O kibbutz bate un record


Haaretz informa hoxe que a poboación dos kibutzim conta actualmente con aproximadamente 141.000 residentes, e é o maior índice xamais rexistrado. Trátase dun aumento significativo desde 2004, cando a poboación era duns 115.000 residentes.

Baseándose nestes datos, a poboación do kibbutz provén na súa maioría da periferia -máis do 70% vivía en localidades do norte e o sur. Unha quinta parte dos residentes non son membros -a maioría deles son residentes das vilas e pobos anexos ao kibbutz, ou persoas que alugan apartamentos. Segundo o secretario do Movemento Kibbutziano, Zeev (Velvel) Shor, "Nos últimos anos unha revolución demográfica produciuse nos kibbutzim, a marcha de xente detívose, ingresa máis xente que a que sae, o oposto ao que caracterizou aos anos de crises". "A xente busca calidade de vida, vivir xusta e equitativamente nunha contorna rural, e pór en práctica os sistemas de apoio e solidariedade mutuo", dixo o secretario. A absorción ocupa un lugar central nos últimos anos na vida do kibbutz, resulta que o 86% dos kibbutzim absorben novos membros. O 60% dos kibbutzim din recibir a "mozos" e "poboación externa". O 26% recibe só novos, mentres que no 14% dos kibbutzim, non funciona en absoluto a vía de absorción. O total de ingresos dos kibbutzim no ano 2010 ascendeu a preto de 30.0000 millóns de dólares. A utilidade bruta ascendeu a dez mil millóns de dólares, o mesmo que para o ano 2009. Os ingresos proveñen da industria, a agricultura, o turismo e o traballo. A desagregación dos ingresos mostra que a industria é o ingrediente principal. 250 empresas industriais tiveron maiores ingresos, elevados a 20 millóns de dólares. Compoñen o 72% das fábricas na periferia, e empregan 30.000 empregados. Dacordo con algúns informes a produción industrial dos kibbutzim de Israel equivale a aproximadamente o 7% do total das vendas globais, e ao redor dun 9% da facturación total das exportacións. O crecemento demográfico -especialmente das familias novas con fillos- produciu a reconstrución de xardíns de infantes. Os datos mostran que nos kibbutzim máis do 20% da poboación son nenos até 18 anos e soldados en servizo.

Comentarios