MONOGRÁFICO DA REVISTA "RAIGAME".


A revista RAIGAME, que edita a Deputación de Ourense, dedica o seu número 11 monograficamente a tratar á presenza xudea na Galiza. Magnífico o traballo e parabéns a RAIGAME. A nosa Memoria Histórica fica incompleta e en débeda se non recoñecemos o legado, a pegada que a presenza secular no noso País deixou o pobo xudeu.
Podes desgargar a súa versión en formato pdf na seguinte ligazón:

Comentarios