A cruz perseguida

Ao longo da historia, o derramamiento de sangue por motivos relixiosos tivo manifestacións moi numerosas en todo o mundo. Mais estes últimos anos, as matanzas e persecucións de miles de persoas, polas súas conviccións ou crenzas, volvéronse a producir cunha intensidade pavorosa, en determinados países de Oriente e de África. A liberdade relixiosa ou de culto é do todo descoñecida e inaplicada en moitos estados da ONU. O mesmo poderiamos dicir ao respecto dos dereitos humanos básicos (expresión, reunión manifestación, etc.), á represión e condena á morte que poden sufrir algunhas minorías sexuais, nalgúns países, ou ben á discriminación legal por motivos de xénero. En Europa mesmo, coa guerra de Bosnia, fomos espectadores demasiados silenciosos das limpezas étnicas que se producían, a miúdo sobre un substrato de cariz relixioso. E tamén vimos, de lonxe, as matanzas entre hutus e tutsis en África.

Pero ultimamente, estalido irracional do chamado Estado Islámico e o seu correspondente africano efectuan unha represión masiva cun salvaxismo inhumano, impropio dos niveis de civilización a que se supuña que chegaramos. Estado Islámico dirixe un xenocidio planificado contra o pobo curdo e a minoría asiriocaldea na rexión próxima a Kobane, así como sobre as minorías cristiás de Iraq e Siria. O acoso militar e as restricións de todo tipo forzaron ao exilio centenares de miles de persoas que tiveron que abandonar a súa terra para salvar a vida e, á vez, manterse fieis á súa fe. Non hai moito, no Oriente Medio, unha de cada catro persoas era cristiá. Agora, apenas chegan a ser unha de cada dez. En Nixeria, Boko Haram (que quere dicir “a educación non islámica é pecado”) asasinou, en 5 anos, entre 12.000 e 15.000 persoas, moitas delas decapitadas. Os cristiáns son están cazados como moscas e, como os nazis cos xudeus nos anos 30, as súas casas, igrexas e dependencias son sinaladas cunha N de natzarè na fachada, para patentizar a súa condición cristiá e facilitar o saqueo, o asalto e a destrución con esta identificación pública. Ao sur do país, de maioría cristiá, sufriron secuestros de centenares de nenas e mozas, forzadas a converterse ao islam e a converterse en mulleres forzadas dos súas raptores asasinos.

O respecto da diversidade de conviccións relixiosas e á liberdade de pensamento e conciencia, o dereito a practicar os propios cultos, ten que ser compatible co dereito dos outros a facer o mesmo e a pensar diferente. A aceptación da diversidade de crenzas relixiosas e de pensamento ten que poder facerse con harmonía, lonxe de prácticas militares e medidas legais que restrinxan ou eliminen dereitos humanos esenciais. É así que o defendeu o noso Parlamento, por unanimidade, e que o fixo tamén a Asemblea Parlamentaria do Consello de Europa. A coexistencia pacífica entre xente que pensa diferente, con outra fe e con cultos tamén distintos ten que ser posible, nun mesmo territorio, e ninguén está lexitimado, menos aínda en nome de ningunha relixión, para impor todo o contrario. 

Xa no século XVI, Sébastien Castellion sentenciou que “matar un home non é defender unha idea, é matar un home”. Afeitos a levantar a voz contra persecucións nacionais, discriminacións sociais e ditaduras políticas, clamando a favor da liberdade sen excepcións, os cidadáns, crentes ou non, estamos a levantar o suficiente a voz perante esta persecución relixiosa? Fixeron os cristiáns de Catalunya algo para denuncialo e solidarizarse coas vítimas? Fixérono os musulmáns que viven entre nós? Os perseguidos e asasinatos non son famosos, pero si que son persoas. Coma nós.

Comentarios