Entrevista con Dunya Basol, turco musulmán, voluntario nun kibbutz

Mitos e realidades do conflito entre Israel e Palestina desde a ollada dun turco

En cada traxecto o viaxeiro empeza a coñecerse a si mesmo e aprende a convivir en sintonía. Sintonía que baila ao rimo do lugar, o ambiente, as persoas, os cheiros, as estacións, o país, o idioma, a cultura, e do continente no que habita, aprendendo a coexistir.

Aprender a coexistir connos mesmos, coa nosa contorna, non é unha tarefa fácil, senón que require anos de experiencia. A vida no kibbutz seguía igual que sempre: atrapada na súa cotiá monotonía. Estaba a empezar a adaptarme no meu espazo, a convertelo en propio, e a buscar o meu lugar dentro del. Nunha ocasión escribín que o muro de Belén convertía a Palestina e Israel nunha cárcere. Coartaba a liberdade dos árabes e xudeus. Ás veces eu tamén me sentía nun cárcere vivindo no kibbutz, no que todos os días eran iguais. Pensei que non era só eu, nin os israelís, nin os palestinos, os que sentían aprisionados, senón todo aquel ser humano que converteu a súa existencia en repetir as mesmas tarefas, unha e outra vez. Sen cambios, sen soños de voar. Movemento era igual a liberdade, a emprender, a aventurarse en busca do descoñecido.

Como es capaz de vivir no kibbutz durante tantos anos?, pregunteille a Nimi, un dos kibbutzniks, que nacera en Ein-hashofet e, cos seus 23 anos, tras percorrerse a India en bicicleta, decidiu volver ao kibbutz para traballar na miña fábrica, Mivrag, empaquetando parafusos durante oito horas ao día: "No kibbutz non tes moita liberdade pola falta de diñeiro, porque é un lugar privado e sen moitas comunicacións, e porque o traballo require moitas horas. Pero se aprendes a atopar o teu espazo dentro do kibbutz comezarás a gozalo".

Aprender a buscar un espazo propio dentro do teu espazo, era unha idea interesante que todos nós buscamos pola en práctica. No kibbutz todo o mundo tiña unha historia: os voluntarios, ulpanistas, os kibbutznics, quen viñeron doutras partes do mundo buscando a utopía socialista, e os nenos nados no kibbutz. Nenos criados nun sistema único, sen coñecer a crúa realidade da vida nas cidades. O meu traballo era buscar as súas historias, escribilas, facerlles lembrar os seus soños, os seus motivos de vivir.

Un dos voluntarios co que máis conversacións interesantes tiven é Dunya Basol, estudante turco de doutoramento na universidade hebrea de Bar-Ilan. Quizais unha das institucións máis relixiosas de Israel. Dunya era musulmán, un home de principios e valores. Cos pés na terra e as ideas ben claras. Lía o Corán, sempre rezaba na súa mesquita, compraba a súa carne halal en pobos árabes dentro de Israel, e nunca bebía nin unha pinga de alcol. Chamoume a atención que un musulmán fose voluntario no meu kibbutz estudando nunha universidade hebrea. Por iso decidinme a entrevistalo e conversar sobre os mitos e realidades do conflito Israel e Palestina.

- Podes contar como un estudante musulmán decide traballar de voluntario nun kibbutz?

- Son estudante de estudos políticos en Oriente Medio. Sempre me interesei polas diferentes clases sociais, e grupos sub-culturais que viven en Israel. Durante os meus estudos vivín entre a maioría dos diversos grupos étnicos e relixiosos do país. Traballo como voluntario porque me interesa o estudo dos kibbutzs. Foron os primeiros pasos que deron orixe á creación do Estado de Israel. Para coñecer a historia da nación xudía é esencial saber como funcionan os kibbutzs, analizar os seus problemas contemporáneos. Doutra banda, o Estado de Israel non permite aos estudantes estranxeiros traballar. O kibbutz é a única opción de sobrevivir ao non recibir axudas ou bolsas de estudo.

- Que opinas da ideoloxía do kibbutz, en especial dos cambios da sociedade igualitaria á sociedade privada?

- A ideoloxía do kibbutz baséase na igualdade, solidariedade e en responsabilidades mutua. Eu creo con todo o meu corazón que o estilo de vida e a ideoloxía dos kibutzim son importantes para mostrar a cara amable do socialismo. Con todo, a experiencia do kibbutz de Israel mostrounos que a humanidade tera que esperar moito tempo para superar a sociedade capitalista. Os kibbutz foron comunidades moi produtivas. Axudaron a Israel a establecer a súa economía. Axudaron aos novos inmigrantes a formar o Estado e a sociedade israelís, e permitiron que voluntarios vindos de todas partes do mundo e ulpanistas fosen parte do Estado durante un determinado período de tempo. Con todo, tamén grazas ás políticas do Goberno de dereita, os kibbutzs están a converterse nun unha sociedade privatizada. É difícil continuar cun modo de vida socialista nun Estado capitalista e no actual sistema internacional, pero as razóns da privatización tamén se atopa nos cambios da ideoloxía do kibbutz nos últimos anos. O Estado de Israel está agora totalmente establecido, desenvolveuse durante décadas converténdose nunha potencia rexional, cun corpo militar forte e as fronteiras moito mellor defendidas que na época anterior ao 67. Os kibbutzs xa non son esenciais para asegurar o Estado. Este motivo xerou unha perda de motivación, esquecendo os seus principios de igualdade, e empezando a demandar bens de luxo que os kibbutz ven na televisión e en internet. Moitos kibbutzs víronse arrastrados por esta corrente capitalista e a perda de valores ideolóxica, decidíndose a privatizarse. Non é o caso dos kibbutzim ricos e severos no seu sistema socialista; tales como: Maagan Miguel ou HaEmeq Mishmar, onde os kibbutzniks están moi contentos cos beneficios económicos, e nunca privatizarían o seu kibbutz.

- Algunha vez tivo unha mala experiencia nalgunha fronteira con Israel por ser musulmán? Podes darnos detalles?

- Como moitos outros, por suposto, tiven malas experiencias na fronteira con Israel, pero dubido de se era por ser turco ou musulmán. Estou bastante seguro de que eu non encaixaba nun perfil de risco. Son laico, recibín a bolsa do Goberno israelí. Desde a miña infancia a miña familia e eu tiñamos amigos xudeus, e nalgúns casos manteño unha postura prol-israelí no conflito con Palestina. Con todo, todos eses feitos non teñen ningunha importancia para a seguridade da fronteira israelí. Fóra da miña última viaxe, en todos os voos de entrada e saída cara ao aeroporto Ben Gurion, tiven que pasar polo menos tres horas de interrogatorio. Ao entrar no país todo o tempo teño que esperar horas sen nin sequera darme explicacións. Eu entendo que se un é interrogado durante horas, sentado nunha cadeira e incómoda cadeira, para que finalmente apareza unha señora co teu pasaporte dicindo "benvido a Israel", non é unha experiencia acolledora en absoluto. Ao saír de país, a situación é moito peor. A maioría das veces fun interrogado por novos soldados, soberbios e arrogantes, que están alí só para satisfacer os seus egos desprezando aos interrogados, en lugar de asegurar as fronteiras de Israel. Sempre estou suxeito a unha investigación profunda; o que significa que teño que espirme nun cuarto moi pequeno e esperar vestido só coa miña roupa interior, mentres o resto é analizada. Unha vez tiven que esperar nunha cabina diminuta con tres gardas de seguridade sentado en roupa interior. Despois de esperar durante unha hora, un supervisor achegouse e dixo que ?atopouse material moi perigoso nos pantalóns polo que non era posible voar con eles". Insistín para que repetisen a análise. Dez minutos máis tarde recoñeceu que houbera un erro traéndome de volta os meus perigosos pantalóns perigosos, e puiden viaxar sen máis problemas. Se non había nada perigoso, por que teño que estar diante de tres oficiais durante tanto tempo nunha habitación tan pequena? A maioría das veces nin sequera permítenme voar coa miña carteira e o meu teléfono móbil. Só podo levar o diñeiro e o pasaporte.

- Normalmente a xente pensa que os musulmáns están en contra de Israel, pero vostede está a favor. Pode explicar o por que?

- Eu non son nin prol-israelí, nin prol-palestino. Nalgúns casos, defendo a Israel, e noutros, os dereitos dos palestinos. A batalla que se libra nestas terras é unha batalla pola posesión da terra, non é un conflito pola relixión, a diferenza dos argumentos da parte palestina. Por exemplo, defendo a idea de que o famoso muro axudou a Israel a contrarrestar os ataques terroristas. Creou un control eficaz das fronteiras. Pero ao mesmo tempo, opóñome á ruta da parede. Debe estar estritamente baseada nos límites establecidos no tratado pre-67 das fronteiras. Con todo, están a perforar Cisxordania en moitas partes que non deberían, como Ariel. Á parte de ser un musulmán estou a tratar de analizar o conflito como un espectador. O imperio turco gobernou esas terras durante mil anos sen ningún problema. En tempos da dinastía Seljuk, século XI, Palestina é conquistada. Non houbo derramamiento de sangue, nin violencia relixiosa. Xudeus e musulmáns conviviron pacíficamente cando se loitou contra os exércitos de Napoleón. Pero agora que os turcos están fóra grazas aos esforzos comúns de árabes e británicos en 1917 é máis intelixente que só xoguen o papel de espectadores e que non sexan un partícipe activo no proceso de de paz. Non hai necesidade de arrastrar a Turquía ao pantano de Oriente Medio. Ademais, tendo en conta as ideas e o contexto político da sociedade turca, non se deben comparar as súas opinións coas doutros musulmáns xa que a súa identidade étnica e a súa historia son moi distintas á dos países árabes.

- Que opina do chamado dereito ao retorno do pobo palestino?


- Os palestinos que foron expulsados das súas terras deberán recibir unha compensación nun posible acordo de paz, probablemente financiada pola ONU. Con todo, o dereito ao retorno simplemente non é posible e non é realista. Se todos os palestinos regresasen ás terras que tiñan antes de 1948, no mellor dos casos cambiaría a demografía do Estado de Israel, co 50% de poboación árabe, non xudía, o que sumiría Israel nunha profunda crise demográfica que sen dúbida desembocaría nunha nova guerra civil. A integración dos palestinos na sociedade israelí, se se lles concedese o retorno, sería imposible. A súa maneira de vivir, a súa mentalidade, a súa vida social.  Todo o que podamos imaxinar é moi diferente entre estas dúas sociedades. Hoxe en día os árabes de Israel están integrados e conviven pacíficamente, pero os recentemente chegados volverían cheos de rabia, e talvez algúns radicais traerían a idea da vinganza. A ira contra os xudeus forma parte do trauma elixido, como dicimos en psicoloxía política, que mantén aos palestinos deportados unidos, e se regresan os resultados poden ser moi violentos. Deben recibir unha xenerosa, e deben construír a súa vida en novos países. Con todo, as razóns que expuxen nunca deben aplicarse aos palestinos que foron deportados da Cisxordania anterior a 1967. Todos os palestinos que viven en Cisxordania deportados pola forza teñen dereito a regresar ás súas terras, custe o que custe, e debe estar detallado nun acordo de paz.

- Podes mencionar os clásicos estereotipos que Europa esgrime acerca dos musulmáns?

- Os estereotipos clásicos que os europeos teñen sobre os musulmáns son moi negativos. En primeiro lugar, cren que todos os musulmáns son árabes; que os turcos, indonesios, paquistanís, circasianos? falan e escriben en árabe. Non diferencian entre islam e mundo árabe. O islam é unha relixión, mentres que os árabes son un grupo étnico, pero a maioría dos europeos son demasiado ignorantes ou incultos para coñecer esta información tan básica. Estiven moitas veces en Europa e preguntáronme se os turcos temos alfabeto árabe, ou se utilizamos os camelos como medio de transporte. Outra cousa é cando digo que son relixioso e comezan a mirarme coma se fose un talibán de Afganistán ou un wahhabita de Arabia Saudita. É absolutamente ridículo. Bosníacos, turcos, circasianos e moitas outras nacionalidades están a vivir unha vida laica. Sen diferenzas entre un musulmán turco ordinario, e un cristián europeo.

- Cal é a reacción dos seus amigos musulmáns cando lles comenta que vive en Israel?

- Os meus amigos non árabes móstranse moi interesados. Fanme unha infinidade de preguntas. Eles están ansiosos de sabelo todo acerca de Israel, da sociedade israelí. Con todo, algúns árabes que non son cidadáns israelís puxeron en cuestión máis dunha vez por que me decidín a estudar en Israel.

- Algunha vez recibiu insultos ou ameazas doutros musulmáns por vivir en Israel?

- Por suposto que non. A menos que esteas a falar cun wahabí ou outra fracción radical. A xente non che insulta por tomar decisións persoais no mundo musulmán. No Corán está escrito: "A súa relixión é para eles, a túa é para ti". Se tomas unha decisión pode ser criticada, pero nunca ser inxuriado por iso.

- Que pensas acerca das persoas ortodoxas e a recente protesta en defensa dos dereitos das mulleres?

- A diferenza do que a maioría pensa dos israelís, os xudeus ortodoxos son xeralmente persoas moi pacíficas e moi amables. O seu código de vestimenta pode ser estraño para os demais, e mesmo dar medo a outros, pero até agora sempre vin bondade neles. Sen excepción, todos os xudeus ortodoxos detéñense ao ver a alguén facendo auto-stop, non importa onde e cando. A maioría deles fan todo o posible para axudarche. Do mesmo xeito que algúns cristiáns e musulmáns. Por suposto, entre os xudeus ortodoxos hai fraccións radicais, pero son moi poucos. Os acontecementos ocorridos en Beit Shemesh son realmente graves, pero a sociedade israelí mostrou a súa total solidariedade cos dereitos das mulleres neste caso. Os xudeus ortodoxos tamén sofren estereotipos negativos, como que non son intelixentes, que son perezosos, que pegan ás súas esposas, etcétera. Son cousas moi comúns que se poden ouvir. Pero non hai ningunha diferenza con respecto aos prexuízos negativos aos que teñen que enfrontarse os musulmáns, encerrando a unha sociedade enorme e variada en tres palabras. Paréceme inmoral.

- Que mensaxe queres enviar que as persoas que lean esta entrevista?

- Non deben crer o que escoitan nos medios de comunicación. Se só escoitan os medios de comunicación palestinos poderíase pensar que centos deles son torturados ou asasinados na vida diaria. Se só escoitan medios de comunicación israelís de dereita poderíanse pensar que a maioría dos árabes se están preparando para exterminar aos xudeus e enterrar a Israel. Se escoitan os medios de comunicación europeos só leran as represalias do exército israelí en Gaza ou Cisxordania, pero nunca se poderán escoitar os centos de foguetes que caen sobre Israel, case sempre lanzados desde Líbano ou Gaza. Se aqueles que están interesados en Israel non teñen a oportunidade de vir a Israel (e a Palestina), recoméndolles seguir os medios de comunicación alternativos, foros de internet, ou os medios de comunicación de esquerda en Israel e Palestina.

Comentarios