Curros Enriquez e Israel. Por Carlos Casares


Ofrenda a Rosalía de Castro de Curros Enriquez

Dicía Curros Enriquez un 27 de marzo de 1893 no acto de ínauguración do Centro Galego de Madrid¡Afóganme as bágoas! Que non é pra menos
Ver aquí o meu pobo, ¡pobo d'Israel!,
Porque como él cruza desertos estensos,
Porque como él ceiba doloridos trenos,
Porque como é sofre, porque é bon como él. 

..."Un dos días máis gloriosos da vida de Curros. Celébrase no Teatro de la Comedia o acto solemne da fundación do Centro galego de Madrid. Os organizadores queren converter aquela velada nunha homenaxe máis ao poeta e coróano solemnemente cunha coroa de prata. No medio do entusiasmo xeral, curos le o poema "Na apertura do Centro Gallego". Nunca un escritor galego, nin sequera Rosalía, fora en vida tan agasallado. Nunca ningún dos seus colegas recibira tantas e tan frecuentes probas de simpatía e amizade"...

Tirado de  "Conciencia de Galicia" de Carlos Casares. Editorial Galaxia (2004)

Comentarios