Boicot pro-palestino contra Carod-Rovira en Galiza


BDS-Galiza, a asociación que promulga o boicot aos produtos e profesionais de orixe israelí, ven de iniciar unha sorprendente campaña para promovér a cancelación da próxima conferencia do ex Vicepresident de Catalunya, Josep-Lluis Carod-Rovira na cidade de Ourense, o próximo xoves día 15 de marzo, onde, convidado pola asociación cultural "A Esmorga", dará unha conferencia sobre a construcción nacional de Catalunya. O boicot fomentado por BDS-Galiza contra Carod-Rovira estaría fundamentado, según a propia páxina web desta asociación, nunha suposta simpatía do político catalán co Estado xudeu.
VER NA SEGUINTE LIGAZÓN A INFORMACIÓN DESTA LAMENTÁBEL ACCÍÓN CENSORA DOS NOSOS TALIBÁNS PARTICULARES:

Comentarios