ISRAEL-CATALUNYA, MÁIS PRETO QUE LONXE


Por Joan Roy
.
As similitudes entre Israel e Catalunya son moitas, a pesar de que, a miúdo, pasan desapercibidas. Ambos países foron quen de manterse a pesar de asedios, persecucións e illamentos, e reúnen comunidades minorizadas nun contexto político e territorial contrario á súa existencia, ao mesmo tempo que pugnan para expresarse e proxectarse a través dunha lingua e dunha cultura propias e diferenciadas. Ambas nacións son tamén economías abocadas a convivir nun ámbito rexional complexo e a miúdo adverso, sen por iso deixar de inserirse no mundo global de forma senlleira.
.
Da primeira concomitancia non se ten falado moito nin en Israel nin en Catalunya, basicamente por como as gastan os inimigos destas dúas patrias, que néganlles alma, con intensidades e virulencias proporcionadas á condición de Estado que ten Israel e de rexión que presenta Catalunya. Asi, Israel é cuestionada por razón da súa demostrada capacidade militar e diplomática, mentres que Catalunya non a ten, pero usa a súa entidade rexional para protexerse de posibles ataques a recibir.
.
A segunda concomitancia é menos coñecida, pero moi patente. Israel e Catalunya comparten cifras de PIB e desenvolvemento económico, aínda que que Israel despunta moi forte en infraestruturas tecnolóxicas. Cunha poboación semellante de entre 7 e 8 millóns de habitantes, ambos países facturan uns 200.000 millóns de euros, con porcentaxes similares de industria, servizos e agricultura, aínda que que a importancia do sector público é superior en Israel que en Catalunya, así como tamén a incidencia en bolsa das súas empresas. Con todo, Israel adianta a Cataluña en tecnoloxia pola importancia da súa industria armamentística, que empurra da electronica e da informática, e estimula os investimentos estranxeiros. En canto a biomedicina, Israel e Catalunya van da man en adiantos. A súa condición de Estado e o feito de estar rodeados de inimigos por todas partes obriga a Israel a gastar máis de 10.000 millóns de euros ao ano en Defensa (de media, España gasta aínda non 9.000, a EE.UU. preto de 200.000, e a UE-27 tres veces menos), ademais de involucar o conxunto da súa poboación en actividades militares, reservistas incluídos, que teñen un custo regular en vidas e bens. En Catalunya non se coñece un gasto equivalente, nin a complementaría que xeran os sofisticados e caros sistemas de seguridade que emprega para protexerse da ameaza terrorista palestina. En Catalunya, así e todo, gástanse cantidades parecidas en déficits fiscais e investimentos autóctonos para compensar as carencias de investimentos públicos estatais.
.
En síntese, dúas realidades con bastantes semellanzas, agás que Israel ten que sobrevivir en estado de guerra permanente, mentres que Catalunya pode intercambia espolio por paz. Dúas maneiras certas de manter a independencia, explícita no caso israelí e sepulta no catalán, diferenza que non vén dun suposto maior e firme caracter israelí, senón do grao de apoio internacional acadado por Israel após o Holocausto e a vitoria aliada na II guerra mundial, a cambio de actuar de muro de contención da barbarie islamita. No límite, e sen que isto exclúa unha vía específica -aínda por definir- cara a un Estado propio, o día que Catalunya estea en condicións de propor ao mundo un trato similar -tamén desde a óptica do desenvolvemento económico- tamén poderá aspirar a unha independencia consensuada e auspiciada pola comunidade internacional.

Comentarios