Publicacións

De manual

Boycott Espagne!

Incluso os líderes palestinos queren aos médicos israelís

Día das Letras Galegas Art Spiegelman

As raices de Israel: da utopía sionista ao Estado xudeu

Ben Iehuda

Robert Capa retrata a independencia de Israel

As forzas de clase na loita pola independencia de Israel