EU TAMÉN ESPERO A GILAD SHALIT

Para asinar:

Cubrir de dereita a esquerda:

1. o nome completo

2. SPAIN

3. dirección de correo electrónico

4. confirmar

http://qualitest.net/shalit/

Comentarios