Hai cen anos...Por Aharon Erlich

Hai 100 anos, mozos xudeus que chegaran a Palestina, a maioría proveninte de Rusia, no marco do que era a Segunda Aliá, ou sexa a segunda grande onda inmigratoria que chegou ao país, a principios do século XX, grupos que estaban guiados pola necesidade de crear unha capa de campesiños xudeus, ao que hai que agregar que a realidade con que se atoparon na Terra de Israel, non lles satisfacía en absoluto, xa que as colonias existentes dependían para a súa subsistencia da caridade da familia Rotchild e non era iso o que eles buscaban, chegaron á conclusión que era necesario desenvolver un novo tipo de asentamento, a aldea cooperativa ou o kibbutz, onde a propiedade sobre a terra traballada sería compartida por todos os membros e a comunidade provería de todas as necesidades aos seus membros en forma igualitaria para todos, mentres que os beneficios dos labores desenvolvidos reverterían en beneficio de todo o gupo humano que integraba o kibbutz.

Hai 100 anos, na mesma época, tamén inmigraron a Israel xudeus con certos recursos económicos, os cales non se dirixiron a traballar a terra, senón que se estableceron nas cidades de Eretz Israel e en especial en Yaffo, cidade que polo seu porto constituía a porta de entrada ao país. O número de obreiros xudeus era reducido, faltaban artesáns experimentados. Non era por conseguinte fácil atopar a man de obra xudía que as necesidades do traballo requirían. Todos estaban afeitos á man de obra árabe, barata, cómoda e resultaba difícil mudar este hábito. Para tratar de cambiar esta realidade, no ano 1909, nos arredores de Yaffo, nunha zona cuberta por ciénagas, botáronse as bases dun novo barrio xudeu. Foron estes os comezos de Tel Aviv, a primeira cidade xudía da época moderna na Terra de Israel.

Hai 100 anos foi fundado o primeiro kibbutz, Degania, no ano 1909 en terras do Keren Kayemet Le´Israel, ao sur do lago KinNeret. Foi o primeiro dunha moi longa lista e o primeiro antecedente dunha experiencia completamente inédita, que até o día de hoxe segue sendo un fenómeno fóra do común no mundo. Os primeiros asentamentos deste tipo recibiron o nome de kvutzá ou "grupo". Co tempo e a medida que o número de membros foi aumentando utilizouse o termo kibbutz ou "comuna". Actualmente existen ao redor de 279 kibutzim cun total de máis de 130.000 membros.

Hai 100 anos, os fundadores da cidade de Tel Aviv proviñan da cidade de Yaffo. Hoxe en día e a raiz do crecemento de Tel Aviv, Yaffo constitúe a parte sur de Tel Aviv, por iso o nome oficial da cidade é Tel Aviv-Yaffo.

Hai 100 anos e a través da súa historia, os kibbutzim convertéronse en verdadeiros baluartes no desenvolvemento de funcións vitais no campo da agricultura e da gandaría, no fomento de novos puntos de colonización, especialmente ao longo das fronteiras do país, na integración de novos inmigrantes e na educación da mocidade.

Hai 100 anos que Tel Aviv se converteu nunha das principais cidades de Israel. "A cidade que nunca descansa" resulta o apelativo máis exacto para definila, polo seu empuxe, polo seu desenvolvemento, por converterse nun dos lugares máis atractivos de Israel.

Hai 100 anos e durante a súa curta pero intensa existencia, o kibbutz foi cambiando, como todo grupo humano que se vai amoldando ás distintas circunstancias que lle toca vivir. Desa forma, co correr dos anos moitos kibbutzim foron reducindo os aspectos cooperativos no referente á comida, a vivenda, a retribución polo traballo, entre outros, para convertelos en aspectos de carácter individual ou particular.

Hai 100 anos que a cidade de Tel Aviv converteuse no verdadeiro barómetro da vida comercial e cultural de Israel, por ser o centro das actividades de non só de aqueles que viven nela, senón tamén dos que habitan todas as cidades que a circundan e que constitúen o Gran Tel Aviv.

Hai 100 anos que o kibbutz xurdiu e segue sendo un fenómeno humano moi especial e por sobre todo, un dos alicerces sobre os que se estableceu e desenvolveuse o Estado de Israel.

Hai 100 anos xurdiu a primeira cidade xudía en Israel e o primeiro kibbutz. As súas características, moi diferentes, pero tanto Tel Aviv como o kibbutz constitúen un capítulo destacado da moderna historia da Terra de Israel.

Comentarios