A Universitat Autònoma de Barcelona (UAB) aproba unha moción antisemita


Por Gabriel Ben-Tasgal

Tiven a honra de estudar o meu doutorad en Bellatera. Dacordo á moción aprobada o xoves 18/12/2015, non queda claro que eu puidese volver a facelo. Unha minoría de fanáticos antisemitas, apoiados por profesores e representantes do goberno da Universitat Autònoma de Barcelona conxúranse, adrede ou por omisión, para demonizar ao Estado de Israel e, de paso, gañarse a pouco nobre etiqueta de ser a primeira institución académica no Estado español en adherirse a esta indecente campaña xenófoba.

O xoves 18 de decembro reuniuse o Claustro da Universitat Autònoma de Barcelona. O Claustro é un foro representativo que se reúne, unha vez ao ano, e está conformado por estudantes, profesores, persoal da área de servizos e tamén membros do equipo de goberno universitario. Adoita estar integrado por 300 persoas e as súas decisións poderían ser vencellantes ou recomendacións as políticas da UAB. Segundo explicounos Judit Sollé, da Secretaria da UAB, -"no momento da votación, soamente 107 representantes quedáronse na sesión. Se 15 membros propoñen unha moción pasa a votación e a moción foi aprobada en voto segredo polo que non sabemos por cantos votos aprobouse. Cando se votou estaban presentes docentes e autoridades universitarias".

O certo é que estudantes da UAB ligados ao movemento BDS-Catalunya chamaron a aprobar, exitosamente, a seguinte proposta que lemos na páxina de internet da UAB: 
"A segona proposte, insta a què a UAB é declari espai lliure d´apartheid i trenqui tot tipus de relacions amb aquelles institucions israelianes que estiguin directa ou indirectament implicades en l´ocupació de Palestina". Traducido: "A segunda proposta insta a que a UAB se declare espazo libre de apartheid e rache todo tipo de relacións con aquelas institucións israelís que estean directa ou indirectamente implicadas na ocupación de Palestina". Na páxina de Facebook, os fanáticos de BDS-Catalunya na UAB regodeanse co seu logro "Grans notícies!!!!!! A UAB é declara Espai Lluire d´apartheid. PRIMEIRA UNIVERSITAT DE L´ESTAT ESPANYOL. Moltíssimes gràcies a totes aquelles persones i col·lectius que ens han recolzat i ajudat en tot moment per portar a resistència palestina ao campus da UAB.BOICOT, DESINVERSIONS I SANCIONS UAB?

A portavoz da UAB tratou de suavizar a vergoña asegurando que ela votara en contra, que as instancias da UAB non poden censurar decisións do Claustro e que as implicacións son de feito nulas xa que ningunha universidade israelí con esas caracteristicas ten relacións coa UAB. Será iso certo?

Deixando do lado o feito, contrastado e contrastable, que en Israel non existe tal Apartheid, analicemos con quen se aliaron os do Claustro (onde repito, participaron profesores e autoridades). Os obxectivos do BDS segundo a súa plataforma (2005) son tres: 
1) Pór fin á ocupación e colonización de todas as terras árabes e o desmantelamento do muro. 
Hai que ter en conta que cando falan de ocupación refírense a que todo Israel é "terra ocupada" polo que de ser aceptado este punto simplemente procederíase á destrución do devandito país. O Valado de Seguridade logrou reducir substancialmente a penetración de suicidas que asasinaban a civís israelís. Desmantelar o valado provocaría novas mortes que serían festexadas polos activistas do BDS. 
2) Recoñecer os dereitos fundamentais dos cidadáns árabe-palestinos de Israel na súa totalidade. 
Hai xuíces, policías, diplomáticos, soldados, médicos, profesores universitarios árabes en Israel pero ese non é o punto. A igualdade xa existe e é moi superior á que se pode experimentar en moitos paises europeos que pretenden aleccionar a Israel. Para as distintas plataformas políticas árabes a intención é lograr que Israel se declare estado binacional onde os xudeus non teñan dereito a retornar á súa patria, onde a bandeira non represente ao pobo xudeu nin tampouco o seu himno. 
3) Respectar, protexer e promover os dereitos dos refuxiados palestinos para regresar aos seus fogares e propiedades tal como estipúlase na Resolución 194 da ONU.
A declaración 194 esixe o recoñecemento do Estado de Israel como tal (ou sexa, contradin o obxectivo segundo) xunto a unha solución ao problema dos refuxiados, persoas que soamente entran na categoría legal de refuxiados que NON son o cinco millóns que aducen os palestinos do BDS. Para os líderes do BDS, Israel debería permitir que 5 millóns de almas penetren a Israel para modificar a súa esencia nacional, provocando a súa implosión demografica.

Esta é a secuela do BDS que logrou impor unha decisión no Claustro da Universitat Autónoma de Barcelona. A UAB non se preocupa polas vítimas tanxibles en Siria ou as violacións dos Dereitos Humanos en decenas de paises árabes senón que se centra en nun só estado ao que lle esixen que  renuncie a ser o berce nacional do pobo xudeu e dá a casualidade que o único pobo que non ten dereito a autodefinirse son os xudeus. Isto ten un só cualificativo posible: Antisemitismo. Sería interesante aínda máis, saber se os que lle negan o dereito de autodeterminación dun pobo milenario como o xudeu, consideran que si deberían gozar dese dereito os cataláns.

Afecta isto ás relacións entre as institucións de Israel e a Universitat Autonóma de Barcelona? Segundo Judit Sollé da UAB a resposta é negativa xa que non existen tales lazos. Con todo, se nos rexemos polos obxectivos declarados do BDS todas as universidades de Israel ocupan Palestina e especificamente a miña, a Universidade Hebrea de Xerusalén que ten unha sede, a mesma na cal estudei a miña licenciatura e master, que queda máis aló da Liña Verde de 1967. Será que debo devolver o meu título da UAB agora?

Unha institución académica co prestixio da UAB non debería permitir que o antisemitismo se senta en casa. A escusa de descoñecer os obxectivos reais do BDS non atenúa o inmoral da decisión. O cualificar a Israel como un estado apartheid é propio daqueles que desexan demonizar ao Estado democrático de Israel, dos fundamentalistas que ante todo adoptan unha verdade e non se deixan confundir pola realidade. É tempo de remediar a vergoñosa decisión. Non vaia a ser cousa que no mundo comecen a crer que UAB significa realmente Universitat Antisemita de Barcelona.

Comentarios