Pola vosa liberdade e a nosa

Por José Luís Prieto*

Os xudeus que combateron na Guerra provocada polos fascistas e a extrema dereita contra o sistema democrático nado coa Constitución de 1931, a propagandísticamente denominada "Guerra Civil española", fixérono unicamente no bando constitucional, fundamentalmente a través da Compañía Naftalí Botwin das Brigadas Internacionais, a nº.2 do cinco do Batallón Palafox, que á súa vez foi unha unidade de primeiro a 150ª e finalmente a XIII Brigada Internacional. Estaba composta por xudeus polacos, franceses, belgas, nacidos no futuro Israel, gregos, alemáns e españois, coa oposición do Komintern, contrario a unidades militares étnicas, e a súa lema era "Pola vosa liberdade e a nosa". Tiña un himno propio, "Der March der Botvin-soldaten", composta por Olek Nuss, quen sobreviviu á contenda española pero foi executado polos nazis en Francia; e o seu propio xornal, "Botwin", en yiddish -lingua na que no territorio baixo control do Goberno lexítimo desde antes distribuíase o xornal "Frayhayts Kemfer"-. O seu ánimo combatente, a pesar dos adversos resultados bélicos, fixéronlles merecedores do apelativo "Dei royte teyvelonim", (os diaños vermellos). Na súa Declaración fundacional, esta compañía manifestaba:
"Todos nós, antifascistas, sen distinción de nacionalidade ou conviccións políticas, estamos firmes na nosa convicción de loitar duramente contra o fascismo, o racismo e o antisemitismo; de esforzarnos por liberar ao pobo de España e á humanidade da bestialidade fascista e a escravitude. Os antifascistas de todos os países asístenvos nesta loita pola vosa liberdade e a nosa. Xunto aos voluntarios das Brigadas Internacionais, e en especial os da Brigada Dombrowski, os voluntarios xudeus de distinguiron polo seu heroísmo, o seu espírito de loita e a súa devoción por combater ao fascismo. En Madrid, Guadalajara, Brunete e Zaragoza, alá onde a nosa brigada atopásese, loitou sempre contra o inimigo mortal da humanidade: o fascismo. Os voluntarios xudeus sempre estiveron en primeira liña, dando exemplo co seu heroísmo e conciencia anti-fascista".
O compromiso da comunidade xudía coa lexitimidade democrática naquela guerra, á parte do apoio material que enviaba desde todo o mundo, reflectiuse no papel protagonista dun deles, Gershon Dua-Bogen, quen fora Secretario Xeral do Partido Socialista dos Traballadores de Israel, como comisario das Brigadas Internacionais na súa sede albaceteña. E a maioría dos Corpos Médicos das Brigadas eran xudeus. Moitos xornalistas do xornal yiddish parisiense "Naye Presse" marcharon á fronte español a combater contra o fascismo. De feito, a última baixa das Brigadas Internacionais foi dun dos "diaños vermellos", Haskel Honigstein, quen recibiu un funeral de Estado por parte do Goberno constitucional de España. Namentres, as forzas golpistas contaron co brutal apoio de entre 80.000 e 100.000 estranxeiros musulmáns, encadrados fundamentalmente nas Forzas Regulares de indíxenas do protectorado que xa axudara no cruel sufoco das revoltas de Asturias de 1934, e que durante a posterior guerra española e o posterior aniquilamiento da Resistencia dos "maquis" tiñan recoñecido o "dereito de pillaxe" co monstruoso exercicio, caracterizado por violacións e femicidios crueis, como o que retratou a longametraxe "Libertarias" dirixido en 1996 por Vicente Aranda. Aquel colectivo foi recompensado coa elevación do seu cruel pero laureadísimo mando marroquí Mohamed Ben Mizziam Bel Kasem a Comandante Xeral de Ceuta e despois até Capitán Xeral de Galicia unha vez terminada a contenda Franco, en 1937, manifestou:
"A nosa guerra é unha guerra relixiosa. Nós, todos os que combatemos, cristiáns e musulmáns, somos soldados de Deus e non loitamos contra homes, senón contra o ateísmo e o materialismo".
"Soldados de Deus" (Alá, en árabe) que loitan contra o ateísmo e o materialismo. Tamén pode dicilo con absoluta normalidade, e seguro que así foi, calquera propagandista de Hamás ou Al Qaeda.
Así, do mesmo xeito que daqueles de cuxa memoria me considero codepositario, as vítimas do franquismo, tamén me identifico con quen as últimas décadas son polas mesmas razoes vítimas do integrismo islamita. Considérome un daqueles e destes, porque comparto a súa sorte.

Son de esquerdas. Aínda que non son ateo, tampouco católico e, desde logo, belixerante contra a doutrina emanada dos campos abonados polo episcopado español que historicamente, mesmo desde antes do seu sustanciación formal, lastrou o desenvolvemento de España, o nacional-catolicismo, que afunde as súas orixes mitolóxicas nos Reis Católicos; aqueles que perseguiron á importantísima comunidade sefardita que aquí vivía até así expulsar á elite intelectual das coroas de Castela e Aragón polo patético e vergonzante capítulo do inexistente Santo Niño de La Guardia. España é o país do "non son racista, pero", e aínda que iso do antisemitismo parécenos algo tan alleo como é só de nazis, forma parte do noso pouso xenético. Até quen considerándose cristiáns ou católicos só "de base" e alleos á súa Xerarquía, e incluso quen se din ateos ou agnósticos no noso país, abónanse maioritaria e alegremente, aínda que sexa de modo tácito, á teoría clerical do "pobo deicida", fonte de modernas elaboracións mentais sobre supostas confabulacións xudeo-masónicas. Á vista da edición alemá de 1872 do Manifesto Comunista, sobre todo do seu Prefacio, subscribo o marxismo ("cuxo supremo e constante fin consistía na destrución de todos os Estados nacionais non xudeus", segundo Adolf Hitler) e, así, adhírome por unha das súas ramas ao gran tronco filosófico do materialismo. Son o que podería concretarse como socialista libertario. En "A miña loita", escrito cara a 1925, Hitler refírese do seguinte modo ao socialismo e ao Partido Socialdemócrata dos meus compañeiros alemáns:
"[?] advertín a vinculación existente entre esa doutrina destrutora e os trazos característicos dunha raza que fora até entón case descoñecida para min. A comprensión dos xudeus constitúe a única clave para interceptar os propósitos interiores, e por tanto reais, da socialdemocracia. Comprender a esa raza equivale a levantar o veo das falsas concepcións acerca dos fins e designios deste partido, para que os desatinos do marxismo xurdan xesticulando do medio das nubes e a néboa na que os ocultaban as frases socialistas".
E dicir: o odio aos xudeus orixinóuselle no que previamente tiña cara ao marxismo socialdemócrata, cara a nós os socialistas. Ou que se fixo antisemita a fuer de antimarxista. E continúa, para explicar a formación da súa psicopática obsesión:
"Funme apoderando de todos os libelos socialdemócratas que caían ao alcance da miña man, e busquei o nome dos seus autores; máis nada que xudeus. Estudei o nome de case todos os dirixentes, a maioría dos cales pertencían igualmente ao "pobo escollido"; así se tratase de membros do Reichstag, de secretarios de sindicatos, de presidentes de organizacións ou de axitadores rueiros, por todas as partes ofrecíase o mesmo cadro sinistro. Os nomes Austerlitz, David, Adler, Ellenbogen, etc., vivirán sempre na miña memoria. Unha cousa comprendín entón con claridade: a dirección do partido, con cuxos defensores secundarios tiña eu disputado agriamente por espazo de meses, achábase case de maneira total en mans dunha raza estranxeira, pois, para a miña satisfacción íntima, coñecín finalmente que o xudeu non era alemán". Para Hitler, a socialdemocracia como organización e o socialismo como ideoloxía eran ferramentas marxistas feitas á medida dunha sorte de conspiración xudía para a súa dominación do mundo, co seguinte orzamento esencial:
"A doutrina xudía do marxismo rexeita o principio aristocrático presente na natureza, e en lugar do eterno privilexio da forza e a enerxía, coloca a masa numérica e o seu peso morto. Desta sorte, nega o valor do mérito individual e combate a importancia da nacionalidade e a raza, privando así á humanidade de todo o que significan a súa existencia e a súa cultura".
Muhammad Amin al-Husayni era o líder político dos musulmáns que vivían no territorio do Mandato Británico de Palestina, condición á que engadía o seu liderado relixioso co título clerical de Grande Muftí de Xerusalén. Tras dirixir matanzas de xudeus en Oriente Próximo, co inicio da II Guerra Mundial púxose a disposición de Hitler, a quen alentaba para que o exterminio de xudeus ampliásese aos territorios ocupados máis aló do "espazo vital alemán", residindo en calidade de invitado en Berlín até a caída do réxime nazi. Desde a capital do III Reich implementou, mediante a organización e o recrutamento dos seus mercenarios, a 13ª División de Montaña SS Handschar das Waffen-SS, que caracterizouse pola particular crueldade coa que actuou nos Balcáns, centrándose en combater á Resistencia antifascista liderada polo marxista iugoslavo e máis tarde mariscal Josip Broz, "Tito", O líder político dos xudeus que vivían no territorio do Mandato Británico de Palestina, pola contra, era un sindicalista socialista. O Estado de Israel foi proclamado por el, David Ben-Gurion, aínda que provisional primeiro Xefe de Estado e en calquera caso primeiro e varias veces Xefe do Goberno de Israel. Foi un dos fundadores en 1920 para o territorio do entón Mandato Británico de Palestina do Histadrut, sindicato irmán da UXT socialista en Israel até a actualidade. Aglutinou nun Partido Laborista unificado as distintas organizacións políticas socialistas sionistas. Foi, en definitiva, o equivalente alí, en certa maneira, ao noso Pablo Iglesias. De feito, con el e a través del co sionismo socialista, o Estado de Israel foi e foi a primeira, e quizá a única, experiencia práctica de socialismo democrático, representado polos kibbutz que durante décadas foron un modelo de colectivismo admirado polos socialistas demócratas de todo o mundo. Ao constituírse, en 1948, o Estado de Israel tivo contactos diplomáticos con todos os Estados soberanos excepto a España franquista (Alemaña non recuperaría a súa soberanía até o ano seguinte) para establecer relacións internacionais baseadas no recoñecemento recíproco. Houbo que esperar á morte do noso tirano e non a un Goberno de dereitas, como tal deudo daquel, senón ao seguinte Goberno de esquerdas, co PSOE, para o establecemento de relacións diplomáticas entre ambos os Estados. Israel foi dos poucos Estados membros que votou contra a Resolución 386(V) da Asemblea Xeral das Nacións Unidas de 4 de novembro de 1950 pola que, á calor da Guerra Fría e co apoio de todo o bloque árabe, retiráronse as sancións internaciones impostas ao réxime de Madrid por establecerse coa axuda das forzas militares da Alemaña nazi e a Italia fascista. Existe un antisemitismo, latexante ou rezumante, co que convivo na esquerda española, non exactamente, é necesario aclarar. Non en toda a esquerda española dáse ese antisemitismo. Como españois gravóusenos, independentemente da nosa ideoloxía e a nosa militancia, a todos, xeración tras xeración, a propaganda antisemita do nacional-catolicismo e, por tanto, irradiada desde a extrema dereita española, independentemente da súa denominación, o estadio da súa evolución e, por tanto, da súa influencia. España é un país moi permeable a teorías conspiranoicas, como recentemente, tras o 11-M, puidemos comprobar. Cando non se produce o devir que algúns consideran ?natural? dos acontecementos, hai unha forte tendencia a atribuílo a "trampas". Só polas "trampas" dunha conspiración xudeo-masónica-comunista España non ocupaba o lugar imperial que lle correspondía no concerto de nacións cando o Caudillo foi posto pola Providencia á fronte do noso destino histórico. O pobo xudeu é moi susceptible de ser embarrado en teorías conspiranoicas. Foi capaz de manter a súa identidade fronte a todas as adversidades en todas partes e en todos os tempos, como, desde hai moito menos tempo a masonería. A súa identidade foi canalizada a través dos seus propios símbolos, dos seus propios rituais, da súa propia linguaxe, da súa propia lonxitude de onda comunicacional, da preservación da súa propia Historia? e todo iso, baixo a lupa do prexuízo, pode ser facilmente manipulable. O pobo xudeu pode ser unha boa escusa. En 1844, cando Karl Marx non cumprira aínda os seus 26 anos de idade, é dicir, moito antes da miña queridísimo Prefacio de Marx e Engels á edición alemá de 1872 do Manifesto Comunista, aquel escribiu un breve opúsculo intitulado "Da cuestión xudía". No mesmo, do que aquí vén ao caso, viña dicir que a emancipación debía ser a do conxunto da clase obreira, case afeando ao incipiente e primitivo sionismo socialista que con Moses Hess coñeceríase como tal, para o que pola súa banda o pobo xudeu á parte de contribuír á emancipación da clase obreira tamén tiña como tarefa pendente a súa propia liberación nacional. Desde ese inmaturo marxismo, inmaturo pero exaltado polos comunistas, negábase ao pobo xudeu, polo mero feito de estar catalizado por unha Historia relixiosa, o dereito de autodeterminación que se lle recoñecía a outros pobos. Cando o dereito de autodeterminación, segundo a terminoloxía moderna do dereito internacional público, recoñéceselle ás nacións oprimidas sen Estado. E o pobo xudeu constitúe unha nación, e precisamente a súa opresión cesou cando se dotou do seu propio Estado independente. Certa esquerda é antisemita porque lle nega a ese pobo o que recoñece a outros, quedándose ancorada no primeiro e inmaturo marxismo. E en España, esa esquerda actúa ademais imbuída por décadas de propaganda nacional-católica e de permeabilidade cultural á conspiranoia. E si: A irracionalidade antisemita alimentouse dos erros dos sucesivos Gobernos de Israel desde que nos anos 70 decaeu o sionismo socialista. Canto máis se afasta o Estado de Israel da súa orixe socialista, máis difícil fáisenos manter a súa posición como unha das bandeiras da esquerda democrática. Sirva esta reflexión de peche a este artigo.
O Estado de Israel, ao nacer da Resolución 181 de 29 de novembro de 1947 da Asemblea Xeral das Nacións Unidas, é un produto do dereito internacional. Na súa virtude, debe canalizar a súa existencia dentro do dereito internacional. Aquela Resolución, auténtica Constitución de Israel, é tamén a Constitución dun Estado árabe co seu propio territorio distinto á actual Xordania dentro do territorio do antigo Mandato Británico de Palestina. E é tamén a Constitución da rexión da cidade de Xerusalén cun status provisional propio fóra de imposicións dun e outro lado.
*José Luís Prieto. 1973. Avogado. Blogger desde 2002 (jlprieto.net). Militante de UGT desde 1989 e do PSOE desde 1991. Adscrito á corrente Iquierda Socialista.

Comentarios