Israel, estado xudeu e democrático


Por Jaume Renyer
25.11.2014

A política da UE e da maioría dos estados que a integran, agás Alemaña, é adversa a Israel a quen se responsabiliza apriorísticament da non resolución do conflito co mundo árabe, coma se os estados que declararon a guerra a Israel no ano 1948, contradicindo a resolución das Nacións Unidas partindo a Palestina británica en dous estados non tivesen ningunha responsabilidade en estoupido e no alongamento desa tensión bélica.

Ante a puxanza do islamismo en todo o mundo co propósito declarado de rematar coa civilización occidental, os estados europeos e Estados Unidos reaccionan extorsionando a Israel para que ceda ás pretensións palestinas, consistentes en expulsar a todos os xudeus do territorio que sexa asignado ao estado de Palestina sen ningún compromiso pola súa banda de recoñecer o dereito de Israel a existir. Isto fan uns estados nos cales medra a adhesión ao islamismo como fórmula destrutiva da sociedade democrática, como ben se pode constatar por dúas vías: dunha banda, a crecente afluencia de voluntarios europeos -socialmente marxinais- para facer a yihad nas filas do Califato Islámico, e doutra banda, a penetración das economías europeas -coa complicidade das elites autóctonas- por parte do capital dos estados islámicos.

Hoxe mesmo, a edición francesa de The Times of israel publica un artigo de Haviv Rettig Gur criticando por estéril e superficial o proxecto de lei aprobado polo goberno israelí presidido por Benyamin Netanyhau sobre a nacionalidade xudía do Estado de Israel (limitada aos símbolos, como a bandeira, o himno, sen ningunha alteración dos dereitos individuais e colectivos que gozan os cidadáns sexa cal for a súa identidade nacional). Esa iniciativa, innecesaria segundo moitos xuristas israelís-, non achega nada de novo á significación de Israel coma estado-nación do pobo xudeu e como estado democrático, demostrada pola xurisprudencia e a doutrina xurídica máis rigorosa internacionalmente.  Parece máis un acto de autoafirmació nacional dos xudeus ante a hostilidade internacional que non unha alteración substancial da natureza de Israel, un estado que non precisa xustificarse pero si defenderse fronte a quen non pretende outra cousa que culminar o xenocidio perpetrado por Hitler e os seus cómplices, entre os cales -e en lugar destacado- o muftí de Xerusalén e os seus sucesores.Comentarios