SÍNTOMAS DUN ISLAM INCOMPATÍBEL CON CATALUNYA


Por Àngel Colom*
.
O pasado 1 de decembro visitei, acompañado por outros responsables do Secretariado de Inmigració de Convergència, a cidade de Lleida para tratar temas relacionados coa inmigración. Unha das actividades do día (visitas a comercios rexentados por novos cataláns) tróuxome preto da mesquita "da rúa norteña" (como e coñecida); a mesquita en si (uns baixos, nesta mesma rúa) estaba pechada. Non tiña ningún tipo de interese -contrariamente ao que fago habitualmente- de entrar e de saudar os dirixentes do centro de culto e, aínda menos ao imam, que duns anos acá dirixe a pregaria nesta mesquita.
.
Sei que é 'salafista', unha corrente do islam rigorista e moi ultraconservador que obriga os seus seguidores a practicar un estilo de vida non acorde coa realidade da Catalunya e a Europa do século XXI. E isto notábase simplemente paseando pola rúa ou entrante nas tendas. Os homes ían case todos en 'djellabes' (que responde, a miúdo, aos criterios do pudor queridos polo islam tradicional) e a barba deixada,... como si me atopase a Bab al-Oued, en Alxer. Pero estabamos no centro de Lleida. Entramos a saudar xente aos comercios, mozas amables que xa falaban un catalán oportuno, iso si, todas con panos negros tapando os cabelos. Nun comercio de alimentación, uns clientes, tamén en 'djellaba' e barba descoidada, saúdannos á entrar, pero negan a man a unha rexedora da cidade que nos acompañaba. Reprócholle o xesto, non lle acepto as xustificacións que me coñezo dabondo e comunícolles que en Catalunya esta actitude de desprezo cara ás mulleres (eles dinme que é de respecto) non é de recibo. Son sinais. Pero preocúpome. Algo non estamos a facer bastante ben en Catalunya se deixamos que imams radicais prediquen a separación cara aos cataláns, impoñan xestos e valores que non son de aquí. E, mesmo, algúns tecen complicidades. En Lleida, o propio Concello socialista fai permanentemente a pelota a este imam e a esta mesquita (cedeullos, mesmo, un terreo para que poidan construír unha mesquita máis grande), tratando de atraer, a cambio de votos, os marroquís da cidade. Explícanme feitos destas complicidades perversas dos socialistas da Paeria con este imam salafista, escuro, perigoso, que considera que os cataláns somos impius e exhorta o afastamento por parte dos seus fieis.
.
O que vimos na rúa norteña de Lleida é un síntoma destas prédicas que queren separar a comunidade musulmá da contorna europeo, que consideran carente de relixión, despreciable,... síntoma de non integración, de peche en si mesmo. Síntoma tamén de imposición, polo medo e o control, dunhas ideas e duns valores medievais, estraños na Cataluny e na Europa de hoxe. Esta mesquita da rúa norteña e o seu imam (e seguramente moitos máis en Catalunya) predican un islam afastado dos valores europeos e loxicamente cataláns. E creo que isto non se pode permitir. Miramos, senón, o feito -afortunadamente illado- desta muller de Valls que un autoproclamado 'tribunal islámico' condenara á morte por adulterio. Pero afortunadamente os Mossos d'esquadra actuaron con celeridade detendo os supostos membros deste pseudo tribunal e protexendo esta muller.

.
Como me din a miúdo algúns amigos musulmáns, temos que velar que uns feitos illados non sirvan de argumento para criminalizar a toda unha comunidade. E teñen razón: o Islam é hoxe a segunda relixión de Catalunya e maioritariamente, está a definirse polo respecto dos valores da democracia. Estase 'inxertando' dos valores de aquí, de Europa, de Catalunya. É isto que algúns din 'euroislam', outros un 'islam catalán',... Durante estes últimos meses fun recibido en moitas mesquitas de Catalunya (Tarragona, Manresa -as dúas mesquitas-, Olot, Castelló d'Empúries, Arenys de Mar, Vilanova do Camí, Lleida -a mesquita do Casco Antigo-, Sabadell, ...) e podo afirmar que maioritariamente, os novos cataláns de confesión musulmá incardinan a súa fe nos valores do país que os acolle, son respectuosos da lei e intégranse en Catalunya, á súa lingua, a súa cultura e, mesmo, a un futuro nacionalmente libre (apoiando moitos deles ás Consultas sobre a independencia de Catalunya).
.
Dito isto, pero, como que hai síntomas da actuación de islamitas salafistas, do Tabligh, wahhabites,... hai que actuar con celeridade e contundencia. E previr. Non hai bastante rexeitando e condenando feitos como os que mencionei, cando se producen, senón que as institucións catalás teñen que poder expulsar de Catalunya (como pasa en Francia e noutros estados europeos) os que predican o odio a Occidente e á democracia nas mesquitas ou que instan a crear 'un emirato aparte' dentro de Catalunya, onde os musulmáns vivirían -na súa quimera fundamentalista- segundo as súas ideas e costumes máis fanáticas e integristas. Catalunya é un país de acollida. Sempre o foi. Pero Catalunya é un país cunhas Institucións, unhas leis e uns valores que teñen que ser respectados por todos os que vivimos aquí. En democracia
Publicado en NousCatalans.cat
* Àngel Colom é President do Secretariado de Inmigració de Convergència

Comentarios