Mali en Gaza


Comparemos:

O apartado do xornal francés Liberation para os artígos que tratan sobre a actual intervención militar francesa en Mali teñen o título de:
Francia está en guerra en Malí
O exército francés intervén en Mali para deter a ofensiva islamista.
Mudemos Malí por Gaza e comparemos logo o tratamento do mesmo xornal ou de calquera outro

Comentarios