O kibbutz. Historia, realidade e cambioEL KIBBUTZ. HISTORIA, REALIDAD Y CAMBIO


Autor: Leonardo Rosenberg
ISBN 84-7213-112-2


411 páxs.
21 euros


Este é un estudo interdisciplinario e de campo sobre a vida nun kibbutz; nel analízase preferentemente a situación da persoa na súa vivir cotián, pero axustando á vez o eixo da actuación humana ao concepto xeral da estrutura; é dicir, por unha banda, o que é e como é o kibbutz e, polo outro, que pensa e que sente a xente que alí mora. Para iso, o autor emprega diversas ferramentas de investigación, tales como: a observación activa e non participativa, a nota de campo, a entrevista formal e informal, e o cuestionario como medida socioeconómica de fiabilidade e validación


Publicado en Israel e distribuido no Estado español por Ediciones Certeza (Zaragoza)


Pedidos: 976 272907 ou no correo certeza@certeza.com

Comentarios