o seguinte titular: «Palestino asasinado en Tel Aviv.» Outra práctica común de moitos rotativos é a de dedicar súas titulares a accións de represalia do exército israelí sen sinalar que se trata dunha resposta -moitas veces de carácter preventivo- a un acto terrorista, coma se a noticia do titular fose un feito illado.A isto hai que engadir o feito nada desprezable de que, cando un xornal non se pode permitir o luxo de utilizar as súas páxinas de internacionais e opinión para facer manifestacións abertamente antisemitas, sempre conta coa súa sección de viñetas. Algunhas «creacións» dos debuxantes de distintos medios occidentais non teñen nada que envexar ás grotescas caricaturas de xudeus nas que tanto se solazaron os propagandistas do nazismo.COMO EMPEZOU TODOAínda que todo empezou moito antes e por razóns moi distintas, os medios de comunicación atribúen o estoupido «natural» da Intifada de Al Aqsa á visita que Ariel Sharon, acompañado por arqueólogos e membros do seu partido, realizou o 28 de setembro do 2000 ao que para as xudeus é a Monte do Templo e para os musulmáns a Explanada das Mesquitas, en Xerusalén. Segundo a prensa, a provocación de Sharon desatou a ira dos árabes e deu lugar a unha revolta espontánea.Non contaron os telexornais nin os rotativos que esa visita fora previamente pactada polos que entón eran o ministro israelí de Asuntos Exteriores, Shlomo Ben-Ami, e o xefe da Organización da Seguridade Preventiva Palestina, Jibril Rajoub. Nin sequera fixeron referencia aos actos de violencia cometidos polos palestinos os días anteriores á visita.Pero, sobre todo, non relacionaron no momento oportuno -e, por suposto, seguen sen facelo, deliberadamente- o inicio da Segunda Intifada cun acontecemento previo fundamental para entender os sucesos posteriores. Apenas dous meses e medio antes do estoupido da Intifada de Ao Aqsa, nunhas negociacións de paz celebradas en Camp David baixo os auspicios de Clinton, Ehud Barak, o entón primeiro ministro israelí, fixera á Autoridade Nacional Palestina (ANP) unha serie de ofertas sorprendentemente xenerosas (e hoxe, despois de todo o sangue derramada a partir do inicio da nova Intifada, impensables) que, fundamentalmente, pódese resumir en máis do 90 por cento do territorio que esixía o líder palestino (e a posibilidade de seguir negociando o intercambio de territorios) e unha «autonomía ampla» palestina sobre os barrios árabe e cristián de Xerusalén. É dicir, unha gran parte do que pedía Arafat, menos a autodestrución de Israel na forma do retorno ao territorio israelí de catro millóns de refuxiados palestinos (cifra non documentada e que, en termos demográficos e culturais, equivale a esixirlle a España que admita no seu chan a 40 millóns de musulmáns). Unha e outra vez, Arafat dixo que non. Sabemos que despois de dúas semanas de intensas conversacións, Clinton esixiulle, irritado: «Abonda de dicir non. Faga as súas propias propostas.» Pero non as houbo. Barak volveu a Israel desolado porque, a pesar de tan difíciles concesións, non conseguira a ansiada paz. O presidente da ANP, en cambio, foi recibido polo seu pobo como un heroe por habela frustrado.O 6 de decembro do 2000, un par de meses despois do comezo da Segunda Intifada, o xornal semi oficial palestino Ao Ayam informaba:Durante un simposio celebrado en Gaza, Imad Al-Falouji, ministro palestino de Comunicacións, confirmou que a Autoridade Nacional Palestina iniciara os preparativos para o estoupido da actual Intifada no momento mesmo en que concluíron as negociacións de Camp David e de acordo aos instrucións dadas polo propio presidente Arafat. A señor Falouji engadiu que Arafat lanzou esta Intifada como etapa culminante da inmutable postura palestina nas negociacións, e non como protesta á visita do líder da oposición Ariel Sharon á Explanada das Mesquitas.E o 3 de marzo de 2001, o Daily Star, diario semi oficial beirutí, publicaba:Un ministro do gabinete palestino declarou o venres que o levantamento contra Israel, que xa cumpriu seu quinto mes, fora planificado a partir do fracaso das conversacións de paz de Camp David, en xullo, contradicindo as afirmacións de que se tratou dun estoupido espontáneo dos palestinos. Imad Falouji, ministro de Comunicacións da Autoridade Nacional Palestina, dixo durante un mítin da OLP en Ain al-Hilweh, perante máis de 400 persoas, que a Intifada foi planeada.A estes recoñecementos públicos hai que sumar varias declaracións no mesmo sentido doutros altos funcionarios da ANP divulgadas en diversos medios de comunicación palestinos e árabes.A finais de setembro de 2001, Mamduh Nofal, membro da Fronte Popular para a Liberación de Palestina (FPLP), sostivo que o rais non só estaba ao corrente do que se xestaba o día 28 de setembro do 2000, cando Ariel Sharon realizou seu controvertido paseo pola Explanada das Mesquitas, senón que foi o mesmo líder palestino quen, aproveitando as circunstancias, decidiu mover os resortes da insurrección. Nunha entrevista concedida ao diario palestino Ao Ayam, Nofal afirmou que poucas horas despois de que Sharon abandonase o recinto sagrado, Yaser Arafat convocou aos xefes dos diferentes grupos políticos, aos estamentos da Seguridade e ao Executivo de Al Fatah a unha reunión de urxencia. En ton solemne e sombrío ao tempo, o presidente da ANP confinou a preséntelos a que estivesen preparados «para unha longa contenda» e indicou aos xefes da policía que non impedisen aos manifestantes chegar ata contrólelos que o exército israelí tiña situados nos arredores das grandes cidades.Por moi inoportuna ou mal intencionada que fóra a visita de Sharon ao Monte do Templo, non foi, baixo ningún concepto, a causa do estoupido de violencia que se produciu a seguir. Foi a escusa elixida para lanzar a Segunda Intifada, cuxo camiño viña sendo allanado desde moito antes -moi presumiblemente a partir do último e definitivo «non» de Arafat en Camp David- pola ANP . No seu artigo «O Alzheimer do pobo palestino», publicado no Mundo o 13 de marzo de 2002, advertía Marcos Aguinis:Digámolo sen covardía: entre a creación dun Estado palestino pacífico e a promocionada Intifada, Arafat elixiu a Intifada! Se agora non existe un Estado palestino independente é por vontade da dirección palestina, non de Israel. Hai que denunciar esta verdade simple e dura. Do contrario, se afondará na estéril traxedia que enloita a Oriente Próximo e demora unha solución que está ao alcance da man.NENOS CONTRA TANQUESUnha das estratexias que, nos seus inicios, máis froitos deu á propaganda antixudía foi esta: a de mostrar a nenos desesperados que, armados unicamente con pedras, enfrontábanse a diario ao poderoso exército israelí. Durante as primeiras semanas da Segunda Intifada, os distintos medios de comunicación servíronnos o mesmo tipo de imaxes: planos dos nenos palestinos lanzando pedras, primeiro, e contraplanos de soldados israelís disparando, despois. Tomados coa mesma cámara. Sen panorámicas que levasen dun plano a outro. Sen planos de situación. Sen máis imaxes que esas, era moi difícil xulgar o que alí estaba ocorrendo ou, peor aínda, era moi fácil sacar conclusións precipitadas. Como era de esperar -e como pretendían os medios de comunicación-, non tardaron en facerse oír as voces de denuncia de xornalistas, políticos e intelectuais de todo o mundo que acusaban sen ambaxes ao exército israelí de perversa máquina de matar inocentes.Pero, como sempre, a realidade era outra, moito máis complexa. Porque detrás dos nenos con pedras (é dicir, no segundo plano que, deliberadamente, as cámaras non recollían) había militantes da OLP e policías palestinos armados con Kalashnikov. Para os soldados israelís (xeralmente grupos de 4 ou 5 efectivos en postos de control fronteirizos ou de protección de asentamentos xudeus asaltados por decenas, e a veces centenares, de palestinos) non había opción: ou deixarse matar, ou abrir lume contra os heroicos homes de Arafat parapetados tralos nenos. Como non podía ser doutro modo, nos enfrontamentos non só morrían homes armados con fusiles, senón tamén rapaces con tirachinas.Ao respecto, diagnosticaba acertadamente Gabriel Albiac no seu artigo «Mercancía barata», publicado no Mundo o 9 de outubro do 2000:A Intifada é a aposta fría de adultos que erixen entre as súas metralletas e os tanques unha trincheira de nenos. A Intifada é o achado básico de que nada é máis fotoxénico nin esperta maior piedade que facer matar aos teus fillos, pola tele e en directo. Deliberadamente. A Intifada asíntase sobre unha cristalina depravación moral: intercambiar cadáveres infantís por telexornais.ICONOS AO SERVIZO DO ODIOCando, no 1990, durante a Guerra do Golfo, Iraq empezou a lanzar mísiles Scud sobre Israel, alguén fixo un presaxio que, de facerse realidade, produciría un novo gromo de antisemitismo alentado pola prensa: «Roguemos para que as oxivas non leven cargas químicas ou biolóxicas. Porque nese caso, Israel se verá obrigada a responder. E ao día seguinte almorzámonos coa foto dunha nai iraquí co seu bebé morto en brazos na primeira plana dos periódicos.»De feito, a ofensiva propagandística da prensa en torno á Segunda Intifada produciu moitas iconas similares. Imaxes que deron a volta ao mundo unha e outra vez para xerar a compaixón para unha parte do conflito e o odio para a outra.Aínda que ocorreu fai tres anos, quen pode esquecer a morte do neno de doce anos de idade Mohammad al-Dura nos brazos do seu pai, no cruzamento de Netzarim, na franxa de Gaza, vítima da rutineira e intencionada brutalidade israelí. Polo menos, foi así como describiuno o cerco de televisión France 2 nun plano de vídeo (filmado por un palestino: Talal abu Rachma) reproducido innumerables veces en todos os telexornais do planeta. Como outras similares, esta imaxe non tardou en adquirir categoría de icono, e Mohammad converteuse no estandarte da Segunda Intifada. (Na súa propia narración do fragmento de vídeo, a ANP falou da «beleza do mártir» cuxa sangue flúe «como unha fervenza».) Pero un documental da cadea de televisión alemá ARD, emitido o 17 de marzo do 2002, suxire algo moi distinto: que Mohammad non morreu por unha bala disparada por israelís, senón por palestinos, tal vez deliberadamente, para crear tan fotoxénico mártir. Resultou ser que o material de arquivo fora notoriamente retocado (de seis minutos a 50 segundos) e que os franceses non estaban dispostos a revelar a parte da cinta que non emitiran. Ademais, a ANP non permitiu que se practicase unha autopsia ao cadáver do neno nin entregou a bala que matouno para que fose analizada por peritos independentes. Sen embargo, a ARD realizou a súa propia investigación forense e determinou que a bala que acadou o corpo de Mohammad non podía haber provido do lugar no que estaban apostados os soldados israelís. O reportaxe da ARD foi amplamente difundido pola prensa alemá . En cambio, ningunha das principais cadeas de televisión europeas e estadounidenses -nin sequera as que difundiran repetidamente o vídeo dos franceses- ocupáronse desta investigación. O 30 de setembro do 2000, periódicos e axencias de prensa como o New York Times e Associated Press, publicaban a foto dun mozo coa cabeza ensanguentada en cuclillas ao pé dun policía israelí que brandía unha porra en actitude ameazante. O pé de foto identificábao como unha vítima palestina das recentes disturbios, dando a entender claramente que fora mallado polo policía que se alzaba sobre el. A verdadeira identidade da vítima fíxose pública cando a señor Aaron Grossman, de Chicago, enviou a seguinte carta ao New York Times:Con respecto á foto da páxina A5 na que aparecen un policía israelí e un palestino na Monte do Templo…, ese palestino é en realidade o meu fillo, Tuvia Grossman, un estudante xudeu de Chicago. El e dous amigos seus foron atacados, mallados e acoitelados por unha turba de palestinos mentres desprazábanse nun taxi polas rúas de Xerusalén.Esa foto non pode haber sido tomada no Monte do Templo porque non hai gasolineiras alí, moito menos con carteis en hebreo, como o que apréciase con claridade detrás do policía israelí que intentaba protexer ao meu fillo da multitude.O policía da foto había brandido a porra, en efecto, pero para protexer ao rapaz da turba que se abalanzaba sobre el. En resposta a esta carta, o New York Times publicou unha morna fe de erratas na que se identificaba a Tuvia Grossman como «estudante estadounidense en Israel» e non como unha xudeu atacado por palestinos . FALACIASO bombardeo permanente de noticias insidiosas, sen verificar, sobre Oriente Medio, foi deixando unha auténtica estela de «conceptos» ambiguos, cando non carentes de toda lóxica, que, como tales, non explican nada e, sen embargo, repetidos ata a saciedade, teñen o poder de conmover e xerar opinión. Un dos máis recorrentes nos medios de comunicación é o de uso desproporcionado da forza ou resposta desmedida ao describir as accións do exército israelí. Dise, por exemplo, que o emprego de mísiles lanzados desde helicópteros Apache para a eliminación física de terroristas de Hamás constitúe un uso desmedido da forza. Por suposto, non dise que o exército israelí non pode mandar a un par de homes a territorio controlado pola ANP para facer un uso proporcional da forza . E, desde logo, non explícase que o emprego da alta tecnoloxía deses helicópteros é o máis indicado, xustamente, para evitar os famosos «danos colaterais» ou, polo menos, para reducilos ao mínimo. Se asocian os asasinatos selectivos ao terrorismo de Estado. Coma se os terroristas palestinos de Hamás ou a Yihad Islámica fosen súbditos israelís, ou coma se Israel e a ANP non estivesen abertamente enfrontados nunha guerra. E insístese, unha e outra vez, en que o número de vítimas palestinas (e cóntanse entre elas -aínda que nunca faise a aclaración- aos propios homes e mulleres bomba) triplica o das vítimas israelís. Sen explicar que se Israel realmente utilizase os medios e as tácticas de que se lle acusa, o número de vítimas palestinas non sería tres, senón 40 ou 50 veces superior. E, por suposto, tampouco dise que, mentres que cada ataque terrorista palestino busca causar o maior número de vítimas posible, pequena contribución ao proxecto fundamentalista musulmán de eliminar ás xudeus do mapa (polo do mapa de Oriente Medio), as represalias israelís procuran, polo contrario, reducilas ao mínimo. Os obxectivos do exército israelí non son os pasaxeiros -nenos e mulleres incluídos- dun autobús, senón militantes de organizacións terroristas aos que a ANP non pon tras réxalas nin desarma. Pero todo isto non ten a menor importancia: as razóns son o de menos á hora de intoxicar aos lectores con propaganda mediática.Tampouco son raras nos medios de información as alusións ao interminable ciclo da violencia, manifestadas, sobre todo, con ocasión dun ataque terrorista palestino, dando a entender que este non só é inevitable, senón que é o corolario á acción israelí que precédelle, sen importar que se trate dunha operación preventiva ou de defensa. Así, se consegue equiparar moralmente, por exemplo, a masacre de 15 ou 20 civís inocentes nun café de Xerusalén, co asasinato selectivo de terroristas que planifican un atentado. Así, se consegue confundir, no relato ambiguo e extemporáneo dos feitos, a vítimas con victimarios.O 11 DE SETEMBROÁ igual que trala invasión de Kuwait, non foi nada desprezable o número de palestinos (entre eles membros das forzas de seguridade da ANP) que se lanzou ás rúas a festexar as masacres do 11 de setembro. A gran maioría de correspondentes internacionais destacados en Gaza e Cisxordania se abstiveron de filmar as celebracións, e os poucos que fixérono, incluído un cámara da Associated Press Television News, foron ameazados de morte por milicias dos Tanzim e policías da ANP. Ahmed Abdel Raman, asesor de Arafat, advertiu varias veces aos representantes da Associated Press que a ANP «non pode garantir a vida» do cámara se difundíanse as imaxes.Aínda así, a CNN dedicou uns segundos ás manifestacións de xúbilo. De contado, Internet, en onde desenvólvese unha campaña xudeófoba paralela á da prensa, encheuse de «noticias» e mensaxes de correo electrónico que acusaban a este cerco de manipular a información mediante a emisión de material filmado unha década antes, con motivo da Guerra do Golfo. O certo é que o vídeo que a CNN transmitira fora rodado pola axencia Reuters en Xerusalén Oriental o mesmo 11 de setembro, como a CNN e a propia Reuters encargáronse de demostrar .Mentres o pobo palestino festexaba as masacres de Estados Unidos nas rúas de Cisxordania e Gaza, Miguel Ángel Moratinos, enviado especial da Unión Europea en Oriente Medio, suxería a Arafat que fixese unha proclama de cara ao exterior na que se desvinculase claramente dos acontecementos do 11 de setembro e mostrase a súa solidariedade co pobo estadounidense. Precisemos, para entender mellor o papel que a Unión Europea desempeña no conflito que ocúpanos, que na entrevista titulada «O árbitro de Oriente Próximo», que Sol Alameda faille a Miguel Ángel Moratinos para a revista Dominical de El País do 3/3/2002, o propio Moratinos declara sen ningún rubor que el e Solaina, ministro de Asuntos Exteriores de facto da UE, escríbenlle os discursos a Arafat. Atento á indicación do seu amigo, Arafat non só deu unha roda de prensa, senón que convocou aos medios de comunicación a fin de que o filmaran doando sangue para as vítimas da traxedia. Pero as manifestacións prol Bin Laden non cesaban. Para salvar a cara, o Rais deu orde de reprimir aos admiradores do saudí. E os resultados non fixéronse esperar. Varios manifestantes, incluídos mozos e nenos, foron abatidos por balas da policía palestina e Forza 17. Á igual que coa tortura e o asasinato frecuentes de opositores ao réxime de Arafat, a noticia non mereceu ningún titular. Cando un neno palestino é asasinado por palestinos, a súa morte non concita o menor interese dos medios de información. Poucos acontecementos puxeron en evidencia con tanta claridade a parcialidade da prensa como as masacres do 11 de setembro. Ao mesmo tempo que o mundo occidental -e sobre todo Europa- pechaba filas trala xusta, aínda que tardía, declaración de guerra de Washington contra o terrorismo, en xeral, e contra o terrorismo islámico, en particular, ningún goberno, ningún partido, ningún medio de comunicación occidental, estaba disposto a aceptar o dereito do Estado de Israel a defenderse do mesmo sanguinario inimigo e dos mesmos monstruosos métodos. A pesar de que, en termos demográficos, a teor dos cadáveres e feridos producidos case a diario por unha sucesión interminable de «mártires» palestinos, a sociedade israelí estaba sendo vítima dunha masacre de maiores proporciones. A «MASACRE» DE YENÍNO 28 de marzo de 2002, despois dunha serie de atentados terroristas en cidades israelís que se habían cobrado as vidas de 125 civís, Israel lanzou a operación Escudo de defensa. O seu obxectivo era desmantelar a infraestrutura terrorista que a propia ANP creara ou permitía operar nos territorios que controla. A operación consistiu no desprazamento de forzas israelís, na súa maioría reservistas, a Cisxordania e Gaza, co fin de arrestar terroristas, atopar e confiscar armas, e destruír instalacións empregadas para a fabricación de explosivos.Nun discurso diante do parlamento israelí o 8 de abril de 2002, o primeiro ministro Ariel Sharon fixo un resumo meridianamente claro sobre os obxectivos da operación:As oficiais e soldados das Forzas de Defensa Israelís recibiron ordes claras: entrar nas cidades e localidades que se converteron en refuxio para os terroristas; localizar e arrestar aos terroristas e, principalmente, a súas instigadores e aos que apóianos e financian; confiscar armas destinadas a ser utilizadas contra cidadáns israelís; localizar e destruír as instalacións e os explosivos, os laboratorios, as fábricas de armas e as instalacións secretas dos terroristas. As ordes son claras: localizar e paralizar a calquera que empuñe un arma e intente deter ás nosas tropas, que se resístanlles ou intenten poñelas en perigo, e evitar mancar á poboación civil.E engadiu que Israel estaba tomando estas medidas porque, malia que se había comprometido a facelo ela mesma, a ANP non fixera nada.Entre os obxectivos do exército israelí estaba a infraestrutura terrorista do campo de refuxiados de Yenín, orixe de varios dos atentados contra Israel e emprazamento ao que as propias autoridades palestinas alcumaran «a capital do terrorismo». Dentro do campo despregáranse máis de 200 combatentes de distintas organizacións terroristas e membros das forzas de seguridade da ANP, que plantaran miles de cargas explosivas e bombas trampa ao longo da estrada de acceso ao campo, nos calexóns, nas casas, nas tubarias de auga e en calquera lugar imaxinable. Ramadan Shelah, secretario xeral da Yihad Islámica palestina, cuxo cuartel xeral áchase en Damasco, explicou nunha entrevista para o diario Al-Khieyat, o 4 de abril de 2002:Os muyajidín de Yenín preparáronse [...] e prepararon grandes cantidades de explosivos. Mahmud Tualba, un enxeñeiro en explosivos, preparou el só máis de 1.000 kg de explosivos. [...] Os combatentes colocaron cargas explosivas en distintos lugares nas rúas, tales como cubos de lixo e coches [...] Colocaron bombas trampa en súas casas, nas portas e no interior, incluso nas mobles, nos armarios e entre os libros.«Omar», un terrorista palestino de Yenín, declarou nunha entrevista concedida a Jonathan Cook para a publicación cairota Al-Aharam, o 18 de abril de 2002:De todos os combatentes de Cisxordania, nós eramos os mellor preparados. [...] Empezamos a traballar no noso plano: deter aos soldados israelís e facelos voar en anacos. A partir do momento en que os tanques israelís abandonaron Yenín, un mes antes, colocamos bombas trampa en máis de 50 casas por todo o campo [...] cortamos partes das principais conducións de auga e enchémolas de explosivos e cravos. Logo ocultámolas a unha distancia de catro metros unhas doutras nas casas, en armarios, baixo os lavabos, nos sofás...Ian Rimell, un experto británico na detonación de bombas que participou na limpeza de explosivos no campo de refuxiados de Yenín a partir do 17 de abril de 2002, declarou para o Village Voice o 11 de novembro de 2002:Atopamos 4.688 pezas, 804 delas [explosivos] vivos [...] a maioría eran palestinos [...] Atopamos 6 laboratorios con compoñentes para a fabricación de bombas. Incluso, eles mesmos preparaban a pólvora.O que seguiu foi unha verdadeira guerra urbana. Os terroristas presentaron batalla, vestidos de civís, desde casas que converteran en postos fortificados. Deliberadamente desdebuxaron a distinción entre combatentes e poboación civil, á que, ademais, utilizaron como escudos humanos. Así, por exemplo, e tal como recóllese nunha mensaxe publicado o 10 de abril de 2002 en http://www.jihadonline.com, o sitio web da Yihad Islámica palestina, Mahmud Tulaba, líder local da organización terrorista, impediu a saída de civís e frustrou os esforzos do exército israelí por evacualos do campo.Dadas as condicións nas que tiña que operar, o exército israelí decidiu empregar forzas de infantería e avanzar polo campo de forma gradual e cautelosa. Os planificadores da operación sabían que existían outras alternativas de acción militar que acadasen os obxectivos da misión de forma expeditiva e co menor risco para as vidas dos soldados, tales como o uso da aviación e a artillería. Estas alternativas foron rexeitadas polo desexo de reducir ao mínimo os danos colaterais entre a poboación civil.Durante a última etapa da batalla, cando o exército israelí xa tiña unha gran cantidade de baixas, decidiuse incrementar o uso de bulldozers nas zonas de maior resistencia. Ao longo da operación, e de forma sistemática, os soldados israelís fixeron chamamentos aos poboadores para que abandonasen súas casas, antes de entrar nelas ou de derrubalas cos bulldozers; tal como recollen infórmelos de Amnesty International e Fuman Rights Watch, os civís tiveron varias oportunidades de abandonar o campo, e os combatentes varias oportunidades de renderse. E as normas de lume da operación foron sumamente restritivas.A batalla, que se librou durante nove días nunha zona limitada do campo, cobrouse a vida de 27 soldados israelís, a maioría en emboscadas e por acción das bombas trampa, e de 52 palestinos, a maioría deles combatentes armados. Pero moito antes de que unha comisión de investigación da ONU e varias prestixiosas ONG confirmasen estas cifras, incluso antes de que acabasen combátelos, os medios de comunicación europeos xa puxeran en marcha a maquinaria da infamia, servíndose a conciencia dunha serie de embustes palestinos.Así, por exemplo, Yaser Arafat afirmou nunha entrevista para a cadea Fox Television Network, o 15 de abril de 2002: «No campo de refuxiados de Yenín, [as israelís] mataron a máis de 600 persoas.» E Saeb Erekat, responsable do goberno local da ANP, nunha entrevista á CNN, o 10 de abril de 2002: «Hai máis de 500 mortos.» Yasser Abed Rabo, xefe de relacións públicas da ANP, declarou o mesmo día á cadea Al Jazira que «hai centos de mortos enterrados baixo as pedras». A cifra de cadáveres citada por distintos funcionarios palestinos chegou a elevarse ata os 3.000.Os medios de información estadounidenses responderon con suma cautela. Non así os europeos, que na súa maioría deron pábulo ás patrañas dos palestinos e dedicaron cantidades inxentes de tinta a historias sen contrastar sobre masacres, conspiracións, asasinatos masivos, fosas comúns e crimes de guerra. O 17 de abril de 2002, entrevistada polos lectores na edición dixital de El País, a enviada especial deste medio a Xerusalén, Ángeles Espinosa (¡que na foto que acompaña á entrevista aparece ataviada coa yilaba e o veo musulmáns, coma se non estivesen suficientemente claras as filias e fobias deste diario!), comentou: «O que habemos podido ver os xornalistas, sempre de forma clandestina pois o Exército segue impedindo o acceso, é unha paisaxe desolador de destrución e morte.» O 15 de abril, Espiñenta sinatura un reportaxe para o mesmo rotativo titulado «Todo ole a cadáver en Yenín», no que, postos a elixir entre a cifra de 1.000 cadáveres das autoridades palestinas, e a de 45 das israelís, a xornalista inclínase (intuitivo ela) pola primeira. O 10 de abril, José Antich, director do diario catalán La Vanguardia, escribía sen o menor reparo, a pesar de que carecía de probas que sustentasen a súa acusación:Non deixa de ser unha tráxica ironía da historia que mentres Israel facía soar onte as súas sereas para conmemorar o asasinato de seis millóns de xudeus polo réxime nazi, o Goberno de Ariel Sharon estea causando varios centenares de mortos no campo de refuxiados de Yenín.Janine di Giovanni, correspondente do Times de Londres en Yenín, informou, o 16 de abril: «Rara vez, en máis dunha década como correspondente de guerra en Bosnia, Chechenia, Sierra Leona e Kosovo hei visto destrución tan deliberada, semellante desprezo pola vida humana.» A comparación de Di Giovanni lévanos a preguntarnos que foi o que en realidade viu en Chechenia, Bosnia e Sierra Leona, se realmente imaxinou que o número de mortos de Yenín era maior que o de calquera destes conflitos. Créese que os dous guerras ruso-chechenas (1994-1996 e 1999 ata a actualidade) cobráronse ao redor de 100.000 vidas, e polo menos 200.000 persoas morreron na guerra de Bosnia de 1991-1995. No que fai ás guerras civís de Sierra Leona, o número de mortos cífrase en decenas de miles.Outros periódicos británicos sumáronse á histeria. Phil Reeves, do Independent de Londres, comparou Yenín cos campos de exterminio da Camboxa de Pol Pot, onde entre un e tres millóns de persoas foron asasinadas entre 1975 e 1978. Os analistas apuntaron posteriormente que moitos destes informes foran abertamente tendenciosos. Como Reeves, a maioría de xornalistas que cubriron as noticias de Yenín, non citaron a unha soa fonte israelí nos seus artigos. Máis tarde demostraríase que outras imputacións sen verificar, como a de que centos de palestinos foran enterrados por unha escavadora israelí nunha fosa común, eran falsas.Sen o menor asomo de cuestionamento, a BBC, cuxa postura ao longo do conflito foi abertamente anti-israelí, promocionou o mito da masacre. A BBC News informou, o 18 de abril, que «aumentan as probas da masacre de Yenín», e o diario The Guardian publicou o 6 de maio un artigo titulado «Como devino en masacre a batalla de Yenín». (Por incrible que pareza, seis meses despois de que un comité de investigación da ONU –que nunca envía comités para investigar as masacres de civís cometidas por palestinos– e varias ONG desmentisen as gravísimas acusacións da ANP e os medios de información, a BBC seguía falando de masacre.)Tamén gozou de gran popularidade a acusación de que Israel había comisión crimes de guerra. O artigo de Reeves en The Independent do 16 de abril titulábase «Entre as ruínas, as arrepiantes probas dun crime de guerra». Máis embaixo, podíase ler: «Un monstruoso crime de guerra que Israel intentou ocultar durante dúas semanas finalmente saíu á luz.» O 17 de abril, The Guardian, outra publicación que non oculta seu xudeofobia, centrou a súa atención nas declaracións de Gerald Kaufman, membro laborista do parlamento e salientado membro da comunidade feixón británica, nas que chamou a Ariel Sharon «criminal de guerra» e acusou ao primeiro ministro israelí de «ordenar ás súas tropas que utilicen métodos bárbaros contra os palestinos».O tratamento das noticias de Yenín supón un punto de inflexión na liña ideolóxica explícita da maior parte dos medios de comunicación europeos, que, como creadores e instigadores de opinión, empezan a azuzar o antisemitismo ata agora refreado dos seus lectores. A partir de Yenín, os telexornais e os periódicos que ate entón non pasaran de manifestacións teimudamente xudeófobas, tiráronse a careta e revelaron toda a magnitude da súa xenreira. O camiño fora allanado por anos de xornalismo falaz, de dobre raseiro, que nega a un só país no mundo o dereito á autodefensa e condena todos os terrorismos agás o que se comete contra xudeus. Como colofón a esta campaña sen precedentes a partir do final da Segunda Guerra Mundial, ás acusacións infundadas de masacres e crimes de guerra contra Israel sumáronse outras voces máis abxectas, como as de Rabanillo e Petras, que, xunto con algúns medios de información, e contra o teimudo dos feitos, non dubidan en comparar Yenín co Gueto de Varsovia, e ata con Auschwitz! Europa quere volver a xogar con serpes, e o xornalismo é seu heraldo.

Comentarios