Fidel Castro: "Israel ten dereito a existir coma estado xudeu"

EL MILITANTE (The Militant) é a publicación oficial na súa edición en español do SWP (Socialist Workers Party) Partido Socialista dos Traballadores de Estados Unidos.
EL MILITANTE: https://themilitant.com/?lang=es
SOCIALIST WORKERS PARTY: 

Comentarios