Por qué non debemos apoiar o boicot contra Israel?


 
Ben logo da entrada na Granada musulmá, en 1492, Isabel I de Castela asinaba o Decreto de Alhambra. O documento rexio ordenaba a conversión forzada dos xudeus das coroas castelá e aragonesa ou a súa saída dos territorios dos varios reinos das Coroas en tres meses. Quen desobedecer sería castigado coa pena capital. Así, os monarcas remataron con séculos de vibrante vida e cultura xudía na maior parte da península. Centos de ribadavienses, monfortinos, tudenses ou baioneses deixaron as súas terras e espalláronse polo mundo para non voltar máis a Galicia.

Hoxe, seis séculos despois, o BDS chama a refrendarmos aquel erro histórico cunha decisión semellante. Desta volta as vítimas da discriminación non son galegos de nome hebreu e cultura levantina. O albo é o único país xudeu na comunidade das nacións. Nomeadamente, serían expulsas as súas empresas dos nosos mercados e as súas universidades das redes de coñecemento partilladas con universidades galegas. Con efecto, as implicacións humanas e materiais do propositado boicote a Israel serían hoxe menores daquelas do Decreto de Alhambra. Porén, a inmoralidade deste non palidecería ao lado daquela da decisión rexia.

O BDS quer expulsar os científicos israelitas –e só eles- dos nosos laboratorios, quer impedir que os profesores israelitas –e só eles- pisen as nosas aulas e quer desuniversalizar a nosa universidade rexeitando coñecemento e innovación se esta provén do país xudeu. As razóns para opornos a tal propósito son múltiples, tan numerosas que o espazo para enuncialas se antolla ben reducido.

O boicote é profundamente inxusto, porque se fai coa intención de rematar cunha presenza militar en Xudea e Samaria encanto se ignora que esta apenas é causa dunha agresión xordana en 1967 e se ignoran as tentativas israelitas por rematala en 2000 e 2008. O boicote é descaradamente hipócrita e demostra que non está pola paz mais simplemente por atacar o país do pobo xudeu. Se fose doutra maneira, o BDS instaría primeiro á USC a revisar os seus programas de mobilidade con países de pior histórico cos dereitos humanos do que Israel, como o Iran ou o Iemen, agrupados no programa Erasmus Mundus Marhaba.

Porén é doado sinalar que non é preciso entrarmos en elevadas consideracións morais para rexeitar este boicote. É só preciso ollarmos a cuestión desde un punto de vista utilitario. É útil a acción proposta polo BDS para resolver o conflito árabe-israelí e avanzar a paz? A resposta é claramente negativa. O boicote académico a Israel supón a asunción dunha narrativa sobre o conflito árabe-israelí que responsabiliza a unha das partes encanto apoia acríticamente a causa palestina. Dada a natureza do conflito, a solución do mesmo apenas pode vir do diálogo e o acordo entre as partes, mais que incentivo tería a dialogar a dirixencia palestina se vise que nós e o resto do mundo responsabilizamos de todo a Israel e non os consideramos a eles nen un bocadiño responsables polo sufrimento do seu propio pobo?
 Está na nosa man non repetirmos os erros do pasado cunha decisión máis propia da Granada do século XIV que da Europa do século XXI
Aínda máis, o BDS é un movemento fracasado. Foi fundado en 2005 académicos e profesores palestinos coa idea de esganar Israel desde un punto de vista económico, académico e mesmo deportivo. O espectacular crecimento do PIB israelí desde aquel ano ou a posición de vangarda atinxida polas universidades israelitas é proba palmaria de que o BDS é inútil. Non sería un bo negocio para nós facermos caso deste movimiento frustrado e pechar as portas da nosa universidade a algunhas das institucións de ensino máis relevantes do mundo en materia médica ou tecnolóxica. Para tal movemento é lóxico pedir moito máis que simplemente alegar que tales universidades colaboran coa ocupación porque dan facilidades para estudar aos estudantes que teñen que cumprir un servizo militar obrigatorio nun país odiado polo seus veciños e ameazado por Irán, con quen non temos problemas facer tratos.

A semana pasada a Corte Suprema da República Francesa sentenzou que as accións do BDS promoven a “discriminación e o odio nacional, racial e relixioso”. A USC non debe apoiar tal boicote académico como persoa decente ningunha debería apoiar o movemento BDS. A acción proposta por tal colectivo non é útil para nós nin para palestinos ou israelitas porque non axuda a resolver o conflito. Está na nosa man non repetirmos os erros do pasado cunha decisión máis propia da Granada do século XIV que da Europa do século XXI.

* Simón Caaveiro é socio de AGAI

Comentarios