Por que loitamos pola paz agora?

Videoclip elaborado por PAZ AGORA, onde conta as razóns e o porqué da loita pola paz entre palestinos e israelíes.

Comentarios