Unha ollada desde o marxismo hoxe ao antisemitismo, o sionismo e a esquerda
Unha entrevista de Martin Thomas para Worker's Liberty
.

Moishe Postone é un recoñecido académico da esquerda marxista profesor na Universidade de Chicago. Así como escribiu cumpridamente sobre a economía política de Marx, tamén estudou fundamentalmente o desenvolvemento das teorías do "antisemitismo de esquerdas", estudando o xeito en que as posicións adoptadas polos grupos de esquerda, en particular sobre Israel e Palestina, pode alimentarse, ou basearse, na hostilidade cara aos xudeus. Martin Thomas falou con el. 

.

Worker´s Liberty: Para moita xente da esquerda actual o antisemitismo parece ser simplemente outra forma de racismo, non desexable, pero por agora bastante marxinal, e que soamente ten un lugar prominente no debate porque o goberno israelí utiliza as acusacións de antisemitismo para desviar as críticas coas que se enfronta.? Vostede sostén, con todo, que o antisemitismo é diferente doutras formas de racismo, e que hoxe en día non é algo marxinal. Por que? 
.

Resp: É certo que o goberno israelí utiliza a acusación de antisemitismo para protexerse das críticas. Pero iso non quere dicir que o antisemitismo non sexa un problema moi grave en si mesmo. A forma en que se distingue o antisemitismo, e debe distinguirse, do racismo, ten que ver con esa especie de poder imaxinario atribuído aos xudeus, ao sionismo e a Israel, e que está no corazón do antisemitismo. Os xudeus son vistos como unha entidade abstracta con un inmenso poder, e como de forma global e intanxible ese poder controla o mundo. Non hai nada similar a estas ideas no corazón das outras formas de racismo. O racismo, na miña opinión, en raras ocasións constitúe todo un sistema que trata de explicar o mundo. Pola contra, o antisemitismo si é unha crítica primitiva do mundo, da modernidade capitalista. A razón pola que o considerou especialmente perigoso para a esquerda é precisamente pola pseudo-dimensión emancipadora que posúe o antisemitismo e que outras formas de racismo de cando en cando posúen.
.

Worker´s Liberty: En que grao cre vostede que o antisemitismo actual está vinculado á actitude cara a Israel? Non lle parece que certas actitudes dalgunhas forzas da esquerda cara a Israel teñen implicacións antisemitas? Dentro deste capítulo, existe o desexo non só de criticar e cambiar a política do goberno israelí cara aos palestinos, senón de suprimir a Israel como tal, e iso nun mundo onde aceptaríase que existisen todos os restantes estados-nación excepto Israel. Desde ese punto de vista, ser un xudeu, e sentir certa identidade ou afinidade común con outros xudeus, e por tanto xeralmente cos xudeus de Israel, é contemplado como "ser un sionista?", o cal lles resulta tan abominable como ser un racista. 
.

Resp: Moitas cousas teñen que ser desglosados sobre ese aspecto. Hai unha especie de converxencia fatal dunha serie de correntes históricas na forma contemporánea de antisionismo. En principio, a orixe do antisionismo non é necesariamente antisemita, ten as súas raíces nas loitas entre os membros da intelectualidade xudía na Europa oriental de principios do século XX. A maioría dos intelectuais xudeus -incluíndo os intelectuais secularizados- consideraron que algunha forma de identidade colectiva formaba parte integrante da experiencia xudía. Esta identidade foise convertendo cada vez máis nunha definición nacional tras a ruptura das anteriores agrupacións imperiais de diversas colectividade é -é dicir, o desmoronamiento de antigos imperios como o dos Habsburgo, o dos Romanov, o prusiano...- Os xudeus da Europa Oriental -en oposición aos xudeus da Europa occidental - en gran parte considerabanse a si mesmos como unha colectividade, non só como unha relixión. Existían distintas formas deste auto-expresión nacional xudía. O sionismo só foi unha máis. Houbo outras, como os xudeus pola autonomía cultural, e o Bund, un movemento socialista autonomista dos traballadores xudeus, moito máis grande que calquera dos restantes movementos, e que se separou do partido socialdemócrata ruso nos primeiros anos do século XX. Doutra banda, tamén había xudeus, moitos deles membros dos partidos comunistas, que consideraban a expresión dunha identidade xudía como unha especie de anatema con respecto ao que eu chamaría as súas propias nocións abstractas e ilustradas da humanidade.

Por exemplo, Trotsky, nunha fase previa, referíase ao Bund como a uns "sionistas cohibidos". Teña en conta que a crítica neses momentos do sionismo non tiña nada que ver con Palestina ou con a situación dos palestinos, xa que o Bund centrábase exclusivamente nunha autonomía dentro do imperio ruso, e rexeitaba o sionismo. Máis ben, a ecuación de Trotsky de Bund e/ou sionismo implicaba un rexeitamento a calquera forma de auto-identificación da comunidade xudía. Trotsky, segundo o meu parecer, cambiou de opinión máis adiante, pero a súa actitude foi bastante típica. As organizacións comunistas tendían a expresar unha moi forte oposición ao nacionalismo xudeu de calquera tipo, xa fose un mero nacionalismo cultural, un nacionalismo político, ou o sionismo. Esta é unha das cadeas do antisionismo. Non é que fose necesariamente antisemita, pero rexeitaba o auto-identificación colectiva dos xudeus en nome do universalismo abstracto. Con todo, e con frecuencia, esta forma de antisionismo é inconsistente, xa que está disposto a conceder a autodeterminación nacional á maioría dos pobos pero non aos xudeus. É neste punto onde o que se presenta como un universalismo abstracto convértese en algo ideolóxico. Por outra banda, o significado do universalismo abstracto en si mesmo variou co contexto histórico. Despois do Holocausto e o establecemento e independencia do Estado de Israel, este universalismo abstracto serve para encubrir a historia de os xudeus en Europa. Isto responde a unha historicamente moi útil "depuración" cunha dobre función: a violencia perpetrada historicamente polos europeos contra os xudeus bórrase, ao mesmo tempo que os horrores do colonialismo europeo trasládanse aos xudeus. Nestes casos, o universalismo abstracto expresado por moitos antisionistas actuais converteuse nunha ideoloxía de lexitimación que axuda a formalizar unha especie de amnesia con relación a longo prazo historia de accións políticas e ideolóxicas europeas contra os xudeus, mentres que en esencia continúan con dicha historia. Os xudeus volven ser o obxecto singular da indignación europea. A solidariedade que a maioría dos xudeus senten cara aos outros xudeus, mesmo de Israel, por moi comprensible que sexa tras o Holocausto, agora é denunciada.

Esta forma de antisionismo converteuse nunha das bases dun programa que trata de erradicar realmente a actual autodeterminación dos xudeus. Converxe con algunhas formas de nacionalismo árabe, agora codificado singularmente como progresista. Outra rama do antisionismo da esquerda -esta vez profundamente antisemita- apareceu na Unión Soviética, especialmente nos acontecementos sucedidos no leste de Europa tras a Segunda Guerra Mundial. Dentro destes acontecementos, foi especialmente dramático o caso do xuízo de Slansky, cando a maioría dos membros do Comité Central do Partido Comunista de Checoslovaquia foron xulgados e logo executados. Todos os cargos contra eles foron básica e clasicamente acusacións antisemitas: eles eran desarraigados, eran cosmopolitas e formaban parte dunha conspiración mundial en xeral. Debido a que a Unión Soviética oficialmente non podía utilizar a linguaxe propio do antisemitismo, comezou a utilizar o concepto "sionista" para significar (nomear) exactamente o que os antisemitas adoitan dicir cando falan dos xudeus. Eses líderes do PC de Checoslovaquia, que non tiñan nada que ver co sionismo -a maioría deles eran veteranos da Guerra Civil Española -, foron fusilados como sionistas. Esta liña antisemita-antisionista foi importada no Oriente Medio durante a Guerra Fría, en parte polos servizos de intelixencia de países como a Alemaña do Leste. Así pois, unha forma de antisemitismo introduciuse no Oriente Medio, a cal foi considerada "lexítima" pola esquerda, e denominouna antisionismo. A súa orixe non tiña nada que ver cun movemento en contra dos asentamentos israelís. Por suposto, a poboación árabe de Palestina reaccionou negativamente ante a inmigración xudía e resistiuse a ela. Iso é moi comprensible. Iso en si mesmo non é certamente antisemita. Pero estes aspectos do antisionismo converxeron historicamente. En canto a unha terceira forma de antisionismo, produciuse un cambio no últimos dez anos comezando no propio movemento palestino en si e con respecto á existencia de Israel. Durante anos, a maioría das organizacións palestinas negáronse a aceptar a existencia de Israel. Con todo, en 1988 a OLP decidiu que aceptaría a existencia de Israel. A Segunda Intifada, que comezou en 2000, foi politicamente moi diferente da Primeira Intifada, e que levou un investimento da devandita decisión. Creo que iso foi un erro político fundamental, e creo que é moi notable e lamentable que a esquerda envolveuse na devandita actitude e, cada vez máis, estea a pedir a abolición de Israel. Con todo, hoxe no Oriente Medio hai aproximadamente tantos xudeus como palestinos.

Calquera estratexia baseada en analoxías con situacións como as de Alxeria ou Sudáfrica, simplemente non funcionan, tanto por factores demográficos, como por razóns políticas e históricas. Por que a xente da esquerda non ve cal é a situación actual, e segue tratando de apostar por solucións similares (ao estilo de Sudáfrica), cando esencialmente trátase de un conflito nacional que se podería solucionar cunhas políticas progresistas Subsumir o conflito baixo a rúbrica do colonialismo supor recoñecer erroneamente a situación. A diferenza dos que han subsumido a política progresista en as loitas nacionais, creo que mentres a loita céntrese na existencia de Israel e na existencia de Palestina, neutralízanse as loitas progresistas. As persoas que se involucran na loita contra a existencia de Israel como en algo progresista están a tomar e apoiando algo reaccionario e redefíneno como progresista. Na última década houbo unha campaña concertada por algúns palestinos, e trasladada a Occidente pola esquerda, para pór a existencia de Israel sobre a mesa. Entre outras cousas, isto ten o efecto de reforzar á dereita de Israel. Entre 1967 e 2000, a esquerda en Israel sempre sostivo que o que os palestinos querían era a súa autodeterminación, e que a noción da dereita de que o que en realidade buscaban era erradicar a Israel só era unha fantasía. Lamentablemente, esa fantasía demostrouse no 2000 non ser tal fantasía, o que fortaleceu inconmensurable á dereita nos seus intentos de impedir o advenimento dun Estado palestino. A dereita israelí e o irredentismo de certos palestinos refórzanse mutuamente, e a esquerda en Occidente, co seu apoio ao que considera como o dereito dos palestinos, reforza aos ultranacionalistas e a os islamitas. A idea de que a todas as demais nacións exceptuando aos xudeus débeselles permitir a autodeterminación nacional devólvenos á Unión Soviética. Un só ten que ler a Stalin sobre a cuestión das nacionalidades.

Worker´s Liberty: O curioso acerca dalgunha parte da esquerda actual son as súas actitudes de cara Israel, proxectando a súa imaxe como a dun país misterioso e cun poder enorme. Por exemplo, adóitase tomar como axiomático que Israel é a potencia dominante no Oriente Medio, e a miúdo arguméntase que Israel ten un poder enorme nos círculos gobernantes de EEUU e Gran Bretaña. 
.
Resp: Israel está lonxe de ser tan poderoso como se afirma. Con todo, hai persoas como os meus colegas actuais e antigos da Universidade de Chicago, John Mearsheimer e Stephen Walt, que fortemente sostidos por círculos do Reino Unido argumentan que o único que impulsa a política estadounidense no Oriente Próximo é Israel, pola mediación do lobby xudeu. Eles realizan esta acusación radical en ausencia de calquera intento serio de analizar a política norteamericana no Oriente Medio desde 1945, a cal certamente non pode ser certamente entendida como determinada por Israel. Así, por exemplo, eles ignoran por completo a política estadounidense cara a Irán nos últimos 75 anos. Os verdadeiros alicerces da política norteamericana en Oriente Medio tras a Segunda Guerra Mundial foron Arabia Saudita e Irán. Iso cambiou nos últimos decenios, e os estadounidenses non están seguros de como seguir garantindo o Golfo Pérsico para os seus propósitos. A cambio, temos un libro escrito por estes dous académicos no cal se afirma que a política norteamericana no Oriente Medio foi impulsada principalmente polo lobby xudeu, sen tomarse a molestia de analizar seriamente as políticas da Gran Potencia no Oriente Medio no século XX. Afirmei noutra parte que este tipo de argumento é antisemita. Isto non ten nada que ver coas actitudes persoais das persoas involucradas, pero ese tipo de poder global enorme que atribúen a os xudeus é típico do pensamento antisemita moderno.

Máis xeralmente, está ideoloxía representa ao que defino como a forma fetichista do anticapitalismo. É dicir, o poder misterioso do capital, intanxible e global, e que controla até as nacións e a vida das persoas, e que se atribúe aos xudeus. A dominación do capitalismo abstracto se personifica nos xudeus. Así pois, o antisemitismo resulta ser unha rebelión contra ese capitalismo global e descoñecido, tal como son os xudeus. Este enfoque tamén podería axudar a explicar a difusión do antisemitismo no Oriente Medio nas últimas dúas décadas. Creo que non sería unha explicación suficiente apuntar ao sufrimento dos palestinos. Economicamente, o Oriente Medio Oriente diminuíu notablemente no últimos tres decenios. Só o África subsahariana está peor. E isto ocorreu nun momento en que outros países e rexións, designados como parte do Terceiro Mundo nos anos cincuenta, hoxe están a desenvolverse rapidamente. Creo que o antisemitismo no Oriente Medio é actualmente unha expresión non só do conflito palestino-israelí, senón tamén dun sentimento xeral de enorme indefensión á luz dos acontecementos mundiais. A dereita de Alemaña, hai un século, utilizou a dominación global do capital para achacarllo aos xudeus e a Gran Bretaña. Agora a esquerda achaca esta dominación a Israel e aos Estados Unidos. O patrón de pensamento é o mesmo. Agora temos unha forma de antisemitismo que, parecendo ser progresista e "antiimperialista", resulta ser un perigo real para a esquerda. O racismo é de cando en cando un perigo para a esquerda. A esquerda ten que ter coidado con non caer no racismo, pero o racismo non é un perigo constante xa que non posúe a dimensión emancipatoria aparente de antisemitismo.
.
Worker´s Liberty: A identificación do poder capitalista mundial cos xudeus e con Gran Bretaña remóntase a antes dos nazis, a sectores da esquerda británica no momento da guerra dos Boers -denominandoa como unha "guerra xudía" - e ao movemento populista nos EEUU no século XIX.

Resp: Si, e ese movemento volve agora aos Estados Unidos. Os chamados "tee party's", a chamada ao extremismo da dereita, que está furiosa coas raíces da crise financeira, e xa se definíronse con matices alarmantemente antisemitas.
.

Worker´s Liberty: Vostede sostivo que a URSS e os sistemas similares non eran formas de emancipación do capitalismo, senón que se centraron nunha forma de capitalismo de Estado. Diso dedúcese que a actitude xeral da esquerda de aliarse coa URSS contra os EEUU, resulta autodestructivas. Vostede indicou paralelismos entre o tipo de antimperialismo que a día de hoxe comparte co Islam político a loita contra o poder dos EEUU, e a vella guerra fría. Cal cre vostede que son as características comúns desas dúas polarizaciones políticas? E as diferenzas? 
.

Resp: As diferenzas son maiores que cando o antiamericanismo estaba vinculado á promoción da revolución comunista en Vietnam, Cuba, etcétera. O que un pode pensar daquel momento, é que máis ou menos contribuíu a un proxecto emancipatorio. Os Estados Unidos foron duramente criticados, non soamente porque eran unha gran potencia, senón porque tamén se opuxeron ao xurdimento dunha orde social máis progresista. Esta foi a autocomprensión de moitos dos que se solidarizaron con Vietnam ou Cuba. Hoxe en día, dubido que mesmo as persoas que gritaban "Todos somos Hezbollah" ou "Todos somos Hamas", dirían que eses movementos representan a unha orde social emancipadora. No mellor dos casos trataríase dunha reificación orientalista dos árabes ou musulmáns como "O Outro", esta vez afirmándoo. É outro indicio da impotencia histórica por parte da esquerda, da súa incapacidade para chegar a un imaxinario do que podería ser un futuro post-capitalista. Ao non posuír unha visión dun futuro post-capitalista, moitos substituíron a noción cosificada da "resistencia" pola de calquera concepción de transformación. Calquera cousa que "resiste" aos Estados Unidos considérase positiva.
.
Acho que isto é unha forma moi cuestionábel de pensamento. Mesmo no período anterior -cando predominaron a solidariedade con Vietnam, Cuba, etcétera -, creo que a división do mundo en dous bandos tivo consecuencias moi negativas para a esquerda. A esquerda, con demasiada frecuencia, atopouse na posición de ser o anverso dos nacionalistas occidentais. Moitos na esquerda convertéronse nos nacionalistas da outra parte. A maioría deles -hai algunhas excepcións significativas- foron moi apoloxéticos sobre o que estaba a suceder nos países comunistas. A súa mirada crítica estivo mitigada. En lugar de desenvolver unha forma de internacionalismo que fose crítico con todas as situacións existentes, a esquerda converteuse en defensores dos dun lado, noutra versión do Gran Xogo. Isto tivo efectos desastrosos nas facultades críticas da esquerda -e non só no caso dos comunistas. É absurdo que Michel Foucault fose a Irán e considerase que a revolución dos mulláhs posuía dimensións progresistas. Unha cousa que fixo que a visión de dous campos enfrontados fóra tan sedutora é que os comunistas en Occidente tendían a ser moi progresistas - era a miúdo xente moi valente-, xente que sufriu polos seus intentos, en espírito, de crear un mundo máis humano e progresista e talvez mesmo unha sociedade socialista. Esas persoas foron completamente instrumentalizadas, pero, debido ao carácter dobre do comunismo, resultaba moi difícil para algunhas desas persoas ver todo iso. Os segmentos socialdemócratas da esquerda, que se opuñan aos comunistas, comprobaron como eles mesmos foron manipulados e convertéronse nos ideólogos da Guerra Fría do liberalismo. Non creo que a esquerda deba de estar a ambos lados da divisoria. Pero tamén creo que a situación da esquerda é peor hoxe en día.


Comentarios