A INVENCIÓN DOUTRA TRADICIÓN: ANTISEMITISMO E ANTISIONISMO.Por Alicia Benmergui

Estamos asistindo máis unha vez á reinvención da historia e a manipulación da linguaxe con fins políticos. A pregunta é, que resposta articularemos como xudeus.

Este título refírese a un libro escrito por Eric Hobsbawn xunto a Terence Ranger chamado “A invención da tradición”. Nunha definición acerca do tema, ademais doutras posibles, sobre as cales non queremos estendernos aquí e agora; os autores definen a "tradición inventada" como "... un grupo de prácticas, normalmente gobernadas por regras aceptadas aberta ou tacitamente e de natureza simbólica ou ritual, que buscan inculcar determinados valores ou normas de comportamento por medio da súa repetición, ou cal implica automaticamente continuidade co pasado..."

Neste artigo e se é posíbel nalgún outro, trataremos de definir como neste momento estamos asistindo á presenza dun fenómeno parecido e preguntándonos cal será a nosa resposta como xudeus da diáspora e como xudeus israelís. A historia do xudaísmo é moi antiga, chea de paradoxas e ironías. Foi un dos reinos máis pequenos e indefensos da Media Lúa Fértil, non mundo antigo estivo precedido, rodeado e invadido polos estados máis importantes e poderosos do seu tempo. Malia todo iso, este pobo de dura cerviz, como afirma reiteradamente o texto bíblico, é o que impulsou por vez primeira na historia o monoteísmo ético. A crenza nun deus único que se compromete co destino humano e co do pobo ao que elixiu como seu. Os xudeus contaron a súa historia no seu libro sagrado, do cal apoderouse Occidente converténdoo á súa vez na historia sagrada da creación do mundo. Esta nación que se quedou sen territorio sobreviviu e mentres dos outros fican só maxestuosas ruínas, ou apenas algunhas lembranzas, os xudeus crearon un estado moderno e a súa existencia, aínda que moi cuestionada, continúa obstinadamente o seu camiño.

Tamén o Islam, unha relixión con máis de 1.200 millóns de seguidores, inspirouse no relato xudeu para afirmar que os musulmáns son descendentes de Abraham, a través de Ismael, o fillo que tivo coa súa escrava Hagar. Tamén fixo súas algunhas dás premisas básicas xudaicas, transformándoas en prácticas da fe musulmá. Tal vez sexan esas algunhas das razóns, mais non as únicas, polas que seguimos ocupando un protagonismo non querido nas primeiras planas, nos medios de comunicación, e debemos seguir continuamente explicando e xustificando a nosa existencia fronte a ataques recorrentes. É evidente que continuamos sendo un problema a pesar do alto prezo que pagamos pola nosa decisión de continuar sendo xudeus, por noso apego e amor pola nosa nación e os nosos propios valores. Esta decisión encheu o noso pasado con persecucións, expulsións e o exterminio de millóns de xudeus nun dous xenocidios mais espantosos que aconteceron na historia.

Con todo, aquí estamos, malia todo, e de todos os interrogantes que se suscitan sobre o noso futuro. Pero existen algunhas paradoxas que é preciso sinalar porque, malia que veñen de moi antigo, continúan influíndo sobre a nosa condición e destino tamén agora.

Orixes do Antixudaísmo
É preciso sinalar que as orixes do antixudaísmo áchanse non xurdimento mesmo do cristianismo. O relato de Paulo, un xudeu, o fundador do cristianismo, que poboa as páxinas dos Evanxelios, contén unha historia que marcou ou destino do xudaísmo a partir da súa aparición. A acusación de deicidio que pesou sobre as nosas costas a partir dos seus comezos, marcou noso sino, cando o cristianismo se converteu na relixión oficial do Imperio Romano. Paulo determinou que o Verus Israel, o Pobo Elixido, xa non serían os xudeus senón os cristiáns. No relato de quen foron os elixidos, a nós tocounos dacordo a Paulo, o papel dos réprobos. O Evanxelio segundo San Xoán selou a nosa sorte ao denominarnos "Fillos do Diaño" e outras acusacións.

O relato sobre Xudas -Yehudá en hebreo- sinalou o noso camiño, desde eses tempos existen os argumentos que xustifican a destrución do noso pobo e, aínda que esta afirmación pareza excesiva, quen sostén desde a dereita e desde a esquerda que o Estado de Israel debe ser destruído, tamén se basea, aínda que ás veces o ignore, nos mesmos fundamentos. Non sabemos de ninguén que fora obxecto da exixencia da destrución dun Estado como se fixo con Israel, e iso que existen algúns países cuxos nomes son sinónimo de morte e desgraza, pero ninguén se atrevería a dicir o que se di de Israel.

O antixudaísmo teolóxico creou as súas propias tradicións, cuestionando a lexitimidade da nosa orixe, e é a explicación que segue aínda vixente a pesar do tempo transcorrido, pois creou o odio ao xudaísmo. Fíxoo o cristianismo en todas as súas expresións, desde ou catolicismo, a ortodoxia cristiá, unha perseguidora contumaz dos xudeus, ate o odio de Lutero que tanto influíu nos antecedentes do nazismo.

Orixes do antisemitismo
A palabra antisemitismo é unha invención de fins do século XIX. En 1879 o alemán Wilhelm Marr acuñou a palabra "antisemitismo" para aplicala ao movemento que xurdía en toda Europa contra os xudeus e a súa influencia; dous anos despois un correspondente alemán enviaba á Revue du Monde Catholique (París) un artigo sobre as primeiras manifestacións dese contaxio en Francia.

Naquel entón nada presaxiaba o éxito para ese fenómeno sociolóxico en Francia; non había máis de 60.000 xudeus, dos cales moitos eran patriotas franceses que abandonaran os territorios de Alsacia e Lorena, anexados por Alemaña. A maioría (40.000) topábase en París e non representaban máis do 2 por cento da poboación capitalina. Case todos eran perfectamente asimilados e sentíanse protexidos por unha tradición de tolerancia e unha lexislación positiva que remontaba a Luís XVI. O antisemitismo estendeuse por toda Europa, e fixo eclosión co Caso Dreyfus. A presenza de Teodoro Herzl e a súa comprensión do problema, na sala do xuízo en París, deu lugar á creación do sionismo político, instrumento para a creación dun futuro estado xudeu. A onda antisemita expandiuse ate Europa Oriental, alí o Zar pagou do seu propio peto a publicación dos Protocolos dos sabios de Sion que é unha das publicacións máis exitosas da historia: ten milleiros de reedicións en todo o mundo, e aínda continúa a súa difusión. O profundo e estendido antisemitismo da época de entreguerras foi produto da súa divulgación, que tamén orixinou a publicación antisemita escrita por Henry Ford: O xudeu internacional. Esta é a razón de que o antixudaísmo de carácter racista estea perfectamente expresado coa denominación de antisemitismo.

Nestes días vertéronse millóns de litros de tinta, e non podemos imaxinar cantos billóns de bytes, para explicar as cuestións que enfrontan a xudeus e árabes. Entre esas explicacións hai unha correcta, que di que xudeus e árabes proveñen da mesma póla lingüística, xa que non étnica. Nos tempos anteriores ao nazismo utilizouse a palabra raza. Logo desa amarga experiencia racista propiciada polo nazismo, todo o que teña que ver con raza como definición está totalmente prohibido nas ciencias sociais.

Irán, cuxo nome provén da palabra ario, non é de orixe semita. Os persas chegaron con outras tribos de orixe indoeuropeo. Polo tanto, a afirmación dun sheik islámico shiíta en Buenos Aires de que a súa orixe é semita é non só errada, senón tamén maliciosa.

En Europa utilizase a palabra xudeofobia porque se utiliza a palabra semita para designar a todos os musulmáns, pero a maioría dos musulmáns que viven en Europa non son precisamente de orixe árabe. Son africanos, turcos, kurdos e asiáticos de distintas denominacións, a ningún deles pódeselle atribuír orixes semitas. As fobias son enfermidades de carácter psicolóxico. Quen é fóbico ten un problema ou unha enfermidade, quen padece a xudeofobia odia aos xudeus porque é un enfermo, polo tanto non é alguén imputábel polos seus actos. Estes lavados de palabras, perpetrados con respecto aos xudeus, como no caso da palabra Holocausto, son polo menos perigosos pola súa ambigüedade e o grao de confusión que provocan. E isto pode verse agora: utilizase a palabra Holocausto para calquera tema, foi desposuída da dolorosa connotación que ten para ou xudaísmo. Nesa mestura de ignorancia, mala intención e antisemitismo, afirmar que os árabes son tamén semitas é unha verdade a medias.

Orixes do antisemitismo musulmán
O término antisemitismo empregouse para a persecución dos xudeus europeos. Non había árabes nin musulmáns a perseguir na Europa de fins do Século XIX, pois non estaban instalados alí desde había máis dun milenio coma si o estaban os xudeus. En todo caso, o problema dos árabes e dos musulmáns daqueles tempos estivo relacionado primeiro co colonialismo e logo co imperialismo europeo. O nazismo bebeu desa fonte de puro veleno antixudeo que son os Protocolos. Nos arquivos do exército alemán pódense observar aínda, os afiches antixudeos que acompañaban a "cruzada contra o bolcheviquismo e o xudaísmo". Dieter Wisliceny, o coronel das SS, axudante de Eichmann, declarou nun xuízo logo da guerra que os Protocolos eran empregados co fin de xustificar as execucións en masa dos xudeus, seres inferiores. Os slogans ("Os xudeus son inimigos do voso pobo", etc.) proviñan dos Protocolos.

No medio Oriente, o Mufti de Xerusalen alimentou un profundo odio polos xudeus que vivían en Eretz Israel, pero os seus sentimentos estaban totalmente ligados ao antisemitismo, influído pola ideoloxía nazifascista da que non só foi un simpatizantes senón tamén un aliado consecuente. A comezos de 1941, desde os micrófonos dunha emisora secreta, en Iraq, o Gran Muftì invocaba "o dereito dos árabes a resolver o problema xudeu coa mesma modalidade e os mesmos medios adoptados polo Führer", e lanza unha proclama para que "todos os musulmáns contribúan coas armas ao triunfo dás forzas do Eixe". En xuño de 1943, en Berlín, en ocasión dun importante acto nazi, o mufti lanzou os seus dardos contra a Declaración Balfour, dicindo que foi establecida grazas á "conspiración anglosaxonamasónicaxudía". Díxolles aos altos oficiais das SS presentes: "O Tratado de Versalles non foi só un desastre para vostedes os alemáns, foino tamén para o pobo árabe. En cada caso, hoxe sabemos como por as cousas no seu xusto lugar e, sobre todo, hoxe somos tecnicamente capaces a un grao tal que podemos eliminar da face da terra a todos os xudeus"

No mundo árabe e islámico difundiuse a partir dos anos '50 unha enorme cantidade de materiais baseados nos libros de Hitler, o Mein Kampf e os Protocolos. No Exipto de Nasser os Protocolos foron reimpresos polo ministerio de cultura. O rei Feisal de Arabia regaláballes textos de luxo aos seus visitantes estranxeiros. No mundo musulmán, na actualidade, estes textos teñen unha gran popularidade e difusión, son utilizados nas escolas e ese odio antisemita foi acuñado na vella matriz europea.

A expropiación dunha tradición ou a manipulación da linguaxe

Neste momento, a comezos do século XXI un dos nosos problemas máis graves é o cuestionamento con argumentos pseudoxurídicos por parte da esquerda e a dereita, da lexitimidade da existencia do Estado de Israel, e a "xeneralización da idea de que os israelís hoxe cometen os mesmos delitos dos que foron vítimas". Trazase así un paralelismo ao que se agrega a absoluta banalización do término Holocausto pero implicando agora que o Holocausto é o que padecen palestinos e libaneses a mans dous xudeus israelís.

Os ideólogos que manexan a publicidade antiisraelí aprenderon a manexar moi ben conceptos históricos no seu propio beneficio. Calquera acto é cualificado dun holocausto. A intención moi ben lograda é converter ás vítimas en verdugos, ao Holocausto nunha verdade dubidosa, obxecto de bromas e burlas por parte do presidente iraní. Nesa retórica tamén involucráronse sectores da esquerda e aínda xente ben intencionada. Cargouse á palabra sionismo dunha connotación negativa. Non podemos permitir nin tolerar este tipo de infundios e agravios, non podemos aceptalos pasivamente, sen que ninguén reaccione ante as burlas e os intentos negacionistas da Shoá por parte de presidentes de estado, como é o caso dos presidentes de Irán e Venezuela. Ou de quen sexa. Non debemos permitir que en linguaxe solapado se cuestione a existencia do Estado de Israel.

Recoñezamos que nos expropiaron a historia das nosas orixes, certamente a esta altura do milenio é un mal moi difícil de reparar, pero tratemos de impedir que se elimine a palabra e con ela o concepto do que foi e é o antisemitismo, un padecemento ancestral dos xudeus europeos que se estendeu por todo o mundo. Tense banalizado o concepto do sufrimento do xudaísmo a mans do nazismo, co nome con que foi denominado, Holocausto. Estase transformando o seu sentido: son agora os xudeus israelís quen están cometendo un Holocausto, hai unha utilización malintecionada por quen quere que Israel sexa destruído e cargouse cunha connotación altamente pexorativa ao sionismo. Hai moita xente, entre nós e moi importante, á que non lle interesa a historia, hai quen cre que hai unha realidade máis aló das construcións intelectuais, este pensamento é extremadamente perigoso.

Este presente, esta realidade, son froito dese pasado, afastado e próximo. Renegar, é presentar un flanco moi vulnerable fronte a quen sabe manipular todas esas cuestións con gran astucia e capacidade, porque ten en conta a importancia que revisten o coñecemento e a utilización das ciencias sociais. Isto estalles permitindo lograr a invención dunha nova e propia tradición, apropiándose da nosa historia, como xa sucedeu no pasado.

Comentarios