Marcelo Birmajer: que significa Israel para min?


Marcelo Birmajer
.
Israel é, para min, garantía de que podo defender a miña vida e a miña liberdade, e a vida e a liberdade dos meus, e dos inocentes en xeral. Israel é un milagre que ningunha explicación racional, xeopolítica ou filosófica pode abarcar. É un milagre que tampouco pode explicar a relixión. É tan parecido a un soño, que mesmo os seus fundadores buscaron modos de subvalorarlo, para poderllo crer. Israel para min é o meu avó Trau, cuxa primeira filla e primeira esposa puideron ser salvadas de existir Israel dez anos antes. Israel, para min, é a beleza en estado puro. Israel é a única entidade á que podo relacionar coa palabra amor, coma se amase a unha persoa, unha muller ou un fillo. Israel é o triunfo do ben, da verdade e da vontade. Israel é unha declaración de protesta e de amor, ao mesmo tempo, respecto de Deus. Israel é o froito varias veces milenario dun pobo de dura cerviz. Israel é insolencia, desenvoltura, liberdade. Israel é o lugar ao que queriamos chegar cando saímos de Exipto. Israel é a mellor forma de relación entre xudeus e xentiles. Israel é o lugar onde dúas mulleres semiespidas camiñan da man antes e despois de vestir un uniforme e realizar rutinas militares e ninguén lles pregunta de onde veñen nin onde van os seus corazóns. Israel é Ariel Sharón, bendito sexa; Golda Meir, Moshé Dayán, Itzak Rabin, Shimon Peres, Abba Eban, e outras tantas personalidades: é o país que deu máis cantidade de Churchills por quilómetro cadrado. Israel é falafel, shawarma, bureka e todas as combinacións de mollos de froita que poidan caber na Arca de Noé. Israel, para min, é o Paraíso: o único no que creo. Pero como tamén son un home político, enumerarei algúns dos motivos racionais e compartibles, comprobables, do seu éxito:

O sionismo é moito máis que o movemento de liberación do Pobo Xudeu, pero, para polo na perspectiva dos séculos XX e XXI, resúltame cómodo e atinado chamalo, tamén, o movemento de liberación nacional do Pobo Xudeu.

O sionismo é o único movemento de liberación nacional do século XX que chegou como unha organización democrática ao poder, en maio de 1948, e que se mantivo democrático, mesmo no medio da ameaza permanente que representan as súas nacións veciñas. Sesenta e tres anos leva xa séndoo.

O sionismo é un dos poucos movementos de liberación do século XX que distribuíu a riqueza, eliminou o analfabetismo e socializó a saúde e a vivenda. É un dos poucos movementos de liberación que realmente outorgou á súa poboación un nivel de vida, tanto no económico como no social, ontológicamente superior ao que esa mesma poboación tiña antes da creación do Estado de Israel. Quero recalcar unha vez máis que é o único movemento que logrou estes avances por medio da democracia.

O sionismo foi a resposta máis humana, e máis que humana, ao inferno nazi: en Israel, os sobreviventes, parentes e descendentes dos sobreviventes e mortos de e na Shoah puideron reencontrar a súa humanidade. O sionismo é un do movemento de liberación que, dinámicamente, máis vidas civís salvaron no século XX. Moitas vidas civís perdéronse polas guerras e os actos terroristas que os exércitos e os terroristas árabes, europeos e asiáticos libraron contra Israel; pero as vidas que se salvaron polo só feito da existencia de Israel cóntanse por millóns hoxe e son incontables a futuro.

O sionismo alentou a creación dos kibbutzim, o único experimento comunista liberador e non represivo e non sanguinario do século XX.

O sionismo é o único movemento de liberación, e o único movemento político na historia da humanidade, que transportou voluntariamente a persoas de pel negra -desde Etiopía- cara a dentro das súas propias fronteiras en forma masiva, para liberalos da opresión e a pobreza, en contraste co ocorrido nos mundos occidental e árabe, que só os transportaron, en condicións aberrantes, durante séculos, para esclavizarlos.

O sionismo é o único movemento de liberación do século XX que converteu ás persoas árabes en cidadáns con dereitos civís e políticos. É o único movemento de liberación do século XX que permitiu aos cidadáns árabes votar libremente en eleccións a primeiro ministro, formar os seus propios partidos políticos e expresar libremente as súas opinións.

O sionismo é o único movemento de liberación do século XX que propuxo concretamente, co poder para logralo, un Estado palestino, en canto a dirixencia palestina acepte a existencia do Estado de Israel como Estado xudeu. Nin Exipto nin Xordania, nos 18 anos en que dominaron a Franxa de Gaza e o West Bank, propuxeron nunca, xa non un Estado palestino, senón un mínimo de democracia, de autonomía, nin sequera unha universidade autónoma. O sionismo é o único movemento de liberación do século XX que mellorou o nivel de vida dos palestinos que vivían na Franxa de Gaza e o West Bank.

O sionismo é unha fonte permanente de revitalización cultural, científica, de liberdade e humanismo, que non só beneficia ao Pobo Xudeu, senón que estendeu os seus adiantos a toda a humanidade. De non estar o Terceiro Mundo dominado por gobernos autoritarios, corruptos e antisemitas, o sionismo podería levar a cabo o intento -sempre derrotado polos antisionistas- de imprimir dinamismo á agricultura dos máis pobres países africanos e do Terceiro Mundo en xeral.

O Estado de Israel, como Estado, cometeu tantos erros como calquera outra verdadeira democracia occidental, e ningún peor. Pero o sionismo segue sendo hoxe un dos maiores acertos, humanista, pluralista e verdadeiramente progresista, dos xudeus, desde a caída do Segundo Templo.

Comentarios