A raíz do conflito


Por Ari Shavit
Haaretz - 13.10.2010
.
A esixencia de recoñecer a Israel como o Estado-nación do pobo xudeu é lexítima. Hai sete razóns para iso.
.
Primeira razón: É por iso polo que nós viñemos e estamos aquí. O obxectivo supremo do sionismo como movemento de liberación nacional é que na Terra de Israel o pobo de Israel teña o seu fogar nacional recoñecido pola lei das nacións. Todos aqueles que non crean no dereito de autodeterminación do pobo xudeu son racistas. Aqueles que non comprenden que o fogar nacional do pobo xudeu debe ser recoñecido internacionalmente son uns tolos e uns idiotas. Sen o recoñecemento de Israel como o Estado-nación do pobo xudeu, a empresa sionista pendería dun fío.
.
Segunda razón: Este é o corazón ou a raíz do conflito. O conflito israelí-palestino derívase do feito de que durante un século, o movemento nacional xudeu e o movemento nacional palestino negáronse a recoñecerse o un ao outro. En 1993, Israel recoñeceu ao pobo palestino e os seus dereitos. Pero até o día de hoxe os palestinos non recoñeceron ao pobo xudeu e os seus dereitos. Ese é o gran fracaso dos Acordos de Oslo e o que interrompeu o proceso de paz desde o principio. Para que unha verdadeira paz prevaleza neste país, ten que haber paz entre a Estado-nación árabe dos palestinos e a Estado-nación xudeu de Israel.
.
Terceira razón: A avalancha deterase. Nos últimos 20 anos, un grave proceso estivo en marcha e desenvolvéndose. Mentres Israel continúa recoñecendo cada vez máis os dereitos dos palestinos, os dereitos dos seus propios cidadáns atópanse cada vez máis cuestionados e derrogados. As súas concesións ideolóxicas non van en beneficio de Israel, senón na súa contra. Cando o Israel de Ehud Olmert (as maiores concesións nunha oferta de paz iasraelí) vese menos lexitimado que o Israel de Yitzhak Shamir (o inmobilismo en estado puro), non existe ningún verdadeiro incentivo para seguir continuando por ese camiño. Só o recoñecemento de Israel como o Estado-nación do pobo xudeu deterá a avalancha e creará unha lexitimidade mutua, israelí e palestina.
.
Cuarta razón: Porase fin á demanda dun dereito de retorno. Os palestinos seguen reclamando o dereito a regresar aos seus fogares, aldeas e cidades dentro da soberanía de Israel, unha demanda cuxa satisfacción significaría a morte do Estado dos xudeus. Como a esixencia dun retorno está no corazón do espírito nacional palestino, non pode abandonala. Con todo, o recoñecemento de Israel como a Estado-nación do pobo xudeu pode liberar a ambas as partes da trampa: equilibrarase e freará esa demanda e neutralizarase a súa natureza explosiva.
.
Quinta razón: Haberá un punto de inflexión na conciencia do mundo árabe musulmán. A razoable relación que hoxe existe entre Israel e os países árabes moderados está na corda frouxa. Estes países aceptan a Israel como un feito, pero non como unha entidade lexítima. O recoñecemento de Israel como o Estado-nación do pobo xudeu deixará claro aos habitantes de Marrakech, Alexandría e Bagdad que Israel non é un implante externo temporal, senón unha parte inseparable do Oriente Medio. Os árabes deben de recoñecer a lexitimidade do estado xudeu soberano.
.
Sexta razón: As nosas relacións coa Europa cristiá poderán resolverse. A día de hoxe, Europa non resolveu o seu complexo xudeu. O recoñecemento de Israel como o Estado-nación do pobo xudeu tamén significaría o recoñecemento europeo da súa responsabilidade moral pola súa persecución dos xudeus durante séculos. O continente europeo, que practicamente diezmou ao pobo xudeu no século XX, aseguraríase así o dereito dese pobo á vida.
.
Sétima razón: Vainos tranquilizar. O desexo básico dos xudeus israelís é o seu desexo de posuír un fogar. O recoñecemento explícito de que Israel é o fogar do pobo xudeu reforzará a nosa vontade á hora de asumir riscos e saír dos territorios. Só o recoñecemento dun fogar nacional xudeu permitirá de forma rápida e pacífica establecer un fogar nacional palestino.
.
Un apunte final: A demanda de que Israel sexa recoñecido como un Estado xudeu non pode facerse sen o mantemento dun verdadeiro compromiso de Israel coma unha democracia. Esa demanda non pode ser solicitada dunha maneira racional por un estado representado por Avigdor Lieberman. Sen asegurar a plena igualdade de dereitos para o non xudeus en Israel, o Estado-nación xudeu non se sosterá.
.
Na actualidade, o goberno de Israel non pode esperar que os palestinos fagan o que lles require. Con todo, a comunidade internacional debe contribuír ao proceso de paz, clara e inmediatamente, cun recoñecemento de Israel como a Estado-nación do pobo xudeu. Dito recoñecemento podería acabar coa crise provocada pola conxelación da construción e relanzar un verdadeiro proceso de paz. Cando o proceso chegue a bo termo, unha demanda similar faríase aos palestinos. Os nosos socios para a paz deben entender que a roca ou fortaleza da existencia de Israel non é o túnel do Muro Occidental, senón a Estado-nación democrático do pobo xudeu. Ao final, non hai outra maneira: dous estados nacionais para dous pobos maltratados

Comentarios