A BOMBA NUCLEAR DO FANATISMO ISLÁMICO

"Ocidente só vai consentir na emerxencia dun Irán nuclear cando non teña outra opción, e as ventaxas rexionais de Irán sexan suficientemente fortes para lle permitir ter unha posición forte. A cuestión de Irán será resolta, non na mesa de negociaciacións senón nas rúas de Beirut e Bagdad".
(Artigo de fondo de 28 de Agosto do xornal Kayhan, xornal oficial iraniano que reflicte as posicións do número un da xerarquía política iraniana, o líder "espiritual" Khameiny)

Comentarios