65 ANIVERSARIO DA REBELION NO GUETTO DE VARSOVIA


A rebelión no Ghetto de Varsovia

Mordejai Amilevich, lider da sublevación no Guetto de Varsovia.

Comentarios