Willy Brandt en Varsovia


Unha foto para a historia. Corría un frío mes de Decembro de 1970, un 7 de Decembro e o chanceler alemán, o histórico socialdemócrata Willy Brandt, axeónllase perante o Monumento aos Loitadores Xudeus na revolta do Ghetto de Varsovia. Días máis tarde repetiu xesto no campo de exteminio de Auschwitz-Birkenau.

Comentarios